Kategoriler

Sorulu- Cevaplı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uygulaması

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

420,00 336,00
210,00 168,00
275,00 220,00

Toplam

Yazar : Lütfi İnciroğlu
Basım Tarihi : Şubat 2014
Sayfa Sayısı : 258
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-46-4
ISBN (Online) : 978-605-315-404-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

SORULU- CEVAPLI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI UYGULAMASI

 

Lütfi İNCİROĞLU (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı)

 

İçindekiler

- Amaç, Kapsam, İstisnalar ve Tanımlar

- İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

- İsgb ve Osgb

- İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimleri

- İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kurumu

- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu

- Mesleki Eğitim

- Çalışan Temsilcileri

- Çalışanların Eğitimi

- Risk Değerlendirmesi

- Tehlikeli Sınıflar

- Risk Değerlendirmesi

- İşin Durdurulması

- Sağlık Raporları, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

- Kişisel Koruyucu Donanımlar

- Gürültü, Toz, Maden, Yapı, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ile Elle Taşıma İşleri

- İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında, İşverenlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

- Çocuk, Genç ve Kadın Çalışanlar

- Ciddi ve Yakın Tehlike ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

- Konsey, Kurul ve Koordinasyon

- Teftiş ve İdari Yaptırımlar

- Çeşitli ve Geçici Hükümler

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ    V
KISALTMALAR    VII
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, İSTİSNALAR VE TANIMLAR
SORU: 1- İş sağlığı ve güvenliğinin amacı nedir?    1
SORU: 2- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nasıl bir bakış açısı öngörmektedir?    1
SORU: 3- İş sağlığı ve güvenliği kimleri kapsar?    1
SORU: 4- İş sağlığı ve güvenliği uygulamasında kimler kapsam dışı kaldı?    2
SORU: 5- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki çalışan kimdir?    2
SORU: 6- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki çalışan temsilcisi kimdir?    2
SORU: 7- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki destek elemanı kimdir?    3
SORU: 8- İş güvenliği uzmanı kimdir?    3
SORU: 9- İşyeri hekimi kimdir?    3
SORU: 10- Teknik eleman kimdir?    3
SORU: 11- İşyeri hemşiresi kimdir?    3
SORU: 12- Çocuk ve genç işçi kime denir?    4
SORU: 13- İşyeri sağlık ve güvenlik birimi nedir?    4
SORU: 14- Ortak sağlık ve güvenlik birimi nedir?    4
SORU: 15- Eğitim Kurumu nedir?    4
SORU: 16- Eğiticilerin eğitimi belgesi nedir?    4
SORU: 17- Eğitim programı nedir?    5
SORU: 18- Sorumlu müdür kimdir?    5
SORU: 19- İSG-KÂTİP nedir?    5
SORU: 20- Onaylı defter nedir?    5
SORU: 21- İş kazası nedir?    5
SORU: 22- Meslek hastalığı nedir?    5
SORU: 23- Tehlike nedir?    6
SORU: 24- Tehlike sınıfı nedir?    6
SORU: 25- Risk nedir?    6
SORU: 26- Risk değerlendirmesi nedir?    6
SORU: 27- Kabul edilebilir risk seviyesi ne demektir?    6
SORU: 28- Önleme nedir?    6
SORU: 29- Ramak kala olay ne demektir?    7
SORU: 30- Acil durum nedir?    7
SORU: 31- Acil durum planı nedir?    7
SORU: 32- Güvenli yer nedir?    7
SORU: 33- Mesleki eğitim nedir?    7
SORU: 34- Gürültü nedir?    7
SORU: 35- Kişisel koruyucu donanım nedir?    8
SORU: 36- Özel sağlık gözetimi nedir?    8
SORU: 37- Komisyon nedir?    8


İKİNCİ BÖLÜM
İŞVEREN İLE ÇALIŞANLARIN GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SORU: 38- İş sağlığı ve güvenliği Kanunu yönünden, işverenin hak ve yükümlülükleri nelerdir?    9
SORU: 39- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanlar açısından hangi yenilikleri getirmiştir?    9
SORU: 40- İş sağlığı ve güvenliği Kanunu yönünden çalışanın yükümlülükleri nelerdir?    10
SORU: 41- Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri nelerdir?    10
SORU: 42- Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için hangi kurallara uymakla yükümlüdür?    11
SORU: 43- İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı istihdam etmesi, kendilerini yükümlülükten kurtarır mı?    11
SORU: 44- İşveren, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarınca önerilen tüm tedbirleri almak zorunda mıdır?    12
SORU: 45- Ceza ve İnfaz Kurumları İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamında mıdır?    12
SORU: 46- Kamu kurum ve kuruluşları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini nereden sağlayabilirler?    12
SORU: 47- Kamu sektöründe çalışacak işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının istihdamı nasıl sağlanır?    12
SORU: 48- Başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları yeni işyerindeki sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirme yükümlülüğü kime aittir?    13
SORU: 49- İşveren, belirli süreli veya geçici süreli işlerde çalışanlarla diğer çalışanlar arasında farklı uygulama yapabilir mi?    13
SORU: 50- İşveren, belirli süreli veya geçici süreli işlerde çalışanların da iş sağlığı güvenliğinden sorumlu mudur?    13
SORU: 51- İşveren, belirli süreli veya geçici süreli işlerde çalışanları hangi konularda bilgilendirmekle yükümlüdür?    13
SORU: 52- İşe uygun vardiya sitemi kurmayan ve yasal iş süresi dışında çalışma yaptıran işveren meydana gelen iş kazasından sorumlu mudur?    14
SORU: 53- Çalışma ortamında sürekli psikolojik saldırıya uğrayan işçi açısından işverenin sorumluluğu nedir?    14
SORU: 54- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında alınan önlemlere uymayan işçilere işverence uygulanacak yaptırımlar nelerdir?    14
SORU: 55- İş kazalarını önleme bakımından, işverenin sadece işçisine koruyucu malzeme vermesi işvereni sorumluluktan kurtarır mı?    15
SORU: 56- Çalışanlar, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikelerin giderilmesini öncelikle kimden talep edebilir?    15


