Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 49

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 322
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1306 - 1224
ISSN (Online) : 2149 - 4215
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

MEDENİ USUL VE İCRA – İFLAS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 17/Sayı: 49
2021/2

İÇİNDEKİLER

Makaleler 495
Araştırma Makalesi
Anonim Şirketin İflası Hâlinde Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Tazminat Taleplerinin İleri Sürülmesi
Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI 497
İcra ve İflâs Hukukunda İhale Bedelinin Nemalandırılması
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU 527
Konkordato Kayyımının İşlevi Üzerine Düşünceler
Hakim Ekin ÇANKAL
Dr. Cemal Fazıl KARAKAŞ 571
Medenî Usul Hukukunda Birden Fazla Hâkimin Katıldığı Yargılamalarda Çoğunluğun Sağlanamaması Durumunda Karar
Arş. Gör. Dr. Yavuz ÖZKAN 599
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yeni Bir Düzenleme: Hükmün Tamamlanması
Arş. Gör. Burcu HENDEM 611

Yargı Kararları 657
Derleyenler: Doç. Dr. Nedim MERİÇ/Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Medenî Usûl Hukuku Kararları 659
Derleyenler: Doç. Dr. Nedim MERİÇ/Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 661
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 684

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi İcra ve İflâs Hukuku Kararları 697
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 699
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 713
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Kararı 739


Mevzuat,  İçtihadı Birleştirme Kararları, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi  Karar Özetleri 741
Hazırlayanlar:
Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN-Arş. Gör. M. Furkan SOYLU-
Arş. Gör. C. Furkan KARTOĞLU

Mevzuat 744
Kanun  744
Yönetmelikler  754
Tebliğ ve Tarifeler 759
Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri 761
Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri 767

Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 773
Kavramlara Göre Arama Dizini 775
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 777

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 779

Ali Cem Budak

Dilek Aydemir

Ebru Ay Chelli
. Mustafa Serdar Özbek
Adnan Deynekli
Afşın İLHAN
Ali Cem Budak
Ali Yeşilırmak
Barış Toraman
Bilgehan Yeşilova
Dilek Aydemir
E. Gökçe KARABEL
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Fatih Aydemir
Güray Erdönmez
İbrahim Özbay
Kamil Yıldırım
M. Okan YAĞCI
Meral Sungurtekin Özkan
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Murat Yavaş
Mustafa Göksu
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Nevhis Deren-Yıldırım
Oğuz Atalay
Okay Durman
Pınar Çiftçi
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Serdar Kale
Süha Tanrıver
Tolga Akkaya
Tülay Özer
Varol Karaaslan
Yavuz ÖZKAN

Ali Cem Budak
Baki Kuru
Bilge Umar
Ejder Yılmaz
Hakan Pekcanıtez
Ramazan Arslan
Selçuk Öztek
Şanal GÖRGÜN
  • Anonim Şirketin İflası Hâlinde Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Tazminat Taleplerinin İleri Sürülmesi - Taner Emre YARDIMCI
  • İcra ve İflâs Hukukunda İhale Bedelinin Nemalandırılması - Mehmet Kodakoğlu
  • Konkordato Kayyımının İşlevi Üzerine Düşünceler - Ekin ÇANKAL, Cemal Fazıl Karakaş
  • Medenî Usul Hukukunda Birden Fazla Hâkimin Katıldığı Yargılamalarda Çoğunluğun Sağlanamaması Durumunda Karar - Yavuz ÖZKAN
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yeni Bir Düzenleme: Hükmün Tamamlanması - Burcu HENDEM