Kategoriler

Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

560,00 448,00
280,00 224,00
365,00 292,00

Toplam

Yazar : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Basım Tarihi : Ekim 2012
Sayfa Sayısı : 624
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 2146-0590
ISBN (Online) : 2529-0142
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi xvii

Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri xix

Bilimsel ToplantılardaSunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ile Diğer Etkinlikler xxiii

Kitaplar xxvi

Makaleler ve DiğerÇalışmalar xxviii

 

I. GÜN: 03 HAZİRAN 2011

AÇILIŞ KONUŞMALARI:09:00 – 09:30

 

Prof. Dr. Emin ARAT

(Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı) 3

Ömer ELMAS

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı 4

Prof. Dr. M. Emin ARTUK

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 5

Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni HukukAnabilim Dalı Başkanı/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi) 7

 

OTURUM: 09:30 – 11:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. NevzatKOÇ

(Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim                Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması 17

 

TEBLİĞLER

 

Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

(AnkaraÜniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Kanun Hazırlama İlkeleri Açısından TBK’nunDeğerlendirilmesie 21

Yrd. Doç. Dr. Ümit GEZDER

(AtatürkÜniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Sözleşmenin KuruluşunaDair Bazı Değişiklikler ve Yenilikler (YTBK m.4; m.7; m.8) 33

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN

(Selçuk ÜniversitesiHukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK'nda Genel İşlem Şartları 65

Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK’ndaki Yeni Düzenlemelerin Haksız Rekabet Hukukuna Etkileri i 71

 

DEĞERLENDİRME:10:50 – 11:10

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof.Dr. Nevzat KOÇ.. 83

Kahve arası: 11:10 - 11:30

 

 

OTURUM: 11:30 – 13:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. CevdetYAVUZ

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim              Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması 93

 

TEBLİĞLER

 

Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ

(Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

BK. 19 ve 20 inci maddelerinin YBK’nda Değiştirilmesinin Eleştirilmesi ı 95

Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ

(İstanbulÜniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK’nun Sözleşmenin Geçersizliğine İlişkinHükümlerinin Değerlendirilmesi 99

Yrd. Doç. Dr. M. Beşir ACABEY

(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK’nda Aşırı Yararlanma (TBK. m.28) 107

Prof. Dr. Gülçin Elçin GRASSINGER

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK'nda Kefilin Savunma İmkanları veKefaletin Sona Ermesine İlişkin      Hükümlerin Değerlendirimesi              121

 

 

DEĞERLENDİRME: 12:50 –13:10

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof.Dr. Cevdet YAVUZ.. 131

Öğlen arası: 13:10 - 14:10

 

 

 

OTURUM: 14:10 – 15:50

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. AtillaALTOP

(Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması 137

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Fulya ERLÜLE

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

6098 Sayılı TBK’nda Beden Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Manevi Tazminat Talebi 139

Yrd. Doç. Dr. İpek SAĞLAM

(Marmara ÜniversitesiHukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK’nda Adam Çalıştıranın Sorumluluğu. 161

Dr. Sabah ALTAY

(MarmaraÜniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı)

TBK’nda Adam Çalıştıranın İşletme Faaliyeti Dolayısıyla Sorumluluğu  (TBK m.66/III)) 171

Dr. İlker ÖZTAŞ

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı)

6098 Sayılı TBK’nda Yapı Malikinin Sorumluluğu. 187

 

DEĞERLENDİRME: 15:30 -15:50

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof.Dr. Atilla ALTOP.. 201

Kahve arası: 15:50 - 16:10

 

 

OTURUM: 16:10 - 17:50

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU

(AnkaraÜniversitesi Hukuk Fakültesi/ TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması 211

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM

(Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK Uyarınca Tehlike Sorumluluğu. 213

 

 

Yrd. Doç. Dr. Serdar NART

(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  ÖğretimÜyesi)

Haksız Fiillerde Zamanaşımına İlişkin HükmünDeğerlendirilmesi 223

Prof. Dr. Haluk N. NOMER

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Rücu İstemine İlişkin Zamanaşımı (TBK m. 73) 245

Dr. Murat TOPUZ

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı)

Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerine DairYargılamalarda Geçici Ödemeler  (TBKm. 76) 253

 

DEĞERLENDİRME: 17:30 -17:50

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof.Dr. Ahmet KILIÇOĞLU.. 293

 

 

II. GÜN: 04 HAZİRAN2011

 

OTURUM: 09:30 - 11:30

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması 301

 

TEBLİĞLER

 

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

(Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Borçların İfasına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi 303

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU

(Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar 313

Doç. Dr. Faruk ACAR

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK’nda Eksik ve Tam Teselsül Ayırımı 335

 

DEĞERLENDİRME: 11:10 -11:30

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof.Dr. Gökhan ANTALYA.. 343

Kahve arası: 11:30 - 11:50

 

 

OTURUM: 11:50 - 13:30

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER

(Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/Tbk. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması 353

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

(Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın İntikali 355

Yrd. Doç. Dr. Melek YÜCE BİLGİN

(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Satış Sözleşmesinde Ayıptan Dolayı Sorumluluğun Şartlarıve Alıcının Seçimlik Hakları 377

Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ

(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Taşınır Satışında Alıcının Temerrüdü HükümlerininDeğerlendirilmesi) 415

Prof. Dr. Ethem Saba ÖZMEN

(Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK’na Göre Taşınmaz Satışına İlişkin Hükümlerinİrdelenmesi 423

 

DEĞERLENDİRME: 13:10 -13:30

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof.Dr. Aydın ZEVKLİLER.. 433

Öğlen arası: 13:30 - 14:30

 

 

OTURUM: 14:30 - 16:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. HalukBURCUOĞLU

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması 441

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Canan YILMAZ

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

6098 Sayılı TBK Uyarınca Taksitle Satış Sözleşmesi Hükümlerinin Değerlendirilmesi (TBK m. 253-262) 443

Yrd. Doç. Dr. İlknur SERDAR

(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Taksitle Satış Sözleşmesinin Uygulama Alanı (TBK m. 263) 473

Prof. Dr. Murat DOĞAN

(Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

6098 Sayılı TBK’na Göre Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarınaİlişkin Hükümlerinin Değerlendirmesi 499

 

DEĞERLENDİRME:15:50  - 16:10

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof.Dr. Haluk BURCUOĞLU.. 519

Kahve arası: 16:10 - 16:30

 

 

OTURUM: 16:30 - 18:10

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut ÖZ

(Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi / TBK. Bilim Komisyonu Üyesi)

Açılış Konuşması 529

 

TEBLİĞLER

 

Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK Uyarınca Genel Hizmet Sözleşmesinin Kuruluşu veTarafların Borçları 531

Doç. Dr. M. Erdem ÖZDEMİR

(Marmara ÜniversitesiHukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK’na Göre Genel Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesineİlişkin Hükümler 557

Prof. Dr. Abdulkadir ARPACI

(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yeni Borçlar Kanunu Açısından Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfave Sonuçları 567

Doç. Dr. Emre GÖKYAYLA

(Maltepe ÜniversitesiHukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

TBK’na Göre Eser Sözleşmesine İlişkin HükümlerinDeğerlendirilmesi 571

 

DEĞERLENDİRME: 17:50 -18:10

 

Tebliğleri Değerlendiren: Prof.Dr. Turgut ÖZ.. 589