Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2006 Sayı 5

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2006 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Aralık 2006
Sayfa Sayısı : 352
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4215
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Konusu Para Alacağı Olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES

Arş. Gör. Evrim ERİŞİR

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Bağlamında Medenî Yargıda Avukat ile Temsil Zorunluluğu

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERCAN

İcra-İnkâr Tazminatının Vergilendirilme(me)si

Arş. Gör. Burak PINAR

Çeviriler

Hukuk Yargılamasında İstinaf - Hukuk Davalarında İstinafın İşlevlerine Yönelik Mukayeseli Bir Araştırma

Dr. Franciscus J.H.HOVENS

Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğa İlişkin Federal Kanun (Avusturya)

Çeviren: Osman İSFEN

Hukuk Davalarında Mahkeme Dışı Mecburî Uzlaşmaya ve Mahkemeler Teşkilatına Dair Hükümlerin Değiştirilmesine İlişkin Bavyera Eyaleti Kanunu (Bavyera Eyaleti Uzlaşma Kanunu)

Çeviren: Osman İSFEN

Medeni ve Ticari Konularda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine Dair 2004/0251 (COD) ve 2004/0718 (COM) Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi Önerisi

Çeviren: Av. Ceren TEKİN

Yargı Kararları

Yargıtay Medenî Usûl Hukuku Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yargıtay İcra ve İflâs Hukuku Kararları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yargıtay Hukuk Daire Kararları

Yararlı Bilgiler ve Mevzuat

Yeni Parasal Sınırlar

Kanunlar

Yönetmelikler

Tebliğler

Yeni Yayınlar

Medenî Usûl Hukuku

İcra ve İflâs Hukuku

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini ( 2005-2006 )

 

 

 

 

 

DANIŞMA KURULU

Baki Kuru
Bilge Umar
Fazıl Sağlam
H. Yavuz Alangoya
Hakan Pekcanıtez
Haluk BURCUOĞLU
Saim Üstündağ
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
  • Konusu Para Alacağı Olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi - Muhammet Özekes
  • Konusu Para Alacağı Olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi - Evrim Erişir
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Bağlamında Medenî Yargıda Avukat ile Temsil Zorunluluğu - İbrahim Ercan
  • İcra-İnkâr Tazminatının Vergilendirilme(me)si - Burak Pınar