Kategoriler

Nafaka Hukuku, Kanunlar, Milletlerarası Sözleşmeler Yönetmelikler, Gerekçeli, Açıklamalı, İçtihatlı,

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

785,00 628,00
395,00 316,00
515,00 412,00

Toplam

Yazar : Ali İhsan Özuğur
Basım Tarihi : Ağustos 2007
Sayfa Sayısı : 960
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Cilt
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-9944-941-61-7
ISBN (Online) : 978-605-315-599-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

NAFAKA HUKUKU, KANUNLAR, MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER, YÖNETMELİKLER, GEREKÇELER, AÇIKLAMALI, İÇTİHATLIAli İhsan ÖZUĞURKanunlar - Milletlerarası Sözeşmeler - Yönetmelikler

- Tedbir, İştirak, Yoksulluk, Nafaka Yardımları Ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler

- Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması Ve Tenfizi İle İlgili Sözleşme

- Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili İle İlgili Sözleşme

- Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

- Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine Ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

- Nafaka İlamlarının İcrası

- Ara Kararları İle Hükmolunan Nafaka Kararlarının İcrası

- Nafaka İle İlgili İcra Takipleri Ve İcra Ceza Uygulamaları

- Yabancı Unsurlu Nafaka Davalarında Uygulanacak Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku

- Yabancı Memleketlerde Nafaka İlamlarının Alınması Tenfizi Ve İcrası

- 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Nafaka İlişkisi

- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usulleri Kanunuİçindekiler

Sunuş 5

İçindekiler 9

Kısaltmalar 21

TEDBİR NAFAKASI - ALINACAK TEDBİRLER

A) BOŞANMA DAVASI AÇILMASI HALİNDE YENİ MEDENÎ KANUN

HÜKÜMLERİNE GÖRE TEDBİR NAFAKASI 24

B) YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE AYRILIK DAVA VE HÜKÜMLERİNDE TEDBİR NAFAKASI 26

C) EVLENME AKTİNİN MUTLAK VE NİSBİ BUTLANLA BATIL OLMASI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE TEDBİR NAFAKASI 28

D) YENİ MEDENÎ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI DIŞINDA BİRLİĞİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TEDBİRLER 29

A) Aile Mahkemesi Hâkiminin Eşleri Yükümlülükleri Konusunda

Uyarması 31

B) Aile Mahkemesi Hâkiminin Eşleri Uzlaştırmaya Çalışması 31

C) Hâkimin Uzman Kişilerin Yardımını İstemesi 32

D) Eşler Birlikte Yaşarken Birliğin Korunması 32

E) Eşler Birlikte Yaşarken Alman Tedbirlerin Devam Süresi 34

F) Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Halinde Alınacak Önlemler 34

G) Borçlulara Ait Önlemler 37

H) Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 37

E) 4722 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN, NAFAKA İLİŞKİSİ 39

F) KISITLAMA İLE İLGİLİ TEDBİRLER 40

G) BİRLİĞİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TEDBİRLERDE DEĞİŞİKLİK TEDBİRLERİN KALDIRILMASI 40

a) Durumun Değişmesi 40

b) Evlilik Birliğinin Korunması ile İlgili Davalarda Yetki 41

H) MEDENÎ KANUNUN YENİ DÜZENLEMELERİNE GÖRE TEDBİR NAFAKASI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME T. 43

İ) YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE TEDBİR NAFAKASI DAVASINDA DAVACI OLMAK 43

A) YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE TEDBİR NAFAKASI DAVASINDA DAVALI OLMAK 44

B) TEDBİR NAFAKASI TAYİN VE TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR 45

