Kategoriler

SGK İşten Çıkış Kod Uygulaması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

320,00 256,00
160,00 128,00
210,00 168,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Murteza Aydemir , Av. Arb. Tamay Tükenmez
Basım Tarihi : Haziran 2024
Sayfa Sayısı : 146
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-6580-24-4
ISBN (Online) : 978-625-6580-25-1
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
SGK işten çıkış kod uygulaması, işçinin işten ayrılma sürecinde başvurulan bir uygulamadır. Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yer alan “işten ayrılış nedeninin (kodunun) doğru bildirilmesinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisi günlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesi; ”İşverenin Haklı Nedenle Feshi” ne karşılık gelen 29 nolu kodun kaldırılması ile birlikte yeni yapılan düzenlemeler, işten ayrılış bildirgesinde gösterilen çıkış kodunun, işçinin özlük haklarını ve gelecekteki çalışma hayatını ne şekilde etkileyeceğini tartışma konusu haline getirmiştir. 
Çalışmamızda işten çıkış kodunun kullanılmasına yol açan iş sözleşmesinin sona ermesi halleri ve işsizlik sigortası konusu başta olmak üzere, işten çıkış kodları listesindeki her kodun ayrıntılı açıklaması ve bu kodların kullanımlarının hukuki sonuçları gerekçeleriyle açıklanmıştır. İş hukuku üzerinde çalışan tüm avukatlar, arabulucular, insan kaynakları uzmanları ve işverenler için faydalı olmasını diliyoruz.İÇİNDEKİLER


KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR XIII

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

I. GENEL OLARAK 1
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH DIŞINDA SONA ERDİREN DURUMLAR 1
A.TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE-BOZMA SÖZLEŞMESİ) 1
B. ÖLÜM 3
1. İşçinin Ölümü 3
2. İş Sözleşmesinin Ölüm Yoluyla Sona Ermesinin Sonuçları 4
C. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÜRENİN BİTMESİ 4
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERDİRİLMESİ 5
A. FESİH BİLDİRİMİ KAVRAMI 5
B. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESİH (İHBAR ÖNELLİ) BİLDİRİMİYLE SONA ERDİRİLMESİ 7
1. İş Sözleşmesi Taraflarının Süreli – Bildirimli Fesih Hakkı 7
2. Bildirimli Feshin Sonuçları 8
C. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖNELSİZ (DERHAL – HAKLI NEDENLE) FESHİ 11
1.İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi 11
2. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi 12
3. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinin Sonuçları 13
4. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Diğer Nedenlerle Feshi 14
IV. İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA BİLDİRİLMESİ 15
A. GENEL OLARAK 15
B. İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 15
C. İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME ŞEKLİ 16
D. İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ 16
E. İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN BİR UNSURU OLARAK İŞTEN ÇIKIŞ KODU 18

İKİNCİ BÖLÜM
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ – İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI İLİŞKİSİ

I. GENEL OLARAK 19
II. İŞSİZLİK SİGORTASI VE ÖDENEĞİNİN TANIMI 19
III. İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI 20
A. SİGORTALI İŞSİZ OLMAK 20
B. İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELLİ SEBEPLERLE SONA ERMESİ 20
1. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Süreli Feshi 20
2. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle İşçi Tarafından Feshi 21
3. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi 22
4. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 23
5. İş Sözleşmesinin İşyerinin El Değiştirmesi, Kapatılması veya Niteliğinin Değiştirilmesi Nedeniyle Feshi 24
6. Özelleştirme Kanunları Kapsamında İşsiz Kalmak 24
7. İş Kanunları Kapsamı Dışında Kalan Sigortalıların İş Sözleşmelerinin Feshi 25
C. İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMAMIŞ OLMASI 25
D. BELİRLİ BİR SÜRE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMİŞ OLMAK 26
E. BİR İŞTE ÇALIŞMAMAK VE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAMAK 26
F. ÇALIŞMAYA İSTEKLİ VE ELVERİŞLİ OLMAK 27
G. KURUMA BAŞVURU 27
H. YARGI YOLUNA BAŞVURU 28

