Kategoriler

Muvazaa (Danışıklı Döğüş)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

270,00 216,00
135,00 108,00
180,00 144,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Kasım 2017
Sayfa Sayısı : 140
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-190-6
ISBN (Online) : 978-605-315-564-5
Boyut : 16x23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada muvazaa kavramı uygulamaya yönelik olarak incelenmiştir. Birinci bölümde muvazaa kavramına yönelik temel bilgiler, ikinci bölümde Ticari davalarda muvazaa konuları ele alınmış, üçüncü bölümde özetleriyle birlikte ilgili yüksek mahkeme kararlarına yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL BİLGİLER
I. MEVZUAT 3
4721 SY. TÜRK MEDENÎ KANUNU 3
6098 SY. TÜRK BORÇLAR KANUNU 6
II. TANIM VE KAVRAMLAR 14
A.İLK DERECE ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ 14
B. GÖREVSİZLİK KARARI – YARGILAMA USULÜ 28
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ DAVALARDA MUVAZAA
A. GENEL İNCELEME 29
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
I. USUL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 45
II. ARAŞTIRMA VE İNCELEME İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 60
KAYNAKÇA 129