Kategoriler

Şirketler Hukuku Ders Notları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

340,00 272,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Fevzi Topsoy
Basım Tarihi : Eylül 2019
Sayfa Sayısı : 300
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-424-2
ISBN (Online) : 978-605-315-484-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

“Şirketler Hukuku” adlı bu çalışma özellikle İİBF ve MYO öğrencileri ile KPSS adaylarının kaynak kitap ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Çalışmada, okuyucuları konunun özünden uzaklaştıracak bilimsel tartışmalardan özellikle kaçınılmış ve bilimsel çalışma ve yargı kararlarına atıf yapılmamış olup, böylece gereksiz ayrıntıda boğulmanın önüne geçilmiştir. Anlatım, tablo ve şemalar ile desteklenerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Kitap, ek kaynağa ihtiyaç duyan hukuk fakültesi öğrencileri ile hâkimlik ve savcılık sınavına hazırlanan adaylar için faydalı olacaktır.


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 1
ŞİRKET KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ 1
I. ŞİRKET KAVRAMI 1
II. TANIMI VE UNSURLARI 2

A) TANIMI 2
B) UNSURLARI 2
III. ŞİRKET TÜRLERİ VE TASNİFİ 6
BİRİNCİ BÖLÜM
ADİ ORTAKLIK (ŞİRKET)
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 13

A) TANIMI 13
B) UNSURLARI 14
C) KURULUŞU 15
D) GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 16
II. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 18
A) ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER (İÇ İLİŞKİ) 18
B) ORTAKLIĞIN DIŞ İLİŞKİSİ (ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE 
 İLİŞKİLER) 25
III. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 26
A) SONA ERME NEDENLERİ 26
B) TASFİYE 28
C) SONA ERMENİN SONUÇLARI VE ZAMANAŞIMI 29
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL KURALLAR
I. TİCARET ŞİRKETİ KAVRAMI VE TASNİFİ 31
II. ORTAK ÖZELLİKLER 32

A) TÜZEL KİŞİLİK 32
B) SERMAYE 34
III. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME 35
A) BİRLEŞME 35
B) BÖLÜNME 40
C) TÜR DEĞİŞTİRME 44
IV. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 47
A) ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ 48
B) SORUMLULUK 49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOLLEKTİF ŞİRKET

I. KOLLEKTİF ŞİRKET KAVRAMI 51
A) UNSURLARI 51
B) KURULUŞ AŞAMALARI 52
II. ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 54
A) ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER (İÇ İLİŞKİ) 54
B) ŞİRKET VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 
(DIŞ İLİŞKİ) 65
III. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 70
A) SONA ERME HALLERİ 70
B) ŞİRKETİN TASFİYESİ 72
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOMANDİT (ADİ) ŞİRKET

I. TANIM VE UNSURLARI 77
A) TANIM 77
B) UNSURLARI 77
II. ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER (İÇ İLİŞKİ) 79
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİLER (DIŞ İLİŞKİLER) 81
IV. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 83

BEŞİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKET
I. TANIM VE UNSURLARI 85

A) TANIM VE TÜRLERİ 85
B) UNSURLARI 86
II. KURULUŞU 91
A) KURULUŞ YÖNTEMLERİ 91
B) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE
SONUÇLARI 98
C) KANUNA KARŞI HİLE 100
III. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 101
A)  YÖNETİM KURULU 102
B) GENEL KURUL 123
IV. ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ 148
A) BAĞIMSIZ DENETİM 149
B) BAKANLIK GÖZETİMDEKİ DENETİM 167
C) ÖZEL DENETİM 167
V. ANONİM ŞİRKETTE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 176
A) PAY KAVRAMI VE TÜRLERİ 176
B) PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI 179
C) ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK (AZLIK) HAKLARI 191
VI. ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER 194
A) PAY (HİSSE) SENETLERİ 195
B) İNTİFA SENETLERİ 197
C) DİĞER MENKUL KIYMETLER 199
VII. ŞİRKETİN KENDİ PAYINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK 
KABUL ETMESİ 200

A) İVAZLI İKTİSAP 200
B) İVAZSIZ İKTİSAP 202
C) İKTİSABIN SONUÇLARI 203
D) KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI 203
VIII. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 204
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE 206
X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 208

A) SONA ERMESİ 208
B) TASFİYE 213
C) EK TASFİYE VE TASFİYEDEN DÖNME 218
XI. HUKUKÎ SORUMLULUK 220
A) SORUMLULUK HALLERİ 220
B) SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ 221
C) SORUMLULUKTAN KURTULMA 222
ALTINCI BÖLÜM
SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET
I. TANIM VE UNSURLARI 225

A) TANIM 225
B) UNSURLARI 225
II. KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ 227
A) KURULUŞU 227
B) ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ VE SONA ERMESİ 227
YEDİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKET

I. TANIM VE UNSURLARI 231
A) TANIM 231
B) UNSURLARI 231
C) ÖZELLİKLERİ VE DİĞER ŞİRKETLERLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 235
II. KURULUŞU VE KURULUŞTAKİ EKSİKLİK 237
A) KURULUŞU 237
B) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE 
  SONUÇLARI 240
III. ŞİRKETİN ORGANLARI 242
A) MÜDÜRLER 242
B) GENEL KURUL 254
IV. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ 262
V. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYI 263
A) PAY DEFTERİ 263
B) ESAS SERMAYE PAYI VE SENETE BAĞLANMASI 264
C) ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 266
D) ESAS SERMAYE PAYINI KONU ALAN İŞLEMLER 273
VI. LİMİTED ŞİRKETTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 279
A) ŞİRKETTEN ÇIKMA 279
B) ŞİRKETTEN ÇIKARILMA 281
C) SONUÇLARI 283
VII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 283
A) SONA ERME NEDENLERİ 283
B) SONA ERMENİN SONUÇLARI VE TASFİYE 285
KAYNAKÇA 287