Kategoriler

Sermaye Piyasası Araçları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

810,00 648,00
405,00 324,00
530,00 424,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Ali İhsan Karacan , Dr. Esra Erişir Karacan
Basım Tarihi : Nisan 2021
Sayfa Sayısı : 495
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-900-1
ISBN (Online) : 978-605-315-901-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Sermaye piyasası temelde fon arzedenleri, fon talep edenleri, birbirleriyle karşılaştıran, onları buluşturan, onların birbirleriyle iş yapmalarını sağlayan kurumlar, araçlar, hizmetler ve sözleşmelerden oluşan bir ağdır.  Bu karşılaşmayı ve tarafların ilişki kurmasını sağlayan unsurlardan birisi “Sermaye Piyasası Araçları” (SPA) olarak nitelenen finansal varlıklardır.  Sermaye piyasası araçları olmaksızın fonlar piyasada hareket edemez, el değiştiremez ve fiyatlanamaz. Böylesine önemli bir işleve sahip olan ve sermaye piyasalarının merkezinde bulunan sermaye piyasası aracı kavramı düzenlemeler tarafından tanımlanmış ve ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Finansal varlık veya bir finansal araç olarak sermaye piyasası araçları konusunda önce Avrupa Birliği ve ABD düzenlemeleri ve daha sonra da Türkiye’deki SPA kavramı ele alınmıştır.  SPA’nı oluşturan menkul kıymetler (pay, pay benzerleri, borçlanma araçları, menkul kıymetleştirmeye dayalı borçlanma araçları) ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından SPA olarak belirlenen diğer araçlar ve bu araçların verdiği haklar, yükümler ile nitelikleri ve bu araçların ihraçları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ VII
KUTU, ŞEKİL VE TABLOLAR XIII
KISALTMALAR XVII

BÖLÜM I
KAVRAMSAL BİR GİRİŞ

A) YATIRIM VARLIKLARI  VE SINIFLANDIRILMASI 5
B) FİNANSAL ARAÇ 14
C) YATIRIM ARACI 16
D) ALTERNATİF VARLIKLAR 17
E) KRİPTO VARLIKLAR 17

BÖLÜM II
BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE FİNANSAL ARAÇ VE SERMAYE

PİYASASI ARACI KAVRAMI
A) AVRUPA BİRLİĞİ 21
B) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 25

BÖLÜM III
TÜRK HUKUKUNDA SERMAYE PİYASASI ARACI

A) GİRİŞ 35
B) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ BELİRLENMESİ 39
C) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 42

BÖLÜM IV
SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK MENKUL KIYMETLER

A) GİRİŞ 53
B) SERMAYE PİYASASI KANUNU VE MENKUL KIYMETLER 57
C) MENKUL KIYMET SAYILMA 61

BÖLÜM V
SERMAYE PİYASASI ARACI  NİTELİĞİNİN 
KAZANILMASI VE YİTİRİLMESİ

BÖLÜM VI
SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK PAY VE
PAY BENZERLERİ

A) PAYA İLİŞKİN BAZI KAVRAMSAL KONULAR 75
B) PAY TÜRLERİ VE PAYIN SINIFLANMASI 93
C) PAY BEDELİNİN ÖDENMESİ 127
D) PAYIN SENEDE BAĞLANMASI VE KAYDİ SİSTEM 129
E) PAY DEFTERİ 132
F) PAY SAHİPLİĞİNİN KAZANILMASI VE PAYLARIN DEVRİ 134
G) PAY VE PAY SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMININ 
     KISITLANMASI 139
H) PAYIN BORSAYA KOTE EDİLMESİ 164
I) PAY İHRACI YÖNTEMLERİ 170
İ) GELENEKSEL YÖNTEMLE PAY İHRACI 177
J) KİTLE FONLAMASI YOLUYLA PAY İHRACI 195
K) PAY BENZERİ MENKUL KIYMETLER 219

BÖLÜM VII
SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK BORÇLANMAYI 
TEMSİL EDEN ARAÇLAR

A) GİRİŞ 232
B) BORÇLANMA ARAÇLARI 237
C) MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMİŞ  BORÇLANMA ARAÇLARI 274
D) KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI 275

BÖLÜM VIII
MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMİŞ BORÇLANMAYI
TEMSİL  EDEN ARAÇLAR

A) GİRİŞ 292
B) VARLIĞA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER (VİDMK) 306
C) TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER (TMK) 317
D)  KİRA SERTİFİKASI (KS) 325
E) GAYRIMENKUL SERTİFİKASI (GS) 331
F) PROJEYE DAYALI MENKUL KIYMET (PDMK) 346

BÖLÜM IX
DEPO SERTİFİKALARI

A) GİRİŞ 363
B) DEPO SERTİFİKALARININ İHRAÇ KOŞULLARI 367
C) DEPO SERTİFİKALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 368
D) BAĞIMSIZ DENETİM 369

BÖLÜM X
TÜREV ARAÇLAR

A) TÜREV ARAÇLARA GENEL BİR BAKIŞ 372
B) TÜRK SERMAYE PİYASALARINDA TÜREV ARAÇLAR 385
C) KALDIRAÇLI İŞLEMLER 395

BÖLÜM XI
YATIRIM SÖZLEŞMELERİ

BÖLÜM XII
VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI

A) VARANTLAR 406
B) YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKASI 412
C) VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARINA İLİŞKİN 
     ORTAK ESASLAR 413
D) YATIRIM KURULUŞU VARANTI VE YATIRIM KURULUŞU 
     SERTİFİKALARINA İLİŞKİN ORTAK ESASLAR 416

BÖLÜM XIII
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

A) GİRİŞ 419
B) YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZI 423
C) YABANCI YATIRIM FONLARI PAYLARI 426
EK: TABLOLAR 431
KAYNAKÇA 439