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSGB VE OSGB
SORU: 57- İşverenler hangi hallerde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmakla yükümlüdür?    17
SORU: 58- İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), kaç kişiden oluşur?    17
SORU: 59- İşyerlerinde kurulacak olan İSGB'ne hangi şartlar sağlanmalıdır?    17
SORU: 60- Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendireceği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla hangi şartları sağlamakla yükümlüdür?    18
SORU: 61- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hangi nitelikte kaç personel ile kurulabilir?    19
SORU: 62- Hizmet sunacak OSGB'lerde nasıl bir fiziki ortam oluşturulmalıdır?    19
SORU: 63- OSGB'ler,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini nasıl yürütür?    20
SORU: 64- OSGB'ler ülke genelinde faaliyet gösterebilirler mi?    20
SORU: 65- Günlük çalışma süresi içinde, OSGB'lerin sürekli açık bulundurulması gerekir mi?    20
SORU: 66- OSGB'lerde hangi araç ve gereçler bulundurulmalıdır?    20
SORU: 67- OSGB'ler nerelerde kurulamaz?    21
SORU: 68- OSGB'lerin adres, unvanı ve şirket ortağı değiştiğinde ne yapılmalıdır?    21
SORU: 69- Toplum sağlığı merkezleri iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilir mi?    21
SORU: 70- İSGB ve OSGB'lerin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?    22
SORU: 71- OSGB'lerin devri mümkün müdür?    23
SORU: 72- OSGB'lerde çalışanların sözleşmelerinin bildirimi hangi makama yapılmalıdır?    23
SORU: 73- OSGB'lerin faaliyetinin sona ermesi halinde yetki belgelerinin iadesi zorunlu mudur?    23
SORU: 74- OSGB'lerin kurulumunda istenen belgeler nelerdir ?    23
SORU: 75- OSGB'lerin yetkilendirilmesi hangi makam tarafından ve nasıl yapılır?    24
SORU: 76- OSGB'lere verilen yetki belgeleri kaç yılda bir vize ettirilir?    25
SORU: 77- OSGB'ler yabancı isim ya da ünvanla faaliyet gösterebilirler mi?    25
SORU: 78- OSGB'ler hangi hallerde bina ve donanımlarında değişiklik yapabilirler?    25

SORU: 79- OSGB'ler hangi alanlarda faaliyet gösterebilirler?    26

SORU: 80- OSGB'ler yetki belgelerini vize yaptırmak için hangi şartları sağlamak zorundadırlar?    
SORU: 81- OSGB'ler mevzuata aykırı hareket ederlerse hangi yaptırımlarla karşılaşırlar?    26
SORU: 82- OSGB'lerin hangi hallerde yetkileri askıya alınır?    27
SORU: 83- OSGB'lere verilen yetki belgeleri hangi hallerde iptal edilir?    27
SORU: 84- OSGB'lerin ilgili birimine verilen yetki belgesi hangi hallerde iptal edilir?    28
SORU: 85- Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB'ler hangi sonuçla karşılaşır?    28
SORU: 86- Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilen OSGB'ye nasıl bir yaptırım uygulanır?    28
SORU: 87- Onaylı defter hangi makamlar tarafından onaylanır?    29
SORU: 88- Onaylı defter suretleri hangi makam tarafından saklanmalıdır?    29
SORU: 89- Ortak sağlık ve güvenlik birimleri de onaylı defter tutulmak zorunda mıdır?    29
SORU: 90- Çalışanların kişisel sağlık dosyaları işverenlerce ne kadar süreyle saklanmalıdır?    29

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMLERİ
SORU: 91- Kimler işyeri hekimi olabilir?    31
SORU: 92- Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?    31
SORU: 93- Nasıl iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi olunur?    31
SORU: 94- Farklı bir pozisyonda çalışan, ancak iş güvenliği uzmanı niteliğine de sahip olanlar, işverenin verdiği ikinci görevi kabul etmek zorunda mıdır?    31
SORU: 95- Bir işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kişi aynı işverene ait diğer bir ildeki işyerinde de iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir mi?    32
SORU: 96- İşveren iş güvenliği uzmanı olması halinde, kendine ait işyerinde bir başka uzman görevlendirmeden iş güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir mi?    32
SORU: 97- İşveren, çalışanları arasından istihdam edebileceği iş güvenliğiuzmanlığı niteliklerine haiz personelin bulunmaması halinde, ne yapmalıdır?    33
SORU: 98- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili belgesi geçersiz sayılanların durumu nedir?    33
SORU: 99- İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği eğitimleri sonunda iki sınav hakında da başarılı olamayanların durumu nedir?    33
SORU: 100- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerine hangi kurumlar eğitim vermeye yetkilidir?    33
SORU: 101- Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları kime karşı sorumludurlar?    34
SORU: 102- İşyerinde başka bir görevi bulunan ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan kimseye, işveren ilave olarak iş güvenliği uzmanlık görevi verebilir mi?    34
SORU: 103- İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının hangi hallerde yetki belgesi askıya alınır?    34
SORU: 104- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerinde hayati tehlike arz eden tedbirlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, ne yapmalıdır?    35
SORU: 105- İş güvenliği uzmanları, tehlike sınıfları itibariyle hangi sınıf belgeye sahip olmaları gerekir?    35
SORU: 106- Kimler (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir?    35
SORU: 107- Kimler (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir?    36
SORU: 108- Kimler (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilir?    37
SORU: 109- (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ne zamana kadar bir üst sınıfta görev alabilirler?    37
SORU: 110- (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ne zamana kadar bir üst sınıfta görev alabilirler?    38
SORU: 111- (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmek isteyen kişi nereye nasıl başvuruda bulunmalıdır?    38
SORU: 112- Alt işverenler işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda mıdır?    38

