Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 48

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 464
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1306 - 1224
ISSN (Online) : 2149 - 4215
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

MEDENİ USUL VE İCRA – İFLAS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 17/Sayı: 48
2021/1

İÇİNDEKİLER

Makaleler 25
Araştırma Makalesi
COVID- 19 Pandemisi Bağlamında Para Alacaklarına İlişkin Hacizlerin Durumu
Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN 27
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Şartı Olarak Malike Muacceliyet İhbarında Bulunulması (TMK m. 887)
Dr. Öğr. Üyesi Evrim ERİŞİR 67
Alman Hukukundaki Emsal Tespit Davası (Musterfeststellungsklage) ile Türk Hukukundaki Topluluk Davasının Karşılaştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÜNAL KAYA 197
Uyuşmazlıkların Çözümünde Hibrit Yöntem: Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb)
Dr. Serkan KAYA 225
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Kişi Yönünden Sınırlarının Medenî Yargılama Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL 253

Yargı Kararları 321
Derleyenler: Doç. Dr. Nedim MERİÇ/Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Medenî Usûl Hukuku Kararları 323
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 325
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 354

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi İcra ve İflâs Hukuku Kararları 369
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 371
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 386Mevzuat,  İçtihadı Birleştirme Kararları, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi  Karar Özetleri 409
Hazırlayanlar:
Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN-Arş. Gör. M. Furkan SOYLU
Mevzuat 411
Yönetmelikler 411
Tebliğ ve Tarifeler 412
Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri 431
Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri 443

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 451
Kavramlara Göre Arama Dizini 453
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 455

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 457

EDİTÖR

Ali Cem Budak

EDİTÖR YARDIMCISI

Dilek Aydemir

YAYIN KURULU

Ebru Ay Chelli
. Mustafa Serdar Özbek
Adnan Deynekli
Afşın İLHAN
Ali Cem Budak
Ali Yeşilırmak
Barış Toraman
Bilgehan Yeşilova
Dilek Aydemir
E. Gökçe KARABEL
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Fatih Aydemir
Güray Erdönmez
İbrahim Özbay
Kamil Yıldırım
M. Okan YAĞCI
Meral Sungurtekin Özkan
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Murat Yavaş
Mustafa Göksu
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Nevhis Deren-Yıldırım
Oğuz Atalay
Okay Durman
Pınar Çiftçi
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Serdar Kale
Süha Tanrıver
Tolga Akkaya
Tülay Özer
Varol Karaaslan
Yavuz ÖZKAN

DANIŞMA KURULU

Ali Cem Budak
Baki Kuru
Bilge Umar
Ejder Yılmaz
Hakan Pekcanıtez
Ramazan Arslan
Selçuk Öztek
Şanal GÖRGÜN
  • COVID- 19 Pandemisi Bağlamında Para Alacaklarına İlişkin Hacizlerin Durumu - Cumhur Rüzgaresen
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Şartı Olarak Malike Muacceliyet İhbarında Bulunulması (TMK m. 887) - Evrim Erişir
  • Alman Hukukundaki Emsal Tespit Davası (Musterfeststellungsklage) ile Türk Hukukundaki Topluluk Davasının Karşılaştırılması - Hilal ÜNAL KAYA
  • Uyuşmazlıkların Çözümünde Hibrit Yöntem: Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) - Serkan KAYA
  • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Kişi Yönünden Sınırlarının Medenî Yargılama Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Emel Şeyda ELGÜN TOĞRUL