Kategoriler

Rekabet Hukuku Açısından Türk Bankacılık Sektörü

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Av. Tülin Zırhlıoğlu
Basım Tarihi : Haziran 2012
Sayfa Sayısı : 121
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-35-1
ISBN (Online) : 978-605-315-488-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
REKABET HUKUKU AÇISINDAN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜAv. Tülin ZIRHLIOĞLUİÇİNDEKİLERKISALTMALAR 3

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

GİRİŞ 9I. BÖLÜM

I. Türk Bankacılık Sektörü 13

A. Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Türkiye’de Bankacılık 13

B. Türk Bankacılık Sektörü’nün Rekabet ve Piyasa Yapısı 16

II. Bankacılık Sektörü ve Rekabet 24

A. Genel Olarak 24

B. Rekabet-Kırılganlık Hipotezleri 28

C. Rekabet- İstikrar Hipotezleri 28

D. Bankacılık Sektörünün Rekabet Kuralları Açısından Özellikleri 29

II. Bankacılık Mevzuatı 33

A. Genel Olarak 33

B. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 38

(1) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun

Görev ve Yetkileri 39

(2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenlemeleri 41

C. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 42

(1) Türkiye Bankalar Birliği Görev ve Yetkileri 43

(2) Etik İlkeler 44

IV. Avrupa Birliği Bankacılık Sektörü ve Rekabet Hukuku Uygulaması 45

A. Avrupa Birliği Bankacılık Mevzuatı 45

B. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Tarafından Alınan Kararlar 46

(1) Genel Olarak 46

(2) Kararlar 48

II. BÖLÜM

I. Türk Bankacılık Sektörü’ne İlişkin Rekabet Kurulu Karar Analizleri 53

A. Genel Olarak 53

B. İlgili Piyasa 56

C. Kanun’un 4. ve 5. Maddeleri Çerçevesinde Verilen Kararlar 57

(1) Teşebbüs Birliği Kararları 58

a. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş Kararları: 58

aa. Ortak Takas Komisyonu Kararları: 58

ab. Ortak ATM Sistemi Kararı 65

b. Türkiye Bankalar Birliği Kararı 67

(2) Yatay Anlaşmalar 69

a. Kartel 69

b. Yatay İşbirliği Anlaşmaları 80

(3) Dikey Anlaşmalar 85

a. Münhasırlık (Rekabet Etmeme Yükümlülüğü) 85

D. Kanun’un 6.Maddesi Çerçevesinde Verilen Kararlar 93

(1) Bağlama Kararları 95

(2) Tüm Kartları Kabul Kuralı (“TKK”) 97

(3) Ayrımcılık 103

E. Kanun’un 7.Maddesi Çerçevesinde Verilen Kararlar 104

F. Sektör Araştırması 111

SONUÇ 113

KAYNAKÇA 117