A. Boşanma ve Ayrılık, Evlenmenin Butlanı, Yokluğu Davası

Açılması Halinde 48

C) TEDBİRLERİN MÜDDETİ - DURUMUN DEĞİŞMESİ - NAFAKANIN KALDIRILMASI.. 53

D) TEDBİR NAFAKASINDA ZAMANAŞIMI 53

E) TEDBÎR NAFAKASI - FAİZ .55

F) TEDBİR NAFAKASININ ARTIRILMASI VE AZALTILMASI - KALDIRILMASI 55

G) TEDBİR NAFAKASI DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ 56

H) BOŞANMA DAVASI İÇİNDE TEDBİR NAFAKASI İSTENMİŞSE VEKÂLET ÜCRETİNE AYRICA HÜKMOLUNAMAZ 57

İ) TEDBİR NAFAKASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 57

İŞTİRAK NAFAKASI

A) MEDENÎ KANUNUN YENİ DÜZENLEMESİNE GÖRE BOŞANMA

AYRILIK VE EVLİLİĞİN İPTALİ HALİNDE İŞTİRÂK NAFAKASI 187

B) BOŞANMA - AYRILIK VE EVLENMENİN BUTLANINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE DEVLET MEMURU ÇOCUKLARINA VERİLEN ÇOCUK YARDIMLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME DAVAYA BAKAN MAHKEMECE YAPILIR 189

İÜ. İŞTİRÂK NAFAKASI MİKTARININ TAKDİRİ 189

a) İŞTİRÂK NAFAKASININ DEĞİŞEN DURUMLARA GÖRE YENİDEN BELİRLENMESİ VEYA KALDIRILMASI 191

b) İŞTİRÂK NAFAKASI DAVASI İLE İLGİLİ GEÇİCİ ÖNLEMLER 193

c) BABALIK DAVASI İLE BİRLİKTE İŞTİRÂK NAFAKASI İSTENMESİ HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER 193

d) İŞTİRÂK NAFAKASI İLE İLGİLİ GÜVENCE VERİLMESİ 194

e) İŞTİRÂK NAFAKASININ BAŞLANGIÇ TARİHİ VE DEVAM MÜDDETİ 194

f) İŞTİRÂK NAFAKALARI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME 196

g) İŞTİRÂK NAFAKASI DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME 196

h) İŞTİRÂK NAFAKASI DAVASINDA DAVACI OLMAK 198

i) İŞTİRÂK NAFAKASI DAVASINDADAVALİ OLMAK 198

j) İŞTİRÂK NAFAKASI ZAMANAŞIMI 199

k) İŞTİRÂK NAFAKASI FAİZ 200

l) İŞTİRÂK NAFAKASI VEKÂLET ÜCRETİ 200

A) İŞTİRÂK NAFAKASI TAYİN VE TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR 201

B) İŞTİRÂK NAFAKASI KOŞULLARI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 204

C) İŞTİRÂK NAFAKASI TAKDİRİNDE ESASLAR 285

IXX. İŞTİRÂK NAFAKASININ MİKTARININ BELİRLENMESİ 286

A) BOŞANMA DAVASINDA İŞTİRÂK NAFAKASI BAŞLANGICI SONU 287

B) BOŞANMA DAVASI DIŞINDA DAVADAN SONRA İŞTİRÂK NAFAKASI İSTENMESİ HALİNDE NAFAKANIN BAŞLANGICI DAVA TARİHİDİR 287

C) EVLÂTLIK VE EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN NAFAKA HUKUKU 288

a) Soybağı Kurulan Çocuklar Yönünden Nafaka 289

a) Ana Bakımından Nafaka Yükümlülüğü 289

b) Baba Yönünden Nafaka Yükümlülüğü 289

b) Baba ile Soy Bağı Kurulmayan Çocuklar Yönünden Nafaka Yükümlülüğü 290

A) Ana Yönünden Nafaka Yükümlülüğü 290

B) Evlilik Dışı Çocukla İlgili Nafakaya İlişkin İçtihatlar 291

3. Evlâtlık Yönünden Nafaka Hukuku 292

a) Tek başına evlât edinme halinde nafaka yükümlülüğü 292

b) Birlikte Evlât Edinme Halinde Nafaka Yükümlülüğü 293

YOKSULLUK NAFAKASI

I. MEDENÎ KANUNUN YENİ DÜZENLEMELERİNE GÖRE YOKSULLUK

NAFAKASI 295

II. ERKEĞİN YOKSULLUK NAFAKASI İSTEMİ 297

III. YOKSULLUK NAFAKASININ ÖDEME BİÇİMİ TAZMİNAT VE NAFAKANIN ÖDENME BİÇİMİ 298

A. Yoksulluk Nafakasının Ödeme Biçimi 299

IV. YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI 300

A. Yoksulluk Nafakasının Kendiliğinden Kalkması 300

B. Yoksulluk Nafakasının Mahkeme Kararı İle Kaldırılması 301

1. Nafaka Alacaklısının Bir Evlenme Akti Olmadan Başka Biri ile—

Fiilen Evliymiş Gibi Yaşaması Halinde Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması 301