SORU: 113- İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu görevlileri, başka kurumlarda ikinci görev alabilirler mi?    39
SORU: 114- Kamuda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak ikinci görev yapanlar hangi gösterge üzerinden ücretlendirilir?    39
SORU: 115- Hangi işyerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirebilmesi için devlet tarafından desteklenir?    40
SORU: 116- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için devletçe desteklenen işyerinin kayıt dışı işçi istihdam ettiğinin tespitinde hangi yaptırım uygulanır?    41
SORU: 117- İş güvenliği uzmanlarının rehberlikle ilgili görevleri nelerdir?    41
SORU: 118- İş güvenliği uzmanlarının risk değerlendirmesi ile ilgili görevleri nelerdir?    42
SORU: 119- İş güvenliği uzmanlarının çalışma ortamı gözetimi ile ilgili görevleri nelerdir?    42
SORU: 120- İş güvenliği uzmanlarının eğitim, bilgilendirme ve kayıtla ilgili görevleri nelerdir?    43
SORU: 121- İş güvenliği uzmanları işyerinde hangi birimlerle işbirliği yapmakla görevlidirler?    43
SORU: 122- İş güvenliği uzmanlarının yetkileri nelerdir?    44
SORU: 123- Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının, eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlarda geçen süreleri iş süresinden sayılır mı?    44
SORU: 124- İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri nelerdir?    44
SORU: 125- İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ne kadardır?    45
SORU: 126- Her işveren işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlü müdür?    46
SORU: 127- İşveren, görevlendirdiği işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorunda mıdır?    47
SORU: 128- İşyerinde işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi, işvereni sorumluluktan kurtarır mı?    47
SORU: 129- İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilebilir mi?    47
SORU: 130- İşyeri hekimliği belgesi hangi kriterler dikkate alınarak kimlere verilir?    48
SORU: 131- İşyeri hekimliği belgesi nasıl alınır?    48
SORU: 132- Türk Tabipler Birliğinden (TTB) alınan işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?    49
SORU: 133- İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır ve nasıl uzatılır?    49
SORU: 134- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olup ta beş yılını dolduranlar yeniden sınava girmek zorunda mıdırlar?    49
SORU: 135- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, yenileme eğitiminin tamamına katılmak zorunda mıdırlar?    50
SORU: 136- Kamu hastanelerinde çalışan ve işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan bir kimse, kurum dışında işyeri hekimliği yapabilir mi?    50
SORU: 137- İşyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında rehberlikle ilgili görevleri nelerdir?    50
SORU: 138- İşyeri hekiminin risk değerlendirmesi ile ilgili görevleri nelerdir?    51
SORU: 139- İşyeri hekiminin sağlık gözetimi ile ilgili görevleri nelerdir?    52
SORU: 140- İşyeri hekiminin eğitim, bilgilendirme ve kayıt ile ilgili görevleri nelerdir?    53
SORU: 141- İşyeri hekimi, ilgili birimlerle nasıl bir işbirliği yapmalıdır?    54
SORU: 142- İşyeri hekiminin yetkileri nelerdir?    55

SORU: 143- İşyeri hekimlerinin katıldıkları eğitimde geçen süreler, çalışma süresinden sayılır mı?    55

SORU: 144- İşyeri hekiminin yükümlülükleri nelerdir?    55
SORU: 145- İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri ne kadardır?    56
SORU: 146- Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu mudur?    57
SORU: 147- Diğer Sağlık Personelinin çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilebilir mi?    57
SORU: 148- Diğer sağlık personeli belgesi hangi kriterler dikkate alınarak kimlere verilir?    58
SORU: 149- Diğer sağlık personelinin görevleri nelerdir?    58
SORU: 150- Diğer sağlık personelinin yetkileri nelerdir?    59
SORU: 151- Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri nelerdir?    59
SORU: 152- Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri ne kadardır?    60
SORU: 153- Diğer sağlık personeli nasıl belgelendirilir?    61
SORU: 154- Diğer sağlık personelinden hangi tarihe kadar belge şartı aranmaz?    61
SORU: 155- İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl yapılır?    62

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU
SORU: 156- Eğitim Kurumu açabilmek için nereye hangi belgelerle başvurulabilir?    63
SORU: 157- Kamu kurum ve kuruluşları eğitim kurumu açabilmek için nereye hangi belgelerle başvurulabilir?    64
SORU: 158- Eğitim Kurumunun yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar nelerdir?    64
SORU: 159- Eğitim Kurumlarında derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar nasıl olmalıdır?    65
SORU: 160- Eğitim kurumlarında aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları nasıl olmalıdır?    66
SORU: 161- Eğitim kurumlarına eğitim yapma yetkisi hangi makam tarafından verilir?    66
SORU: 162- Eğitim kurumları hangi isim ve unvanları kullanamazlar?    67
SORU: 163- Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri nasıl yapılır?    67
SORU: 164- Herhangi bir sebeple faaliyetleri sona eren eğitim kurumları, bildirim yapmak zorunda mıdır?    68
SORU: 165- Gerçeğe aykırı belge ibraz eden veya beyanda bulunan eğitim kurumlarına hangi yaptırım uygulanır?    68
SORU: 166- Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?    68
SORU: 167- Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları nelerdir?    69
SORU: 168-Sorumlu müdürün değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması halinde, bildirim yapılması zorunlu mudur?    70
SORU: 169- Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde, bildirim yapılması zorunlu mudur?    70
SORU: 170- Eğitim kurumlarınca düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlere devam zorunluluğu var mıdır?    70
SORU: 171- Uygulamalı eğitim yerlerinde aranacak kriterler nelerdir?    71
SORU: 172- Eğitim Kurumları eğitime katılanlara, katılım belgesi düzenlemek zorunda mıdır?    71
SORU: 173- İş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına hangi belgelerle nasıl başvurabilirler?    71
SORU: 174- Hangi meslek mensupları iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına katılabilirler?    72
SORU: 175- Eğitim kurumları eğitme başlamadan önce hangi hususları yerine getirmek zorundadırlar?    72
SORU: 176- İş güvenliği uzmanlarına eğitim kurumları ne kadar süre ile eğitim vermek zorundadır?    72
SORU: 177- Eğitim Kurumlarında eğitimini tamamlayan adaylar, sınav için hangi makama ne zaman başvurmak zorundadırlar?    73
SORU: 178- İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınavlarında başarılı olmak için kaç puan alınması gereklidir?    73
SORU: 179- Eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara katılma hakkına sahip olanların, başarısız olmaları hangi sonucu doğurur?    73
SORU: 180- İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim kurumlarının yetkilerin askıya alınması ve iptali hangi hallerde gerçekleşir?    73
SORU: 181- Eğitim Kurumlarına verilen yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınması, hangi sonuçları doğurur?    75
SORU: 182- Eğiticilerin eğitimi belgesi nedir?    75
SORU: 183- Eğitim kurumları, eğitici kadrosunda hangi nitelikte kaç uzman bulundurmak zorundadırlar?    76
SORU: 184- Eğitim verecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının eğitici kadrosu kimlerden oluşur?    76
SORU: 185- Eğitici sözleşmelerinin geçerlilik süresi ne kadardır?    77
SORU: 186- Kimler işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alabilir?    77
SORU: 187- İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticilerinin görev ve sorumlulukları nelerdir?    78
SORU: 188- İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alacak kimseler, hangi belgelerle nereye başvurabilirler?    78