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞTEN ÇIKIŞ KODU KAVRAMI

I. İŞTEN ÇIKIŞ KODU KAVRAMI 31
II. İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN BİLDİRİLME SÜRESİ VE ŞEKLİ 31
III. BİLDİRİLEN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARININ BAĞLAYICILIĞI 32
IV. İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 34
V. İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN MAHKEME KARARI İLE DÜZELTİLMESİ 35
VI. İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN ARABULUCULUK AŞAMASINDA DÜZELTİLMESİ 36
VII. İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN UZLAŞMA TUTANAĞI İLE DÜZELTİLMESİ 40
VIII. İŞTEN ÇIKIŞ KODUNUN YANLIŞ BİLDİRİLMESİNDEN KAYNAKLI SORUMLULUK 41

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SGK İŞTEN ÇIKIŞ KOD UYGULAMALARI ve SONUÇLARI

I. GENEL OLARAK 43
II. İŞTEN ÇIKIŞ KOD UYGULAMALARI 43
1. 1 ve 2 No.lu Kod: Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi ve  İşveren Tarafından Feshi 43
2. 3 No.lu Kod: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa) 46
3. 4 No.lu Kod: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi 49
4. 5 No.lu Kod: Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 51
5. 8 No.lu Kod: Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme Nedeniyle 53
6. 9 No.lu Kod: Malulen Emeklilik 56
7. 10 No.lu Kod: İşçinin Ölümü 57
8. 11 No.lu Kod: İş Kazası Sonucu Ölüm 58
9. 12 No.lu Kod: Askerlik 60
10. 13 No.lu Kod: Kadın İşçinin Evlenmesi 62
11. 14 No.lu Kod: Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması 64
12. 15 No.lu Kod: Toplu İşten Çıkarma 65
13. 16 No.lu Kod: Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine Nakli 67
14. 17 No.lu Kod: İşyerinin Kapanması 68
15. 18 No.lu Kod: İşin Sona Ermesi 69
16. 19 No.lu Kod: Mevsim Bitimi 70
17. 20 No.lu Kod: Kampanya Bitimi 72
18. 21 No.lu Kod: Statü Değişikliği 74
19. 22 No.lu Kod: Diğer Nedenler 74
20. 23 No.lu Kod: İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih 76
21. 24 No.lu Kod: İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih 78
22. 25 No.lu Kod: İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni ile Fesih 80
23. 2. No.lu Kod: Disiplin Kurulu Kararıyla Fesih 83
24. 27 No.lu Kod: İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih 85
25. 28 No.lu Kod: İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih 88
26. 29 No.lu Kod (Kaldırıldı): İşveren Tarafından İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni ile Fesih 90
27. 30 No.lu Kod: Vize Süresinin Bitimi 91
28. 31 No.lu Kod: Türk Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek ve Kusuru Dışında Fesih 92
29. 32 No.lu Kod: 4046 Sayılı Kanun'un 21. Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni ile Fesih 94
30. 33 No.lu Kod: Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi 97
31. 34 No.lu Kod: İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih 99
32. 35 No.lu Kod: 6495 Sayılı Kanun Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş 101
33. 36 No.lu Kod: KHK ile İşyerinin Kapatılması 103
34. 37 No.lu Kod: KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma 104
35. 38 No.lu Kod: Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma 104
36. 39 No.lu Kod: 696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçiş 106
37. 40 No.lu Kod: 696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçilememesi Sebebiyle Çıkış 107
38. 41 No.lu Kod: Re'sen İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenenler 107
39. 4857 Sayılı Kanun Madde 25/II Uyarınca İşveren Tarafından  İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları Nedeniyle Yapılan Fesihlerde Uygulanacak İşten Çıkış Kodları 109
40. 42 No.lu Kod: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a 111
41. 43 No.lu Kod: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b 111
42. Kod 44: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c 112
43. Kod 45: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d 113
44. Kod 46: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e 114
45. Kod 47: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f 116
46. Kod 48: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g 116
47. Kod 49: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h 118
48. Kod 50: 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı 119
TABLO 1 121
TABLO 2 127
YARARLANILAN KAYNAKLAR 129