Kategoriler

Sokrates Davası ile Şeyh Bedreddin Davası – Davaların Karşılaştırılması –

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

700,00 560,00
350,00 280,00
455,00 364,00

Toplam

Yazar : Yaşar Şahin Anıl
Basım Tarihi : Nisan 2024
Sayfa Sayısı : 348
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-6580-06-0
ISBN (Online) : 978-625-6580-07-7
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe
Toplumların ahlaki düzeyleri ya da devletlerin hukuka bağlılık dereceleri sahip oldukları adalet inancı ve anlayışlarında kendini gösterir. Bu erginliğin en iyi ve gerçek görünümü ise yargı organlarının görevleri sırasında takındıkları tavır ve yetkinliklerinde müşahede edilebilir. Onun için toplum ya da devletlerin gerçek yapı ve düzeylerini tanımanın sağlam yollarından birinin de adalet kurumlarının incelenmesi olduğu yadsınamaz.
Sokrates ile Şeyh Bedreddin gibi iki ünlü kişinin rol almış bulunduğu davaların incelenip değerlendirilmesine özgülenmiş bu çalışmayla; adalet duygusunun ilginç özelliklerine değinilmek istenilmiştir. Her şey düzgün ve iyi iken adil olmak kolaydır. Önemli olan en karmaşık ve tüm değerlerin sarsılmakta olduğu zamanlarda da gerçeği hâkim kılabilme hasletine sahip olabilmektir.İÇİNDEKİLER


KİTAP HAKKINDA III

ÖNSÖZ IX


I. KİTAP

SOKRATES DAVASI

GİRİŞ 3


I. BÖLÜM

ATHENAİ POLİSİ TARİHİNİN ÖZETİ


II. BÖLÜM

ATHENAİ’IN SİYASAL YAPISI

A) Genel Görünüm 30

B) Polis’te Yönetim 31

C) Polis’te Yasama 32

D) Polis’te Yargı 33


III. BÖLÜM

ATHENAİ HALKININ KÜLTÜREL GÖRÜNÜMÜ

A) Genel Görünüm 40

B) Bireysellik 43

C) Halkın İnanç Biçimleri 46


IV. BÖLÜM

SOKRATES

A) SOKRATES’İN KİMLİĞİ 54

a) Kişisel Yapısı 54

b) Yaşamı 56

B) SOKRATES’İN DÜŞÜNCELERİ 93

a) Genel İlkeler 98

b) Felsefesi 99

c) Dinsel Düşünceleri 125

d) Siyasal Düşünceleri 132


V. BÖLÜM

SOKRATES DAVASI

A) Davanın Nedenleri 142

B) Yargılama 144

a) Son Soruşturma (Duruşma) 147

b) Karar 153

c) İnfaz 155


II. KİTAP

ŞEYH BEDREDDİN DAVASI

GİRİŞ


I. BÖLÜM

FETRET DEVRİ

A) FETRET DÖNEMİNDE DEVLETİN SİYASAL VE TOPLUMSAL YAPISI 174

a) İktidarın Yapısı 174

b) Toprak Rejimi 180

c) Halkın Yapısı 185

B) OSMANLI DEVLETİNDE HOŞGÖRÜ 195

C) TOPLUM VE DEVLET KATINDAKİ ÇATIŞMALAR 198


II. BÖLÜM

FETRET DÖNEMİNDE YARGI ÖRGÜTÜ

A) YARGILAMA İLKELERİ 204

B) YARGI ÖRGÜTÜ 207

C) YARGI ÖRGÜTÜNDE DİVAN-I HÜMAYUN’UN YERİ 210


III. BÖLÜM

SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN

A) ŞEYH BEDREDDİN’İN ÖZGEÇMİŞİ 217

B) ŞEYH BEDREDDİN’İN DÜŞÜNCELERİ 223

a) Şeyh Bedreddin’in Dini Görüşleri 224

b) Şeyh Bedreddin’in Siyasal Düşünceleri 232

c) Şeyh Bedreddin’in Hukuki Düşünceleri 235

C) ŞEYH BEDREDDİN’İN KİŞİLİĞİ 237

D) ŞEYH BEDREDDİN’İN DRAMI 239


IV. BÖLÜM

AYAKLANMA

A) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 243

B) AYAKLANMANIN İDEOLOJİSİ 245

a) Dinsel Sebepler 245

b) Toplumsal Sebepler 245

c) Siyasal Sebepler 247

C) ŞEYH BEDREDDİN’İN YARDIMCILARI 248

D) AYAKLANMA 249

E) YENİLGİ 251


V. BÖLÜM

DAVA

A) YARGILAMA HAZIRLIĞI 254

B) YARGILAMA 254

C) HÜKÜM 264

D) İNFAZ 267


III. KİTAP

KARŞILAŞTIRMA

SOKRATES VE ŞEYH BEDREDDİN DAVALARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI


IV. KİTAP

KAYNAKÇA

ÖNSÖZ İÇİN SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA 291

SOKRATES DAVASI İÇİN SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA 295

ŞEYH BEDREDDİN DAVASI İÇİN SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA 313

KARŞILAŞTIRMA İÇİN SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA  325


YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 327