 

ALTINCI BÖLÜM
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMU
SORU: 189- İşyeri hekimliği eğitimini hangi kurumlar verebilir?    81
SORU: 190- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu açabilmek için hangi belgelerle nereye başvurulmalıdır?    81
SORU: 191- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar nelerdir?    82
SORU: 192- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar nelerdir?    83
SORU: 193- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumlarında aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartlarıyla ilgili hangi hususlara dikkat edilmelidir?    84
SORU: 194- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumlarının eğitici kadrosu kimlerden oluşur?    84
SORU: 195- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumlarının yetkilendirilmesi nasıl yapılır?    85
SORU: 196- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları, yetki belgesini almadan eğitim için katılımcı kaydı yapabilir mi?    85
SORU: 197- Yetkilendirilen İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları, hangi hususlara uymakla yükümlüdürler?    85
SORU: 198- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri nasıl yapılır?    86
SORU: 199- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, ne yapmalıdır?    86
SORU: 200- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?    87
SORU: 201- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları nelerdir?    89
SORU: 202- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumlarında nasıl bir eğitim programı uygulanır?    89
SORU: 203- İşyeri hekimliği eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar, hangi belgeler ile başvurabilirler?    90
SORU: 204- İşyeri hekimleri uygulamalı ve teorik olarak ne kadar süre ile eğitim almak zorundadır?    91
SORU: 205- Diğer sağlık personeline nasıl bir eğitim programı uygulanır?    91
SORU: 206- İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişiler, hangi sıklıkla yenileme eğitimi almak zorundadırlar?    91
SORU: 207- İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayanların sınavları hangi kurum tarafından yapılır?    92
SORU: 208- İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi kimlere verilebilir?    92
SORU: 209- Diğer sağlık personeli eğitici belgesi kimlere verilebilir?    93
SORU: 210- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumlarında görev alan eğiticilerin görev ve sorumlulukları nelerdir?    94
SORU: 211- İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personelinin eğitici belgesi nasıl alınır?    94
SORU: 212- Eğitim kurumları, diğer sağlık personeline ne kadar süre ile eğitim vermekle yükümlüdürler?    95
SORU: 213- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları hangi makam tarafından denetlenir?    95
SORU: 214- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumlarının belgelendirilme aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti halinde uygulanacak yaptırım nedir?    95
SORU: 215- İşyeri Hekimliği Eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işlemlere ilişkin faaliyetler elektronik ortamda mı yürütülmektedir?    95
SORU: 216- Yetkilendirme belgesi askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri hangi makamdan onay alınmasına bağlıdır?    96
SORU: 217- İşyeri Hekimliği Eğitim kurumlarının denetimi sonucunda kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar nereye yapılır?    96
SORU: 218- İşyeri Hekimliği Eğitim kurumlarının yetkilerin askıya alınması ve iptali hangi hallerde gerçekleşir?    96
SORU: 219- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlığı nasıl sağlanır?    98
SORU: 220- Mesleki bağımsızlığın sonuçları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhinde kullanılabilir mi?    98
SORU: 221- Mevcut eğitim kurumları hangi şartları yerine getirmek durumundadırlar?    99

 

YEDİNCİ BÖLÜM
MESLEKİ EĞİTİM
SORU: 222- Hangi belgeler mesleki eğitim belgesi sayılır?    101
SORU: 223- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklardan mesleki eğitim belgesi istenir mi?    102
SORU: 224- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için mesleki eğitim alınması zorunlu mudur?    102
SORU: 225- Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler hangileridir?    103
SORU: 226- Meslek Lisesi ve meslek yüksekokulu mezunları mesleki eğitim belgesi almak zorunda mıdır?    103
SORU: 227- İş güvenliği uzmanlığı ya da işyeri hekimliği belgesine sahip olan kişilerin verdiği eğitimler mesleki eğitimden sayılır mı?    103
SORU: 228- İşveren tarafından verilecek eğitimler mesleki eğitimden sayılır mı?    104
SORU: 229- Çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi bulunup bulunmadığı hususu, kimler tarafından denetlenir?    104
SORU: 230- İşverenler, çalıştırılacakların mesleki eğitim aldıklarına dair belgeleri saklamakla yükümlü müdürler?    104
SORU: 231- İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğünden önce alınan mesleki eğitim belgeleri geçerli midir?    104
SORU: 232- Kamu işyerlerinde 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanların sahip oldukları mesleki eğitim belgeleri geçerli midir?    105
SORU: 233- İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçen süre iş süresinden sayılır mı?    105

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ
SORU: 234- İşverenlerin, işyerinde çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğü var mıdır?    107
SORU: 235- İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi hangi sayıda ve nasıl belirlenir?    107
SORU: 236- Çalışan temsilcileri işyerinde hangi görev ve yetkilere sahiptir?    108
SORU: 237- İşverenler çalışan temsilcilerinin görevlerinden dolayı işyerinde hangi haklarını kısıtlayamaz?    108
SORU: 238- İki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde işveren çalışan temsilcisine hangi imkânları sunmakla yükümlüdür?    108
SORU: 239- Çalışan temsilcisinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle yetkili makamlara şikâyette bulunması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilebilir mi?    109
SORU: 240- Sendikal örgütlenmenin bulunduğu işyerlerinde işyeri sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak da görev yapabilir mi?    109
SORU: 241- Çalışan, çalışan temsilcisi olabilmek için hangi niteliklere sahip olmalıdır?    110
SORU: 242- Çalışan temsilcisi adayları nasıl belirlenir?    110
SORU: 243- Çalışan Temsilcilerinin seçilmesinde yapılan oylamanın usul ve esasları nelerdir?    111
SORU: 244- İşyerinde Yetkili Sendika bulunması durumunda çalışan temsilcisi nasıl seçilir?    111
SORU: 245- İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda çalışan temsilcisi nasıl görevlendirilir?    112
SORU: 246- Çalışan Baş Temsilcisi nasıl belirlenir?    112

