Kategoriler

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi Yıl 2019 Sayı 2

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Regesta Ticaret Hukuku Dergisi 2019 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 140
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2146 - 6203
ISSN (Online) : 2687 - 1858
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

REGESTA TİCARET HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 4/Sayı: 2
Yıl: 2019

İÇİNDEKİLER

Makaleler 145
Araştırma Makalesi
Bankalarda Bağımsız Dış Denetim (I)
Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN 147
Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Ticaret Siciline Tescile İlişkin
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI 183
Marka Hukukunda Birlikte Var Olmada Ortaya Çıkan Sorunlara
Bir Çözüm Önerisi: Ortak Marka Teknik Şartnamesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN
Arş. Gör. Sergül BALSEVER 199
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Elektronik İşlemler
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN 225

Uzman Görüşü 239
Anonim Şirketlerde Genel Kurulu Toplantıya Çağrı
Arş. Gör. Murat BESEN 241

EDİTÖR

Nurcan Turan

YAYIN ve DANIŞMA KURULU

Mehmet Çağlar Manavgat
Abuzer Kendigelen
Ali Yeşilırmak
Arslan Kaya
Asuman TURANBOY
Aynur Yongalık
Ebru Şensöz Malkoç
Emrah KULAKLI
Fatih Aydoğan
Ferna İPEKEL KAYALI
Fülurya YUSUFOĞLU BİLGİN
Gül Okutan Nılsson
Güzin Üçışık
H. Ali DURAL
Hakan PEKCANITEZ
Hayrettin ÇAĞLAR
Hüseyin Hatemi
İbrahim Hamdi Yasaman
İlhan Helvacı
İsmail KAYAR
İsmail KIRCA
Kemal Şenocak
Korkut ÖZKORKUT
Murat Alışkan
Necla Akdağ Güney
Nuray Ekşi
Pınar Akan
Sevilay Uzunallı
Sıtkı Anlam Altay
Şebnem AKİPEK ÖCAL
Şükrü YILDIZ
Veliye Yanlı
Yadigar İZMİRLİ
Zehra BADAK
Zühtü AYTAÇ

HAKEMLER

Mehmet Bahtiyar
Necla Akdağ Güney
Pınar Akan
Zehra BADAK
  • Bankalarda Bağımsız Dış Denetim (I) - Ali İhsan Karacan
  • Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Ticaret Siciline Tescile İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi - Ferna İPEKEL KAYALI
  • Marka Hukukunda Birlikte Var Olmada Ortaya Çıkan Sorunlara Bir Çözüm Önerisi: Ortak Marka Teknik Şartnamesi - Fatih Aydoğan, Sergül Balsever
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Elektronik İşlemler - Tayfun Ercan
  • Anonim Şirketlerde Genel Kurulu Toplantıya Çağrı - Murat BESEN