Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2006 Sayı 4

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2006 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Ağustos 2006
Sayfa Sayısı : 395
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4215
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

Makaleler

          Avrupa Birliğinde İdare Merkezi Teorisinin Milletlerarası İflâs Hukuku Bakımından Geçerliliği

Yrd. Doç. Dr. Murat ATALI

Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK

İflâsın Ekonomik Analizi

Dr. Ahmet BAŞÖZEN

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II –Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu)

Arş. Gör. Burak PINAR

Arş. Gör. Pınar BACAKSIZ

Karar İncelemesi

“Konusu Para Alacağı Olan İcra Takiplerinde Takip Konusu Alacağın Taksitler Halinde Ödenmesi Durumunda Tahsil Harcının Öde(n)me Zamanı ve Şekli”

Arş. Gör. Burak PINAR

Çeviriler

Adalete Erişim-Nihaî Rapor

Lord WOOLF

Çeviren:

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK

Manevi Tazminat Yargılamasında Kısmî Davanın Caizliği-Alman Federal Mahkeme Kararı

Çeviren:

Arş. Gör. Evrim ERİŞİR

Yargı Kararları 

Yargıtay Medenî Usul Hukuku Kararları 

Hukuk Genel Kurul Kararları 

Hukuk Daire Kararları

Yargıtay İcra ve İflâs Hukuku Kararları 

Hukuk Genel Kurul Kararları 

Hukuk Daire Kararları 

Yararlı Bilgiler ve Mevzuat

Yeni Yayınlar

Medenî Usul Hukuku Alanında

İcra ve İflâs Hukuku Alanında 

Hukuk Etkinlikleri

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

DANIŞMA KURULU

Baki Kuru
Bilge Umar
Fazıl Sağlam
H. Yavuz Alangoya
Hakan Pekcanıtez
Haluk BURCUOĞLU
Saim Üstündağ
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
  • Avrupa Birliğinde İdare Merkezi Teorisinin Milletlerarası İflâs Hukuku Bakımından Geçerliliği - Murat Atalı
  • Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim - Mustafa Özbek
  • İflâsın Ekonomik Analizi - Ahmet Başözen
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II –Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu) - Burak Pınar
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu (II –Arttırmaya Katılma ve Mal Satın Alma Yasaklarına Aykırılık Suçu) - Pınar Bacaksız