Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2011 Sayı 19

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2011 Yılı Aboneliği

Basım Tarihi : Eylül 2011
Sayfa Sayısı : 232
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1306 - 1224
ISSN (Online) : 2149-4215
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Cilt: 7 / Sayı: 19

Yıl: 2011

İÇİNDEKİLER

Makaleler

Turkish International Civil Procedural Law in the new Millennium: An Overview - Revisited (Yeni Binyılda Türk Milletlerarası Usul Hukuku: Genel Bir İnceleme - Konuyu Tekrar Ziyaret)

Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK


Tesbit Davalarında Hukukî Yarar Şartı

Araş. Gör. Dr. Burak PINAR


İstinafsız Bir Temyiz, Temyiz midir?

Araş. Gör. Fulya TEOMETE-YALABIK


Yargı Kararları

Derleyenler: Yard. Doç Dr. Nedim MERİÇ

Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları

Hukuk Genel Kurulu Kararları

Hukuk Daire Kararları

Yargıtay İcra ve İflas Hukuku Kararları

Hukuk Genel Kurulu Kararları

Hukuk Daire Kararları

Mevzuat ve Anayasa Mahkemesi Kararları

Hazırlayanlar: Yard. Doç. Dr. Tolga AKKAYA

Anayasa Mahkemesi Kararları

Mevzuat

Mahkeme Kararları  Arama Dizinleri

Kavramlara Göre Arama Dizini

Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU

LEGALBANK ABONELİK FORMU

Volume: 7 / Issue: 19

Year: 2011 

CONTENTS

Articles

Turkish International Civil Procedural Law in the new Millennium: An Overview - Revisited

Asst. Prof. Dr. Ali YEŞİLIRMAK

Interest in an Action for a Declatory Judgement

Res. Asst. Dr. Burak PINAR

Could There be Told a Cassation Procedure in the Proper Sense Without an Appeal System?

Res. Asst. Fulya TEOMETE-YALABIK

Court Decisions

Compiled by: Asst. Prof. Dr. Nedim MERİÇ

Decisions of the Court of Appeal on Matters Relating to Civil Procedure Law  

Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal

Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal

Decisions of the Court of Appeal on Matters Relating to Enforcement and Insolvency Law  

Prepared for publication by: Asst. Prof. Dr. Tolga AKKAYA

Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal

Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal

Legislative Development and Decisions of the Turkish Constitutional Court

Decisions of the Turkish Constitutional Court

Legislative Development

Index of Court Decisions

Index of Related Legal Terms

Index of Related Statutory Provisions

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW  DATABASE        

 

 

 

 

Yayın Kurulu

Baki Kuru
Bilge Umar
Fazıl Sağlam
H. Yavuz Alangoya
Hakan PEKCANITEZ
Haluk BURCUOĞLU
Oğuz Atalay
Saim Üstündağ
Selçuk Öztek
Süha Tanrıver
Yusuf Karakoç

Danışma Kurulu

Ali Cem Budak
Barış Toraman
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Güray Erdönmez
Hikmet Çiçek
Mehmet Uçum
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Mustafa Göksu
Nedim Meriç
Tolga Akkaya
  • Turkish International Civil Procedural Law in the new Millennium: An Overview - Revisited (Yeni Binyılda Türk Milletlerarası Usul Hukuku: Genel Bir İnceleme - Konuyu Tekrar Ziyaret) - Ali Yeşilırmak
  • Tesbit Davalarında Hukukî Yarar Şartı - Burak Pınar
  • İstinafsız Bir Temyiz, Temyiz midir? - Fulya TEOMETE YALABIK