Kategoriler

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.190,00
1.485,00
1.750,00
2.025,00
2.345,00
2.610,00
2.885,00
3.175,00
3.445,00
3.765,00

Toplam

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketine Legalbank farkıyla erişin
Legal Yayıncılık’ın uzman kadrosuyla sizler için hazırladığı “Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi”nde; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili tüm mevzuata ilişkin binlerce belgeye, ilişkili binlerce Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sayıştay… vb.) kararına, dilekçe ve yazışma örneklerine, ilgili makalelere, hukuk haberlerine, önemli bilgilere en güncel haliyle ve “tek tıkla” kolayca ulaşabileceksiniz.

Bu paketimizde;
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu başta olmak üzere,
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
Hususi Hastaneler Kanunu,
Hemşirelik Kanunu,
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği,
Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ve Yönetmeliği,
Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Kanun,
Uluslararası Sağlık Tüzüğü,
Özel Hastaneler Yönetmeliği,
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Yönetmeliği,
İçme ve Kullanma Suları Hakkında Yönetmelik,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik,
Hasta Hakları Yönetmeliği,
Sağlık Personelinin Devlet Hizmetleri Yönetmeliği,
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,
Özel Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği,
Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği,
Tıbbi Atıklar Yönetmeliği,

gibi Sağlık Mevzuatı ile ilgili “tüm” kanun ve gerekçesine, tüzük, yönetmelik, tebliğ, bakanlar kurulu kararı, uluslararası sözleşme, protokol, genelge ve sirkülerleri bulabileceksiniz.

Bu paketi tek başına satın alabileceğiniz gibi avantajlı fiyatı ile tüm ilgili mevzuata Kalite Yönetimi Grubu Aboneliği ile sahip olabilirsiniz.

Kalite Yönetim Mevzuat ve İçtihat Paketleri Grubunda;

Çevre Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Gıda Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Enerji Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Turizm Mevzuatı ve İçtihatı Paketi,

Sigortacılık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

bulunmaktadır.

Sağlık Mevzuatı ve İçtihatı Paketi