Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2006 Sayı 3

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2006 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Haziran 2006
Sayfa Sayısı : 319
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4215
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

Makaleler 

         Noterlerin Tespit İşleri

Prof. Dr. Süha TANRIVER

İsviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ön Tasarısı

Hakkında Değerlendirmeler

Yrd. Doç. Dr. Murat ATALI

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası

Kamu İcra Suçlarının Durumu (I - Sırrın İfşası Suçu)

Arş. Gör. Burak PINAR

Arş. Gör. Pınar BACAKSIZ

Karar İncelemesi

“Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların

İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen İptal Davasına

Konu Olup Olamayacağı Sorunu”

Arş. Gör. Tolga AKKAYA

Çeviri

2001 Reform Kanunu’nun Ardından

Almanya'da Medenî Usûl Hukuku

Prof. Dr. Peter GOTTWALD

Çevirenler:

Yrd. Doç. Dr. Murat ATALI

Arş. Gör. Mustafa GÖKSU

Yargı Kararları 

Anayasa Mahkemesi Kararı

Yargıtay Medenî Usul Hukuku Kararları 

Hukuk Genel Kurul Kararları 

Hukuk Daire Kararları

Yargıtay İcra ve İflâs Hukuku Kararları 

Hukuk Daire Kararları 

Yararlı Bilgiler ve Mevzuat

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 

Kavramlara Göre Arama Dizini 

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini           

DANIŞMA KURULU

Baki Kuru
Bilge Umar
Fazıl Sağlam
H. Yavuz Alangoya
Hakan Pekcanıtez
Haluk BURCUOĞLU
Saim Üstündağ
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
  • Noterlerin Tespit İşleri - Süha Tanrıver
  • İsviçre Federal Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ön Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler - Murat Atalı
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (I - Sırrın İfşası Suçu) - Burak Pınar
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (I - Sırrın İfşası Suçu) - Pınar Bacaksız