Kategoriler

Noterin Sorumluluğu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

385,00 308,00
195,00 156,00
255,00 204,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Nisan 2018
Sayfa Sayısı : 240
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-246-0
ISBN (Online) : 978-605-315-248-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada özellikle noterlerle ilgili idari ve adli yargıda açılan dava ve soruşturmalarda, taraf olanlara pratikte kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada okuyucuya pratikte kolaylık sağlayacak şekilde konu ile ilgili temel bilgilere ve ilgili yüksek mahkeme kararlarına yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
TASNİFLİ KONULAR DİZİNİ XI
BİRİNCİ BÖLÜM
I. Genel Bilgiler 1
A. Tanım ve kavramlar 1
a. Hukuk Mahkemelerinde  Görev - Yetki 5
b. Tazminat Sorumluluğunda Zamanaşımı 6
c. Maddi Tazminat -Yasal şartlar 7
d. Hukuka aykırılık 8
e. Nedensellik (İlliyet Rabıtası) 10
f. Manevi Tazminat Davaları 11
II. Cezai Sorumluluk 12
A. Genel Açıklamalar 12
a.  Mevzuat 13
aa.Görevlilere karşı işlenen suçlar 13
bb.Kovuşturma izni 13
cc.Kovuşturma usulü 13
dd. İtiraz hakkı 14
b.Noterlerin işlemlerinde tahrifat yapmaları 15
c. Onuncu kısım hükümlerine aykırı eylemler 15
d. Cezai - Hukuki Sorumluluk Karşılaştırması 15
İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK   YARGI   KARARLARI
I. ARAÇ SATIŞI -  İŞLEMLERİ 17
II. GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ 22
III. SAHTE  BELGE  -  NOTER İŞLEMLERİ 30
IV. VASİ İŞLEMLERİ 49
V. TAZMİNAT – USÜL VE YARGILAMA 55
VI.  CEZA YARGILAMASI 140
EKLER 179
YARARLANILAN KAYNAKLAR 227