Kategoriler

Newspdr Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Kılavuzu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

155,00 124,00
80,00 64,00
105,00 84,00

Toplam

Yazar : Osman Azad Kazan
Basım Tarihi : Şubat 2017
Sayfa Sayısı : 79
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-155-5
ISBN (Online) : 978-605-315-569-0
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

Bu eser, mağdur çocukların çevre baskısından nasıl kurtarılacağına, olayın nasıl anlaşılacağına, hukuki olarak failin sorumluluğunun nasıl belirleneceğine ve failin karşılaşacağı yaptırımın ne olduğuna, mağdur çocuklara hangi adımların fayda sağlayacağına, cinsel istismarın psikolojik ve hukuki boyutlarda nasıl açıklandığına ışık tutmaktır.Teorik bilgilerin yanı sıra vaka ve analizleriyle örnek olayların açıklanması, inceleme konumuzun uygulamada somutlaşmasını ve kitabın rehber niteliğinde olmasını sağlamaktadır.


İÇİNDEKİLER      III

ÖNSÖZ 7

BEN İSTİSMARIM (MAĞDURUN GÖZÜNDEN)   9

Çocuk Cinsel İstismarı    13

İstismarın Türleri             14

Fiziksel İstismar                14

Psikolojik İstismar           15

Çocuğu Boşlama              16

Cinsel İstismar  17

Çocuk Cinsel İstismarı    18

Yaygınlık Derecesi           19

Cinsel İstismar Türleri    19

Tipoloji 20

CİNSEL İSTİSMARIN ÇOCUKTAKİ ETKİLERİ            23

A. Fiziksel Etkileri             24

B. Psikolojik Etkiler         24

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK(OKB) 27

Vakalar 28

Vaka 1  28

Vaka 2  29

Sonuç   31

CİNSEL İSTİSMAR SONRASI PSİKOLOJİK, PEDAGOJİK UYUM

NASIL SAĞLANIR ?          32

CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLARIN  EBEVEYNLERİNİN 

Yapması  GerekenlerŞunlardır  32

Bilinçlendirme Nasıl Olmalıdır?  35

Cinsel Eğitim İçin Doğru Zaman 36

Cinsel Eğitimde Yapılan Hatalar 37

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu                39

GENEL OLARAK 39

1. KORUNAN HUKUKİ DEĞER    40

2. SUÇUN UNSURLARI  41

2.1. Tipiklik         41

2.2. Maddi Unsurlar       41

2.2.1. Fiil              41

2.2.2. Fail             43

2.2.3. Mağdur   43

2.2.4. Suçun Konusu      44

2.2.5. Suçun Nitelikli Unsurları   44

2.2.5.1.Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli

Unsurlar              44

2.2.5.2. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar   45

2.2.5.2.1.Cinsel İstismarın Vücuda Organ Veya Sair

Bir Cisim  SokulmasıSuretiyle Gerçekleştirilmesi              46

2.2.5.2.2.Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte

İşlenmesi46

2.2.5.2.3. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir  Arada Yaşama Zorunluluğunda Olduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan  Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi            47

2.2.5.2.4. Suçun Üçüncü Derece Dahil Kan Veya KayınHısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Ya Da Üvey Baba, Üvey Ana,Üvey Kardeş Veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi             47

2.2.5.2.5. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, KoruyucuAile Veya Sağlık Hizmeti Veren Ya Da Koruma, Bakım Veya Gözetim YükümlülüğüBulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi       48

2.2.5.2.6. Suçun Kamu Görevinin Veya Hizmet İlişkisininSağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi                48

2.2.5.2.7. Suçun Onbeş Yaşını Tamamlamamış Veya Tamamlamış Olmakla Birlikte Fiilin HukukiAnlam Ve  Sonuçlarını Algılama YeteneğiGelişmemiş Olan Çocuklara Karşı Cebir Veya Tehditle İşlenmesi Ya da diğerÇocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  49

2.3. Manevi Unsur          49

2.4. Hukuka Aykırılık Unsuru      50

3. Suçun Unsurları Dışında Kalan Haller  53

3.1. Şahsi Cezasızlık Sebepleri    53

3.2. Etkin Pişmanlık         53

3.3. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları             53

4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 53

4.1. Teşebbüs   53

4.2. İştirak           54

4.3. İçtima           56

5. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM 58

KAYNAKÇA         61

ETKİNLİKLERİMİZDEN KARELER 63