Kategoriler

Spor Hukuku

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

325,00 260,00
165,00 132,00
215,00 172,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Ocak 2018
Sayfa Sayısı : 188
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-207-1
ISBN (Online) : 978-605-315-482-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada; tanım ve kavramlar, spor hukuku ile ilgili en son ve en yeni tarihli yüksek mahkeme kararları ve örnek sözleşmeler incelenmiş olup okuyucuya pratikte kolaylık sağlamak amaçlanmıştır.


İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR VII
ÖNSÖZ IX
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL BİLGİLER
I. Yasal Mevzuat 3
A. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
     Kanun 3
B. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
     Kanun 5
C. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği 5
D. 4857 sayılı  İş  Kanunu 6
E. 14.04.2011 tarihli  6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
    Dair Kanun 9
F. Şike ve Teşvik Primi Suçunun Spor Kulüplerinin veya Sair Bir Tüzel Kişinin 
    Yararına İşlenmesi Halinde  Uygulanan İdari Yaptırımlar 10
G. İdare Hukuku 14
H. Basın özgürlüğü 15
İKİNCİ   BÖLÜM
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI 17
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖRNEK SÖZLEŞMELER
SPOR KULÜBÜ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ 119
SPOR SALONU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 121
SPOR SALONU VE ÇOK AMAÇLI SALONLARIN KULLANIM
SÖZLEŞMESİ 122
SPOR TESİSİ TAHSİS PROTOKOLÜ 127
SPOR TESİSİ TAHSİS SÖZLEŞMESİ 128
SPORCU SÖZLEŞMESİ (I) 131
SPORCU SÖZLEŞMESİ (II) (Tenis) 131
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 134
AMATÖR TAKIM ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ 136
PROFESYONEL FUTBOLCU GEÇİCİ TRANSFER SÖZLEŞMESİ 138
PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ 143
SAĞLIK EKİBİ ÇALIŞANI SÖZLEŞMESİ 148
TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ 151
YAYIN SÖZLEŞMESİ 155
EKLER
EK I.   : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ     
              HAKKINDA KANUN 159
EK II. : MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA 
             YÖNETMELİK 167
EK III. : SPORLA İLİGİLİ MEVZUAT 173
KAYNAKÇA 175