A) Yoksulluk Nafakasının, Nafaka Alacaklısının Yoksulluğunun Ortadan Kalkması Halinde Kaldırılması 302

B) Yoksulluk Nafakası Alacaklısının Haysiyetsiz Hayat Sürmesi

Nedeniyle Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması . 303

A) YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI 303

B) YOKSULLUK NAFAKASININ GELECEK YILLARA GÖRE BELİRLENMESİNİN İSTENMESİ . 305

C) YOKSULLUK NAFAKASI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME 306

D) YOKSULLUK NAFAKASI DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME 306

. IX. YOKSULLUK NAFAKASI DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 307

a) YOKSULLUK NAFAKASI DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİ 308

b) YOKSULLUK NAFAKASI - FAİZ 309

c) YOKSULLUK NAFAKALARINDA TAKAS - HACİZ 309

d) YOKSULLUK NAFAKASI TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK HUSUSLAR 309

e) YOKSULLUK NAFAKASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 315

A. Yoksulluk Nafakası Davalarında Göz Önünde Tutulacak Hususlar

ile İlgili İçtihatlar 444

YARDIM NAFAKASI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a) NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ 451

b) YARDIM NAFAKALARINDA DAVA HAKKI 454

III- YARDIM NAFAKASI İLE İLGİLİ ESASLAR 456

A) Yardım Nafakasında İspat Yükü 459

B) Yardım Nafakası Faiz 460

C) Yardım Nafakası Vekâlet Ücreti ...460

D) Yardım Nafakasının Artırılması - Azaltılması Kaldırılması 460

E) Yardım Nafakasının Ödenme Şekli 460

F) Yardım Nafakasında Zamanaşımı mü 461

G) Görevli Mahkeme 461

H) Yetkili Mahkeme 461

İ) Yardım Nafakası Tayin ve Takdirinde Nazara Alınacak Hususlar 462

a) KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER 464

b) YARDIM NAFAKASI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 465

A. Yardım Nafakası Takdiri Esasları 513

A) Nafaka Yükümlülüğü Sırası 513

B) Refah İçinde Olan Kardeşten Yardım Nafakası İstenmesi Esasları 513

C) Yardım Nafakası - Faiz 519

D) Yardım Nafakası Avukatlık Ücreti 519

E) 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Nafaka İlişkisi 520

A) NAFAKA TAYİN VE TAKDİRİNDE USUL İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 524

B) TÜZEL KİŞİLERİN YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 566

a) Ana ve Babası Belirsiz Korunmaya Muhtaç Çocuklar Tüzel

Kişilerin Yardım Yükümlülüğü 566

b) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 567

a) Önsöz 567

b) Bu Sözleşmeye Taraf Devletler 567

c) İhtirazı Kayıt 586

d) 5272 Sayılı Belediye Yasası Madde 15 586

e) 5434 sayılı Yasa Muhtaçlık 586

c) Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde 13.12.1983 Tarih ve 181 sayılı Kararname 587