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
SORU: 247- İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin temel amacı nedir?    113
SORU: 248- İşveren, çalışanına hangi hallerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorundadır?    113
SORU: 249- Daha önce o işyerinde iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanlar tekrar işe başladıklarında nasıl bir eğitime tabi tutulurlar?    113
SORU: 250- Alt işveren işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitiminden asıl işveren de sorumlu mudur?    114
SORU: 251- Geçici iş ilişkisinde, devreden ve devralan işverenler çalışanların bilgilendirilmesi konusunda nasıl bir koordinasyon sağlamak zorundadırlar?    114
SORU: 252- Geçici iş ilişkisi ile çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitiminden kim sorumludur?    114
SORU: 253- İşverenler, sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde;  belirli süreli veya geçici süreli çalışan istihdam etmesi halinde, hangi yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır?    115
SORU: 254- Başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlara işe başlatılmadan önce eğitim verilmesi zorunlu mudur?    115
SORU: 255- İşveren, çalıştırdığı hangi işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimine özel önem vermek zorundadır?    115
SORU: 256- Çalışanlara verilen eğitimin süresi haftalık çalışma süresinin üzerinde olabilir mi?    115
SORU: 257- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle ilgili olarak işverenlerin, yükümlülükleri nelerdir?    115
SORU: 258- İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini hangi formatta vermelidir?    116
SORU: 259- Geçici iş ilişkisi ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden kim sorumludur?    116
SORU: 260- İşçilere, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kimler verebilir?    116
SORU: 261- İşyerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri eğitim ücretini kim karşılar?    117
SORU: 262- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin belgelendirilmesi gerekli midir?    117
SORU: 263- Çalışanlara ne kadar süre ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir?    117
SORU: 264- Çalışanlara hangi sıklıkla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir?    117
SORU: 265- Çalışanlar, işverence verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak zorunda mıdır?    118
SORU: 266- İşverenler, işyerinde çalıştırdıkları genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziklilere nasıl bir eğitim programı uygulamalıdır?    118
SORU: 267- İşverenler, özel görevi bulunan çalışanlara da eğitim vermekle yükümlü müdür?    118

 

ONUNCU BÖLÜM
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
SORU: 268- İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmasındaki amaç nedir?    119
SORU: 269- İşyeri riskleri hangi aşamalar izlenerek gerçekleştirilir?    119
SORU: 270- Risk değerlendirmesini yapacak personel hangi nitelikte olmalıdır?    119
SORU: 271- İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirilmesinde işverenin yükümlülüğü nedir?    120
SORU: 272- Risk değerlendirmesi ekibi kimlerden oluşur?    120
SORU: 273- İşyerinde tehlikeler tanımlanırken nelere dikkat edilmelidir?    121
SORU: 274- İşyerinde tehlikeler belirlenirken hangi hususlar dikkate alınmalıdır?    122
SORU: 275- İşyerlerinde risklerin belirlenmesi ve analizi nasıl yapılır?    123
SORU: 276- Risklerin kontrolü nasıl yapılır?    123
SORU: 277- İşyerlerinde yapılan risk değerlendirmesi ne şekilde dokümante edilir?    124
SORU: 278- İşyerlerinde yapılmış olan risk değerlendirmesi hangi sıklıkla tekrarlanmalıdır?    125
SORU: 279- Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?    125
SORU: 280- Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, risk değerlendirmesi çalışmaları kim tarafından yapılır?    126
SORU: 281- Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesini kim yapar?    126
SORU: 282- İşverenler, işyerindeki riskler konusunda kimleri bilgilendirmekle yükümlüdürler?    127
SORU: 283- Kimler risk değerlendirmesi uygulama rehberi hazırlayabilirler?    127

 


ONBİRİNCİ BÖLÜM
TEHLİKE SINIFLARI
SORU: 284- Tehlike ile risk arasındaki fark nedir?    129
SORU: 285- Kaç çeşit tehlike sınıfı vardır?    129
SORU: 286- Ağır ve tehlikeli iş ile tehlike sınıfı aynı anlama gelir mi?    129
SORU: 287- İşyeri tehlike sınıfları nasıl belirlenir?    130
SORU: 288- İşyeri tehlike sınıfları hangi kriterlere göre belirlenmektedir?    130
SORU: 289- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları hangi tehlike sınıfında görev alabilirler?    130
SORU: 290- Bir işyerinde birden fazla tehlike sınıfının olması halinde hangisi esas alınmalıdır?    131
SORU: 291- İşverenler, işyerinde tehlike sınıf değişikliğini hangi kuruma bildirmek zorundadırlar?    131
SORU: 292- İşyerinde yapılan denetimde asıl işin farklı tehlike sınıfında bulunduğunun tespiti halinde yapılması gereken işlem nedir?    131

 


ONİKİNCİ BÖLÜM
İŞİN DURDURULMASI
SORU: 293- Hangi işyerlerinde ve iş durdurulur?    133
SORU: 294- Risk değerlendirilmesi yapılmamış hangi işyerlerinde iş durdurulur?    133
SORU: 295- İşyerlerinde işin durdurulması kararını kim verir?    133
SORU: 296- İşyerlerinde işin durdurulması kararını veren heyet kimlerden oluşur?    134
SORU: 297- İşyerlerinde işin durdurma kararını kim yerine getirir?    134
SORU: 298- İşin durdurulmasına nasıl son verilir?    134
SORU: 299- Çalışanların hayatı için yakın ve acil tehlikenin tespiti halinde, iş nasıl durdurulur?    135
SORU: 300- İşin durdurma kararına karşı işveren nereye itiraz etmelidir?    135
SORU: 301- İşin durdurulan işyeri çalışanlarına ücretleri ödenir mi?    136

