Kategoriler

Patent Vekilliği Uygulamaları Temel İlkeleri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

400,00 320,00
205,00 164,00
260,00 208,00

Toplam

Yazar : Barış Atalay
Basım Tarihi : Ekim 2013
Sayfa Sayısı : 136
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-07-5
ISBN (Online) : 978-605-315-383-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

PATENT VEKİLLİĞİ UYGULAMALI TEMEL İLKELERİ

 

Barış ATALAY

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

---YENİLİK KAVRAMI VE PATENT ARAŞTIRMASI SÜRECİYLE İLİŞKİSİ---

Türk Patent Mevzuatında Yenilik Olgusunun Avrupa Patent Sözleşmesindeki Köken Ve

Uygulama Varyasyonları 1

Pazarda Satılan Bir Ürünün Yeniliği Ortadan Kaldıramaması (!) 13

18 Ay Gizlilik Süreci 15

---RÜÇHAN HAKKI KAVRAMI, EFEKTİF TARİH VE PATENT ARAŞTIRMASI BAKIMINDAN İLİŞKİSİ---

Rüçhan Hakkı Hakkında...19

---YAYININ ETKİSİ---

Başvuru Yaptıktan Sonra Haklarınız Hemen Başlıyor mu? Yayının Etkileri? 25

Patent Başvurusunun Yayınlanmasını Durdurma ve J5/81 Temyiz Kararı 26

---BULUŞ BASAMAĞI ---

Buluş Basamağı Nasıl bir Basamak? Fazla Teorik bir Yazı 31

Buluş Basamağı-Daha Pratik Bir Yazı 33

Buluş Basamağının Olmadığını Gösteren Örnekler 35

Konu Hakkında Uzman Kimse-Skilled Person in the Art 38

---KARŞILIKLI OLARAK İSTEMLERDE AÇIKLIK GEREKLİLİĞİ VE BULUŞUN YETERLİ AÇIKLIKTA

ANLATIMI KAVRAMLARI--

Avrupa Patent Sözleşmesi Md. 83 veya Md. 84 41

Patent başvurusu mu ticari sır mı? Az bilgi içeren tarifname? 44

---BAŞVURUYU YAPTIKTAN SONRA EKLEMELER---

Başvuru Yapıldıktan Sonra Yeni Eklemeler Mümkün mü? Çok Sık Sorulan Bir Soru 49

G2/98 Yüksek Temyiz Kurulu Kararı ve Dolaylı ve Dolaysız Açıklamalar 53

EPC Md.123.2 - Md.123.3 Tuzağı 55

---İSTEMLER---

Bağımlı İstem Nedir? Neye göre Düzenlenir? 61

Bağımlı bir İstemin Efektif Tarihi Bağımlı olduğu Ana İstemden daha Eski Olabilir mi? 62

Bağımlı İstem, Varyantlar ve Ara Genellemeler 66

Ulaşılması Arzulanan Sonuç 69

---TECAVÜZ VE HÜKÜMSÜZLÜK---

Patent tecavüzü 73

Patent Tecavüzünün ABC'si, Tecavüzden Kurtulmanın ABC'si 74

Türk Patent Hukukunda Hükümsüzlük Nedenleri 76

---BULUŞ SAHİPLERİ İÇİN PRATİK KONULAR---

Acil Bilgi 79

Temel Sistemler 80

Avrupa Sistemi 82

Başvuru Belgeleri83

Faydalı Modelin Problemi Ne? 84

---DİĞER ASLİ PATENT HUKUKU KONULARI---

Teşhis ve Tedavi Usulleri 87

Bölünmüş Başvurular 90

Disclaimer'lar Hakkında Temel Bilgiler 92

Patentlenmesi Mümkün olmayan Buluşlar 94

Bilgisayar Yazılımları ve Patentlenebilirlik 97

---EKLER---

Patent Hukukunda Asli Patent Hukuku Hükümleri ve Bunlarla Doğrudan İlgili Prosedürel Patent

Hukuku Hükümleri 101

EK-1--- PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551)

103

EK-2--- PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU TASARISI (Başbakanlık’a gönderilen 17.04.2009

tarihli metin) 115

 EK-3 AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ 127