Kategoriler

Manevi Tazminat (Genel İnceleme - Ticaret Mahkemeleri)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

78,00
39,00
50,70

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Kasım 2017
Sayfa Sayısı : 236
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-191-3
Boyut : 16x23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada manevi tazminat kavramı uygulamaya yönelik olarak incelenmiştir. Birinci bölümde manevi tazminat kavramına yönelik genel bilgiler, ikinci bölümde usul ve yargılama konuları dilekçe örnekleri ile beraber ele alınmış, üçüncü bölümde özetleriyle birlikte ilgili yüksek mahkeme kararlarına yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR V
DİLEKÇELER DİZİNİ IX
ÖZET 1
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. MEVZUAT 3
II. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 4
III. TANIM VE KAVRAMLAR 11
A. GENEL İNCELEME 11
a. Usul Hukuku 12
b. Ön İnceleme 13
c. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Dava Çeşitleri 15
d. Taraf Ehliyeti 17
B. MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREV 20
a. Ticaret Mahkemeleri 20
b. Heyet Halinde Görülüp Karara Bağlanması Gereken Davalar 22
C. MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA YETKİ 23
a. Genel Yetki 23
b. Davalıların Birden Fazla Olması Halinde Yetki 24
c. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 24
d. Kesin Yetki 24
e. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 25
f. Bir Davada, Birden Fazla Genel ve Özel Yetkili Mahkeme 26
İKİNCİ BÖLÜM
USUL VE YARGILAMA
A. GENEL İNCELEME 27
a. Yasal Şartlar 28
aa. Zarar 30
bb. Hukuka Aykırılık 30
cc. Kusur 30
dd. Nedensellik (İlliyet Bağı) 30
b. Manevi Tazminatın Bölünmezliği 32
c. Markanın İhlali 34
d. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 35
e. Zamanaşımı 36
f. Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti 38
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGITAY İÇTİHATLARI
I. MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREV - YETKİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 39
II. MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA İNCELEME VE ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 86
KAYNAKÇA 225