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIK RAPORLARI, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI
SORU: 302- İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri hangi kurum tarafından yapılır?    137
SORU: 303- İşçilerin işe girerken alacakları sağlık raporlarında mutlaka işe giriş/periyodik muayene rapor formu kullanılmak zorunda mıdırlar?    137
SORU: 304- İşverenler, hangi hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır?    137
SORU: 305- İşverenler işe başlamadan önce sağlık taraması yaptırmak zorunda mıdır?    138
SORU: 306- Hangi işyerlerinde çalışanlar sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz?    138
SORU: 307- İşçilerin sağlık gözetiminden doğan maliyetleri kim tarafından karşılanır?    138
SORU: 308- İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre çalışanların tamamının sağlık gözetimine tabi tutulması gerekir mi?    138
SORU: 309- İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimleri hangi kuruma yapılmalıdır?    139
SORU: 310- İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimleri hangi sürede yapılmalıdır?    139
SORU: 311- Sağlık hizmet sunucularının iş kazası ve meslek hastalığı bildiriminde bulunma zorunluluğu var mıdır?    139
SORU: 312- İşveren, ölümlü veya maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalıklarıyla ilgili yargı sürecinin sonucunu hangi kuruma bildirmekle yükümlüdür?    139
SORU: 313- İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları nereye sevk etmeleri gerekir?    140
SORU: 314- Meslek hastalığına yakalandığı şüphesinde olan çalışan nereye başvurmalıdır?    140
SORU: 315- İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları konusunda işverenin yükümlülüğü nasıldır?    140
SORU: 316- İşyerleri işletme belgesi almak zorunda mıdır?    140ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
SORU: 317- Hangi malzemeler kişisel koruyucu donanımdan sayılır?    143
SORU: 318- Ne zaman kişisel koruyucu donanım kullanılır?    143
SORU: 319- Hangi malzemeler kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz?    143
SORU: 320- Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımında nelere dikkat edilmelidir?    144
SORU: 321- Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi nasıl yapılır?    145
SORU: 322- İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda işçiye eğitim vermek zorunda mıdır?    146
SORU: 323- Kişisel koruyucu donanımlar hangi sıklıkla yenilenmelidir?    146
SORU: 324- İşveren, kulak koruyucu donanımları sağlarken nelere dikkat etmelidir?    146
SORU: 325- Kişisel koruyucu donanımların kullanımında çalışanların yükümlülükleri nelerdir?    146
SORU: 326- İşveren, koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi konusunda çalışan temsilcileri ile destek elemanlarının görüşünü almak zorunda mıdır?    147
SORU: 327- Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesi kimler oluşur?    147
SORU: 328- Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin görevleri nelerdir?    148
SORU: 329- Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin aldığı kararlar bağlayıcı mıdır?    149

 


ONBEŞİNCİ BÖLÜM
GÜRÜLTÜ, TOZ, MADEN, YAPI, SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE ELLE TAŞIMA İŞLERİ
SORU: 330- İşyeri ortam ölçümleri nasıl yaptırılır?    151
SORU: 331- Çalışanları gürültü nasıl etkiler?    151
SORU: 332- İşyerinde gürültü ölçümü yaptırmayan işverenin sorumluluğu nedir?    151
SORU: 333- İşyerlerinde gürültü maruziyet eylem ve sınır değerleri azami ne kadar olmalıdır?    152
SORU: 334- İşveren işyerinde gürültü maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için hangi tedbirleri almalıdır?    152
SORU: 335- Bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, işyerinde gürültü maruziyet sınır değerlerinin aşılması halinde işveren ne yapmalıdır?    153
SORU: 336- İşverenler hangi hallerde işçisine kulak koruyucu donanım vermek zorundadır?    154
SORU: 337- İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken neler dikkate alınmalıdır?    154
SORU: 338- İşyeri ortamında hangi gürültü düzeyi aşılırsa o işyerinde fazla çalışma yaptırılamaz?    155
SORU: 339- İşveren, işyerinde gürültü maruziyeti ile ilgili olarak çalışanlarını hangi konularda eğitmek zorundadır?    155
SORU: 340- İşveren, işyerinde çalışanlar için hangi hallerde ve hangi sıklıkla işitme testi yaptırmak zorundadır?    156
SORU: 341- İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde neler yapılmalıdır?    156
SORU: 342- Kazı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri nelerdir?    157
SORU: 343- Çalışanların en çok toza maruz kaldıkları işler hangileridir?    157
SORU: 344- Tozun işyeri ortamına yayılması nasıl önlenebilir?    157
SORU: 345- Tozun çalışanlara zarar vermemesi için ne yapılabilir?    158
SORU: 346- Maden işyerlerinde işverenin genel yükümlülükleri nelerdir?    158
SORU: 347- Maden işyerlerinde çalışanların genel yükümlülükleri nelerdir?    160
SORU: 348- Maden işyerlerinde işverenler, patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunmak amacıyla hangi tedbirleri almak zorundadır?    160
SORU: 349- Maden işyerlerinde işverenler, kaçış ve kurtarma araçlarıyla ilgili hangi tedbiri almak zorundadır?    160
SORU: 350- Maden işyerlerinde işverenler, iletişim, uyarı ve alarm sistemleri konularında hangi tedbiri almak zorundadır?    161
SORU: 351- Maden işyerlerinde işverenler, hangi konularda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdürler?    161
SORU: 352- Maden işyerlerinde işverenler, çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili hangi tedbiri almak zorundadır?    161
SORU: 353- Yapı işlerinde işverenlerin yükümlülükleri nelerdir?    162
SORU: 354- Yapı işlerinde proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları nelerdir?    163
SORU: 355- Yapı işlerinde diğer kişilerin yükümlülükleri nelerdir?    164
SORU: 356- Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, sağlık ve güvenlik tedbirleri hangi işveren tarafından yerine getirilir?    164
SORU: 357- Yapı işlerinde işverenler, hangi hallerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapmakla yükümlüdürler?    165
SORU: 358- Yapı işlerinde işverenler, hangi hallerde çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdürler?    165
SORU: 359- İşverenler yapı işlerinde kullanılan makine, araç, ekipman ve malzemelerin uygunluğunu sağlamakla yükümlü müdürler?    166
SORU: 360- İşverenin, işyerinde sağlık ve güvenlik işaretleriyle ilgili genel yükümlülükleri nelerdir?    166
SORU: 361- İşverenin işyerinde sağlık ve güvenlik işaretleriyle ilgili çalışanları bilgilendirilmek ve eğitmekle yükümlü müdür?    166
SORU: 362- Elle taşıma işi yapılan işyerlerinde işveren hangi tedbirleri almakla yükümlüdür?    167
SORU: 363- Elle taşıma işi yapılan işyerlerinde işveren çalışanlarını eğitmekle yükümlü müdür?    167