d) 5395 Çocuk Koruma Kanunu 587

e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 604

f) Belediye Kanunu 631

g) Nafaka Davalarında Kanun Yolları 673

h) Nafaka Davalarında Temyiz Edilebilirlik Sınırı (Kesinlik Sınırı) 676

A) Karar Düzeltmede Sınır 677

B) Katılma Yolu İle Karar Düzeltme İsteme 677

C) Nafaka Hükümlerinin Tehiri İcrası İstenebilir mi? 678

D) Kesinlik Sınırı ile İlgili İçtihatlar 678

E) Hükmü Temyiz Eden Vekilin Vekâletname İbraz Etmemesi 682

F) Yargıtay’dan Duruşma İsteği 683

i) Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Nafaka İlişkisi * 684

J. Nafaka ile İlgili Ara Kararları ve Hükümlerin İcrası Ara Kararı ile

Verilen Tedbir Nafakalarının Takibi 688

1. İlâmlı İcra Nafaka İlâmlarının Takibi 688

K. İlâmlı İcrada Yetkili İcra Dairesi 689

L. Nafaka İlâmı ile İlgili İcra Takibinin Başlaması 690

M. İcranın (Eski Haline) İadesi 691

N. Nafaka İlâmlarının Takibinde Takiple İlgili Göz Önünde

Bulundurulacak Hususlar 692

A) Nafaka Alacakları Takas ve Mahsup Edilemez 695

B) Yoksulluk Nafakası - Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi 695

C) Ödenmemiş Nafakalara Hükmedildiği Tarihten İtibaren Gecikme

Faizi İstenebilir 696

D) Protokolle Tayin Edilen ve Mahkemelerce Onanmış Olan Taahhütnameye Dayalı Nafaka İlâmlı Takip Konusu Yapılabilir 696

E) Miras Bırakana Ait İlâma Bağlı Bir Alacak İçin Takip Edilmekte Olan Terekenin Borca Batık Olduğunu İleri Süren Borçlu

Mirasçıya, Bu Hususta İlâm Getirilmesi İçin Süre Verilmesi 696

O. Ara Karan İle Hükmolunan Tedbir Nafakalarının Takip ve Tahsili 696

A) İlâmsız İcra 696

B) İlâmsız İcrada Görev ve Yetki 696

a) Görev 696

b) İlâmsız İcrada 697

C) Takip Talebinde Bulunması Gereken Kayıtlar 699

D) Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçlan 700

a) Takip Hukuku Bakımından 700

b) Borçlar Hukuku Bakımından 700

E) Ödeme Emri ve Kesinleşmesi 700

F) Ödeme Emri 700

G) Ödeme Emri Tebliği 701

H) İtirazın İptali 702

A) Mahkemeye Başvurmak Suretiyle 702

B) İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Suretiyle 702

C) İtirazın Geçici Olarak Kaldmlması Suretiyle 703

A) İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri 704

B) Karar ve Müddet 705

C) Merciin Kararıyla Takibin Talik veya İptali 705

D) Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 705

E) Ara Karan ile İlgili Nafaka Takibinin Takip Hukuku ile İlgili Özellikleri 706

Ö. Adi Sözleşme ile Belirlenen Boşanmadan Sonraki Yoksulluk-

İştirak Nafakaları - ve Yardım Nafakasında İlâmsız Takip 708

P. Nafakanın Ceza Hukuku Yönünden İncelenmesi Nafaka Borcunu

Ödememek Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası 708

A) Suçun Unsurları 709

B) Ceza Hususlarında Yetkili Tetkik Mercii 712

R. Nafaka Borcunu Ödememek Yargılama Usulü 714

a) Görevli Mahkeme 717

b) Yetkili Mahkeme 717

c) Yargılama Usulü 717

d) Ceza Yargılaması Sonunda Verilebilecek Kararlar 718

a) Mahkumiyet Hükmü 719

aa. Konu ile İlgili Yüksek Mahkeme Kararları 719

b) Beraat Karan 721

c) Davanın ve Cezanın Düşmesi Kararı 722

ca. Davanın ve Cezanın Düşmesi Kararı 722

cb. Şikayet Süresinin Geçmesi Nedeniyle Davanın Düşmesi

Kararı 722

A) Müştekinin Gelmemesi Nedeniyle Şikayet Hakkının

Düşmesi Kararı 723

cd. Şikayetçinin Feragati Nedeniyle Davanın Düşmesi 723

ce. Davanın Borcun Ödenmesi Nedeniyle Düşmesi 723

cf. Sanığın Ölümü Nedeniyle 724

cg. Af Nedeniyle 724

e) Genel Bilgiler 724

6. Nafaka Borçlusu Sanık Asker İse 725

S. Nafaka Hükmüne Uymamak Cezası İle İlgili İçtihatlar 725

A) Yabancı Unsurlu Nafaka İlişkilerinde Uygulanacak Hukuk - Milletlerarası Özel Hukuk 735

