Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2008 Sayı 9

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2008 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Mayıs 2008
Sayfa Sayısı : 344
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1303-9210
ISSN (Online) : 2149-4215
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

         Makaleler

Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZBEK


Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik ve Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN


5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu

Arş. Gör. Burak PINAR - Arş. Gör. Pınar BACAKSIZ


Çeviri

Medeni Hukukta ve Ticaret Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Alternatif Usûller Üzerine Yeşil Kitap

Çev.: Arş. Gör. Evrim ERİŞİR - Av. Ceren TEKİN


         Yargı Kararları

         Yargıtay Medenî Usûl Hukuku Kararları

Hukuk Genel Kurulu Kararları

Hukuk Daire Kararları


        Yargıtay İcra ve İflâs Hukuku Kararları

Hukuk Genel Kurulu Kararları

Hukuk Daire Kararları


        Yeni Yayınlar

        Yararlı Bilgiler Ve Mevzuat

Anayasa Mahkemesi Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Tebliğler

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU


        Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 

DANIŞMA KURULU

Baki Kuru
Bilge Umar
Fazıl Sağlam
H. Yavuz Alangoya
Hakan Pekcanıtez
Haluk BURCUOĞLU
Oğuz Atalay
Saim Üstündağ
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
  • Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Mustafa Özbek
  • Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik ve Sorunları - Ahmet Başözen
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu - Burak Pınar