 

ONALTINCI BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA, İŞVERENLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI
SORU: 364- İşverenin, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kusura dayanan sorumluluğunun sınırı var mıdır?    169
SORU: 365- İşverenin, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kusursuz sorumluluğu var mıdır?    169
SORU: 366- İşyerinde meydana gelen iş kazasında, zarar yaratan tehlike ile illiyet bağı olmayan işverenin sorumluluğu var mıdır?    170
SORU: 367- İşverenin işyeri dışındaki uzman kişi ve kurumlardan hizmet alması sorumluluklarını ortadan kaldırır mı?    170
SORU: 368- İşyerinde meydana gelen bir iş kazasında, işveren vekili sayılan kimselerin hukuki ve cezai sorumlulukları var mıdır?    171
SORU: 369- İşyerinde meydana gelen ölümlü bir iş kazasında, alt işveren sayılan kimselerin hukuki ve cezai sorumlulukları var mıdır?    171
SORU: 370- İş kazası sonucu ölen çalışan yakınları, işverenden ne gibi hak (yardım) talebinde bulunabilir?    171
SORU: 371- İş kazası sonucu yaralanan çalışan, işverenden ne gibi hak (yardım) talebinde bulunabilir?    172
SORU: 372- Uğradığı iş kazasında tam kusurlu olduğu tespit edilen işçi, manevi tazminat talebinde bulunabilir mi?    173
SORU: 373- İşçinin iş kazası veya meslek hastalığına yakalanmasında, işvereninin cezai sorumluluğu var mıdır?    173
SORU: 374- İş kazalarında işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zamanaşımı süresi nedir?    174

 


ONYEDİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK, GENÇ VE KADIN ÇALIŞANLAR
SORU: 375- Kadın işçilerin gündüz veya gece işyerine götürülüp getirilmeleri için işverenlerin servis koyma mecburiyeti var mıdır?    175
SORU: 376- Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için sağlık raporu gerekli midir?    175
SORU: 377- Kadın çalışanların gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamaz?    175
SORU: 378- Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasına rastlaması halinde nasıl bir düzenleme yapılmalıdır?    176
SORU: 379- Gebe ve emziren kadın çalışanlar gece postalarında çalıştırılabilir mi?    176
SORU: 380- Kamu görevlisi olup ta gece çalışan kadın çalışanlara hangi mevzuat uygulanmalıdır?    176
SORU: 381- Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı nasıl tespit edilir?    176
SORU: 382- Gebe ya da emziren kadın çalışan, hangi durumda işverenini bilgilendirmek zorundadır?    177
SORU: 383- İşveren, gebe veya emziren çalışanlarla ilgili hangi önlemi almakla yükümlüdür?    177
SORU: 384- Gebe veya emziren çalışan, çalışma koşullarının ağırlığını ileri sürerek değişiklik isteyebilir mi?    177
SORU: 385- İsteği üzerine hafif işlerde istihdam edilen gebe çalışanın, ücretinde indirim yapılabilir mi?    177
SORU: 386- Gebe ve emziren kadın, günde azami kaç saat çalıştırılabilir?    178
SORU: 387- Yeni doğum yapmış kadın çalışan, ne kadar süre ile gece çalıştırılamaz?    178
SORU: 388- Gebe çalışanlara, gebelikleri süresince ne kadar süre ile izin verilir?    178
SORU: 389- Emziren çalışanlara, doğum izninin bitiminde derhal işbaşı yaptırılabilir mi?    178
SORU: 390- Hangi işyerlerinde emzirme odası kurulması zorunludur?    178
SORU: 391- Hangi işyerlerinde çocuk bakım yurdu kurulması zorunludur?    179
SORU: 392- İşyerinde Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu kurulması yerine, dışarıdan hizmet satın alınabilir mi?    179
SORU: 393- Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde çalışanların toplam sayısı, hangi kriterlere göre belirlenir?    179
SORU: 394- Oda ve yurtlardan, hangi yaş aralığındaki çocuklar yararlanır?    179
SORU: 395- Oda ve yurtlarda bulundurulması zorunlu olan ilaç ve tıbbi gereçler nelerdir?    180
SORU: 396- Oda ve yurtlarda çalışacak yöneticide aranacak nitelikler nelerdir?    180
SORU: 397- Oda ve yurtların emzirme odalarında hangi nitelikte personel istihdam edilir?    180
SORU: 398- Oda ve yurtlara kabul edilecek çocukların sağlık muayenesinden geçirilme zorunluluğu var mıdır?    181
SORU: 399- Oda ve yurtlarda, çocukların beslenmeleri nasıl sağlanır?    181
SORU: 400- Oda ve yurtlarda, çocuklara  hangi formatta eğitim verilir?    181
SORU: 401- Oda ve yurtların giderleri kimin tarafından karşılanır?    181
SORU: 402- Oda ve yurtlar kim tarafından denetlenir?    181
SORU: 403- Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi nasıl sağlanır?    182
SORU: 404- Oda ve yurtların bildirim yükümlülüğü var mıdır?    182
SORU: 405- Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren kadınlar, hangi iş ve işyerlerinde çalıştırılamazlar?    182
SORU: 406- Oda ve yurtlarda bulunması gereken nitelikler nelerdir?    183
SORU: 407- Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler her hangi bir kuruma bildirimde bulunmak zorunda mıdır?    184
SORU: 408- 18 yaşını doldurmayan işçiler gece çalıştırılabilir mi?    184
SORU: 409- Hangi işverenler çocuk ve genç işçi çalıştıramaz?    184
SORU: 410- Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilir mi?    184
SORU: 411- İşveren, çocuk ve genç işçi ile iş sözleşmesi imzalayabilir mi?    185
SORU: 412- İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce hangi eğitimleri vermekle yükümlüdür?    185
SORU: 413- 18 yaşını doldurmayan işçiler hangi işlerde çalıştırılamaz?    185
SORU: 414- 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler nelerdir?    186
SORU: 415- Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler nelerdir?    187