A) Milletlerarası Özel Hukukta Nafaka (2675 S.Y.) 739

B) Evlilik Dışı Çocukla Baba Arasındaki Soybağı 743

C) Evlâtlık ile Evlât Edinen Arasındaki Nafaka Yükümlülüğü 743

B) Nafaka Konusunda Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel

Hukuk Sözleşmeleri 743

C) Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna

Dair 24.10.1956 Tarihli La Haye Sözleşmesi 744

D) Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme (02.10.1973 Tarihli La Haye Sözleşmesi) 745

E) Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 15 Nisan 1958 Tarihli La Haye Sözleşmesi 747

F) Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair 02.10.1973 Tarihli

La Haye Sözleşmesi 748

G) Geçici Tedbir Şeklindeki Nafaka Taleplerine Uygulanan Hukuk 749

H) Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanıma ve

Tenfizine İlişkin Sözleşme 749

a) Tanıma ve Tenfiz Şartlan 750

b) Tanıma veya Tenfizin Reddedilebileceği Haller (Md. 5) 750

c) Kararın Tanınması ve Tenfizinde Usul 751

d) Milletlerarası Usul Hukukuna İlişkin Hükümler 751

İ) Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili

Sözleşme 752

a. Sözleşmeye Taraf Olan Ülkeler 753

J) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Sözleşmenin Değerlendirilmesi Uygulanacak

Esaslar 753

K) Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin Anlaşmaların Uygulanması 757

İçindekiler 17 a. Andlaşmaların Kapsamı ve Uygulama Alanı 757

aa. Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline

İlişkin Andlaşma 757

ab. Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme 760

ac. Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların

Tanınması ve Tenfizine İlişkin Andlaşma 761

A) Nafaka İle İlgili Yurt Dışında Uygulama Nafakanın Yurt Dışında

Takip ve Tahsili 762

a. Gönderici Makam Olarak Düzenlenecek Belgeler Nelerdir 763

aa. Talep Formu (Ek-1) 763

ab. Mahkeme İlâmı veya Ara Karan Örneği ve Çevirisi 764

B) Milletlerarası Sözleşmeler 764

C) Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna

Dair Sözleme 765

D) Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması Ve Tenfizine İlişkin Sözleşme 767

E) Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 773

F) Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve

Tenfizine İlişkin Sözleşme 779

G) Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 789

H) Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili

Sözleşme 795

İ) Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Uygulaması ile İlgili Adalet Bakanlığı Genelgesi 802

A) Sözleşmelerin Kapsamı ve Uygulama Alanı 803

B) Gönderici Makam Olarak Düzenlenecek Belgeler 808

C) Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Taraf Olan

Devletler Ve Merkezi Makamları 813

D) Belgelerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 818

da. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili 821

db. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun 821

dc. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasına dair Bakanlar

Kurulu Karan 822

dd. Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili

ile İlgili Sözleşme 822

de. Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfızine İlişkin Sözleşme

Metini 829

df. Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların

Tanınmasına ve Tenfızine İlişkin Sözleşme 834

T. Nafaka İlamlarının Tenfizi ile İlgili İçtihatlar 862

U. Tanıma ve Tenfizle İlgili İçtihatlar 864

V. SÖZLEŞME, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 871

A) Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlât Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

Hakkında Kanun Tasarısı 871

B) Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlât Edinme Konusunda İşbirliğine

Dair Sözleşme 871

C) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komsiyonu Raporu 880

D) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği Ve

Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol 882

E) Çocuk Haklanmn Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 888

F) Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük 895

G) Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 910

H) Hukuki Veya Ticari Konularda Adli Veya Gayriadli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme 915

İ) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması

Sözleşmesi 921

J) Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay

İşleminin Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme 924

A) Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 926

B) Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında

Kanun 937

C) Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair

Kanun 941

D) Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair

Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 946

Bibliyografya 953

Kavam Dizini 954