Kategoriler

Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Av. Sevgi Epçeli
Basım Tarihi : Eylül 2006
Sayfa Sayısı : 165
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 9944-941-35-2
ISBN (Online) : 978-605-315-680-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİSevgi EPÇELİ

ÖNSÖZ III

İÇİNDEKİLER VII

KISALTMALAR XIBİRİNCİ BÖLÜM

Karıştırılma İhtimali Kavramı

I. Kavram 1

A. Klasik Anlamda 1

B. Geniş Anlamda 1

II. Konu İle İlgili Yasal Düzenleme 7

A. Genel Olarak 7

B. Tescil Engeli 8

C. Hükümsüzlük Sebebi 17

D. Tecavüz Eylemi 28İKİNCİ BÖLÜM

Karıştırılma İhtimalinin Unsurları

I. Aynı İşaret/ Benzer İşaret 33

A. Genel Olarak 33

B. Aynı/ Ayırt Edilemeyecek Kadar Aynı İşaret 33

C. Benzer İşaret 36

II. Aynı/ Benzer Mal veya Hizmet 38

A. Genel Olarak 38

B. Aynı/ Aynı Tür Mal veya Hizmet 38

C. Benzer Mal veya Hizmet 41

III. Alıcıların Benzer İşaretleri Karıştırması 44

A. Genel Olarak 44

B. Dikkkate Alınması Gereken Alıcı Grupları 45

1. Benzer İşaretleri Taşıyan Mal ya da Hizmetin Genelde Her Kesimden Alıcıya Hitap Etmesi 46

2. Benzer İşaretleri Taşıyan Mal ya da Hizmetin Özel Bir veya Birkaç Alıcı Grubuna Hitap Etmesi 47

3. Benzer İşaretleri Taşıyan mal ya da Hizmetin Uzmanlık Sahibi Bir Alıcı Grubuna Hitap Etmesi 48

C. Bilirkişi İncelemesinin Gerekliliği 49ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karıştırılma İhtimalinin Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar

I. Kuvvetli marka- Zayıf Marka Ayrımı 51

II. Marka Şekillerinde Esas Unsurlar - Yardımcı Unsurlar 54

A. Genel Olarak 54

B. Esas Unsurlar 54

1. Genel Olarak 54

2. Kanun Gereği Esas Unsur Olabilecek İşaretler 55

a. Genel Olarak 55

b. Ses ve Melodi 57

c. Koku 58

d. Tat 59

e. Renkler 60

f. Üç Boyutlu Şekiller 66

C. Yardımcı Unsurlar 69

1. Betimleyici İşaretler: 71

a. Genel Olarak 71

b. Mal ve Hizmetin Niteliğini Gösteren İşaretler 75

c. Coğrafi Kaynak Gösteren İşaretler 83

d. Bir Meslek/ Hizmet Grubuna Aidiyeti Gösteren İşaretler 92

2. Serbest İşaretler : 92

C. Kullanma ile ayırt edicilik kazanan işaretler 102

III. İşaretler Arasında Ses, Anlam ve Şekil Benzerliğinin Bulunması 113

A. Genel Olarak 113

B. Ses Benzerliği 114

C. Anlam Benzerliği 115

D. Şekil Benzerliği 118

IV. İşaretlerin Birbirini Çağrıştırması 120

V. Bütünlük İlkesi 121

VI. Bağlantı Olduğu İhtimali 124DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kullanma Sorunu

I. Genel Olarak 125

II. İşaretin Marka Sahibi Tarafından Kullanılma Zorunluluğu 125

III. İşaretin Mütecaviz Tarafından Markasal Kullanımı Zorunluluğu 125

A. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması 126

B. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından İşletme Adı Olarak Kullanılması 131

C. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından İnternette Kullanılması 132

1. Genel Olarak 132

2. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması 132

a. Alan Adı Kavramı 132

b. Alan Adının Hukuki Niteliği 134

c. Alan Adının Tahsis ve Tescilinde Benimsenen Kurallar 135

d.Alan Adı ile Marka Arasındaki Karıştırılma İhtimalinin Belirlenmesi 138

i. Alan Adı ile Marka Arasındaki Ayniyet/ Benzerlik 138

ii. Aynı/ Benzer Mal/ Hizmet 141

iii. Göz Önünde Bulundurulacak Alıcı Kitlesi 142

d. Alan Adı Kullanımının MarkKHK md. 12 Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Sorunu 143

3. Marka sahibinin web sayfasına link ve frame verme: 144

4. Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından İnternet Teknolojisinin Araçları Çerçevesinde Kullanımı 147

a. Markanın Metatag Olarak Kullanılması 147

b. Markanın Anahtar Sözcük Olarak Satışı 149

KAYNAKÇA 151