 


ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE VE ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
SORU: 416- İşçinin sağlığını ve vücut bütünlüğünü bozacak yakın tehlike nasıl oluşur?    189
SORU: 417- İş sağlığı ve güvenliği olmayan işyerinde, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanacak çalışanlar buna nasıl karar verecek?    189
SORU: 418- İş sağlığı ve güvenliği olmayan işyerinde, çalışmaktan kaçınan çalışanın çalışmadığı süredeki ücreti ödenir mi?    189
SORU: 419- Talep etmelerine rağmen gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı durumlarda kamu personeli ne yapmalıdır?    190
SORU: 420- İşyerinde çalışanların güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşan işçiler acil durumlarda amirine haber vermeden olaya müdahale edebilir mi?    190
SORU: 421- Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda işvereninden habersiz işyerini terk edebilir mi?    190
SORU: 422- Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler nelerdir?    190
SORU: 423- Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler nelerdir?    192
SORU: 424- Günde azami yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işlerde çalışanlar, azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalışabilir mi?    193
SORU: 425- Günde azami yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler ve bu işlerde çalışanları bildirim zorunluluğu var mıdır?    193
SORU: 426- İşyerlerinde yapılan işlerin günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler olup olmadığının tespiti hangi makam tarafından yapılır?    193
SORU: 427- Acil durum planı nasıl hazırlanır?    193
SORU: 428- Acil durumlar belirlenirken nelere dikkat edilmelidir?    194
SORU: 429- Tüm işverenler acil durum planı hazırlamak zorunda mıdır?    194
SORU: 430- Acil durumlarda önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler nasıl olmalıdır?    194
SORU: 431- İşverenlerin acil durum planı, yangın ve ilkyardım konularında yükümlülükleri nelerdir?    195
SORU: 432- Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri nelerdir?    195
SORU: 433- İşveren acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri konusunda hangi hususlara dikkat etmelidir?    196
SORU: 434- İşverenler; işyerlerinde arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadeleyle ilgili olarak hangi sayıda destek elemanı görevlendirmek zorundadır?    196
SORU: 435- Hazırlanan acil durum planlarıyla ilgili olarak hangi sıklıkla tatbikat yapılmalıdır?    197
SORU: 436- Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde, acil durum tatbikatları kim tarafından koordine edilir?    197
SORU: 437- Acil durum planları kaç yılda bir yenilenir?    198
SORU: 438- Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları kim tarafından hazırlanır?    198
SORU: 439- Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planlarını kim hazırlar?    198
SORU: 440- Bir aydan kısa süreli geçici işlerde, acil durum planı hazırlanır mı?    198
SORU: 441- 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun yürürlüğünden önce hazırlanmış olan acil durum planları geçerli midir?    199

 


ONDOKUZUNCU BÖLÜM
KONSEY, KURUL VE KOORDİNASYON
SORU: 442- Hangi işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır?    201
SORU: 443- Alt işverenler de iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorunda mıdır?    201
SORU: 444- Aynı işveren bağlı birden fazla işyerinin bulunması halinde, kurul kurma zorunlu mudur?    202
SORU: 445- İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararlarını uygulamak zorunda mıdır?    202
SORU: 446- Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorunda mıdır?    202
SORU: 447- Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri ve sitelerde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorunda mıdır?    203
SORU: 448- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının üyeleri kimlerden oluşur?    203
SORU: 449- İşyerinde birden fazla işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı varsa kurul üyesi nasıl seçilir?    204
SORU: 450- İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinden kimler seçimle gelir?    204
SORU: 451- İşveren iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine hangi eğitimleri vermekle yükümlüdür?    204
SORU: 452- İş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yetkileri nelerdir?    205
SORU: 453- Kurul hangi sıklıkla toplanmalıdır?    206
SORU: 454- Kurul hangi hallerde olağanüstü toplantıya çağırılabilir?    206
SORU: 455- Kurul kararları nasıl kayıt altına alınır?    206
SORU: 456- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararlar alırken nelere dikkat etmek zorundadırlar?    206
SORU: 457- Çalışanlar kurul kararlarına uymak zorunda mıdırlar?    207
SORU: 458- Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula başvurduklarında kurul derhal toplanmak zorunda mıdır?    207
SORU: 459- Kurul üyesi işçilerin görevlerinden dolayı hakları kısıtlanabilir mi?    207
SORU: 460- Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejiler hangi organ tarafından belirlenir?    207
SORU: 461- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin görevleri nelerdir?    208

 


YİRMİNCİ BÖLÜM
TEFTİŞ VE İDARİ YAPTIRIMLAR
SORU: 462- İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişi hangi organ tarafından yapılır?    211
SORU: 463- Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde denetim kime aittir?    211
SORU: 464- Eğitim kurumlarının ilk başvuru incelemesi ve işleyiş denetimi hangi birim tarafından yapılır?    211
SORU: 465- Askeri işyerlerinde denetim hangi organ tarafından yerine getirilir?    212
SORU: 466- Teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişleri, kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan çalışanların kimlik bilgilerini gizli tutmamaları sonucu doğacak zarardan sorumlu mudurlar?    212
SORU: 467- İşverenler hangi hallerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili para cezası ile tecziye edilirler?    212
SORU: 468- İşverenlere verilen para cezasına karşılık, hangi süre içerisinde ve hangi mahkemeye itiraz hakkı vardır?    212
SORU: 469- Para cezaları hangi kurum tarafından uygulanmaktadır?    213
SORU: 470- İşverenlere verilen para cezaları hangi kurum tarafından tahsil edilir?    213

 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
SORU: 471- İş sağlığı ve güvenliği kanununun tüm maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek?    215
SORU: 472- 6331 sayılı Kanunun "İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri" başlıklı 6 ncı maddesi ile "İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi" başlıklı 7 nci maddesi hangi tarihte yürürlüğe girecektir?    215
SORU: 473- 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenlere yeni bir sınav hakkı var mıdır?    215
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU    217
KAYNAKÇA    249