Kategoriler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Yıl 2021 Sayı 50

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 2021 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 482
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 1306 - 1224
ISSN (Online) : 2149 - 4215
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

MEDENİ USUL VE İCRA – İFLAS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 17/Sayı: 50
2021/3

İÇİNDEKİLER


Makaleler 787
Araştırma Makalesi
Davanın Vaktinden Önce Açılması
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK 789
Türk Hukukunda İflâs ve Konkordatoya İlişkin Güncel Gelişmeler
Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN 813
Kurtarıcı Birleşme ve Külli İcra Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI 827
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Hukuk Muhakemeleri Kanununa Kanun Değişikliklerine İlişkin Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR 887
İflâs Sürecinde Halka Açık Ortaklığın Sermaye Piyasası Kanunundan Doğan Yükümlülükleri
Arş. Gör. Bersun SARIGÜL ATA
Dr. Onur KALKAN 983

Yargı Kararları 1007
Derleyenler: Doç. Dr. Nedim MERİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Medenî Usûl Hukuku Kararları 1009
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 1011
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1032

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi İcra Ve İflâs Hukuku Kararları 1067
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 1069
Yargıtay Hukuk Daire Kararları 1082

Mevzuat,  İçtihadı Birleştirme Kararları, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi  Karar Özetleri 1107
Hazırlayanlar:
Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN
Arş. Gör. C. Furkan KARTOĞLU
Mevzuat 1110
Yönetmelikler  1110
Tebliğ ve Tarifeler  1115
Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri 1120

Parasal Sınırlar 1141
Hazırlayan: Doç. Dr. Nedim MERİÇ
HUMK, HMK ve İİK'da Yer Alan 2022 Yılı İçin Geçerli Parasal Sınırlar 1143

Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Alanındaki  Yeni Yayınlar 
(2019-2020-2021) 1153
Hazırlayan: Arş. Gör. Hikmet BİLGİN

2021 Yılı Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri 1225
Kavramlara Göre Arama Dizini 1227
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini 1233

LEGAL YAYINCILIK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

Ali Cem Budak

Dilek Aydemir

Ebru Ay Chelli
. Mustafa Serdar Özbek
Adnan Deynekli
Afşın İLHAN
Ali Cem Budak
Ali Yeşilırmak
Barış Toraman
Bilgehan Yeşilova
Dilek Aydemir
E. Gökçe KARABEL
Emel Hanağası
Evrim Erişir
Fatih Aydemir
Güray Erdönmez
İbrahim Özbay
Kamil Yıldırım
M. Okan YAĞCI
Meral Sungurtekin Özkan
Mine Akkan
Muhammet Özekes
Murat Atalı
Murat Yavaş
Mustafa Göksu
Müjgan Tunç Yücel
Nedim Meriç
Nevhis Deren-Yıldırım
Oğuz Atalay
Okay Durman
Pınar Çiftçi
Sema TAŞPINAR AYVAZ
Serdar Kale
Süha Tanrıver
Tolga Akkaya
Tülay Özer
Varol Karaaslan
Yavuz ÖZKAN

Ali Cem Budak
Baki Kuru
Bilge Umar
Ejder Yılmaz
Hakan Pekcanıtez
Ramazan Arslan
Selçuk Öztek
Şanal GÖRGÜN
  • Davanın Vaktinden Önce Açılması - Ali Cem Budak
  • Türk Hukukunda İflâs ve Konkordatoya İlişkin Güncel Gelişmeler - Barış Toraman
  • Kurtarıcı Birleşme ve Külli İcra Hukuku - Mustafa Okan Yağcı
  • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundan Hukuk Muhakemeleri Kanununa Kanun Değişikliklerine İlişkin Değerlendirme - Dilek Aydemir
  • İflâs Sürecinde Halka Açık Ortaklığın Sermaye Piyasası Kanunundan Doğan Yükümlülükleri - Bersun SARIGÜL ATA , Onur Kalkan