Kategoriler

Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

415,00 332,00
210,00 168,00
270,00 216,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Haziran 2017
Sayfa Sayısı : 544
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-163-0
ISBN (Online) : 978-605-315-469-3
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

Zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımızda, başta Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun tam metni olmak üzere son güncellemeleri ile Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği, Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik, Türk Patent ve Marka Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol, Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Madrid Protokolüne Taraf Ülkelerin Listesi, Paris Sözleşmesi, Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Fikir Mülkiyeti Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşma ile Nis Anlaşması yer almaktadır. İçeriği özenle hazırlanmış olan eserimiz ile Sınai Mülkiyete dair aradığınız bilgilere kolayca erişebileceksiniz.İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER V
İÇİNDEKİLER (MADDE BAZINDA) VII
SINAİ MÜLKİYET KANUNU 1
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR  YÖNETMELİK 135
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PATENT VEKİLLERİ VE MARKA VEKİLLERİ MESLEK KURALLARI VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 235
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ 245
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV VE SİCİL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 251
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 263
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2017 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 279
MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİ KONUSUNDAKİ MADRİD SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ PROTOKOL 317
MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD ANLAŞMASI VE BU ANLAŞMAYA İLİŞKİN PROTOKOLÜN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 337
MADRİD PROTOKOLÜNE TARAF ÜLKELERİN LİSTESİ 399
PARİS SÖZLEŞMESİ 403
AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE’DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK 435
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASI 445
FİKİR MÜLKİYETİ HAKLARININ TİCARİ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 461
NİS ANLAŞMASI 503