Kategoriler

Sporun İdari Yapılanması ve Spor Disiplin Hukuku

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

385,00 308,00
195,00 156,00
255,00 204,00

Toplam

Yazar : Dr. Can Yalçınkaya
Basım Tarihi : Mart 2021
Sayfa Sayısı : 246
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-902-5
ISBN (Online) : 978-605-315-903-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada öncelikle ulusal spor federasyonlarının yapıları, ulusal spor federasyonlarının bağlı bulunduğu uluslararası spor örgütlenmelerinin yapıları, bu yapılar ile ulusal spor federasyonların işleyiş ve disiplin yargılamalarına ilişkin kararlarının etkileşimi hususlarında açıklamalar yapılmıştır.
Eserin devamında ülkemizdeki ikili spor disiplin yargısı yapılanma modeli (futbol ve diğerleri) esas alınarak futbol ile diğer spor branşlarına örnek olarak da basketbol özelinde ülkemizde gerçekleştirilen spor disiplin yargılama faaliyetleri, spor disiplin suçları, uygulanan cezalar ve spor disiplin yargılamasına hâkim olan ilkeler uygulamacıya yol gösterebilecek uluslararası ve ulusal disiplin yargılama mercii karar gerekçeleri ile incelenmiştir. Böylelikle gerek doktrin, gerekse de içtihatlara ulaşmanın pek mümkün olmadığı ve kamuoyu ya da spor hukuku ile ilgilenmek isteyen profesyonellerin spor disiplin yargılaması yapan mercilerin kısa kararlarından yola çıkarak adeta karanlıkta yol alıp içtihat gerekçelerini anlamaya çalıştıkları spor disiplin yargılaması usul ve esasları aydınlatılmaya çalışılmıştır.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
ÖNSÖZ V
KISALTMALAR IX
GİRİŞ 1

i. Spor Hukuku (Lex Sportiva) ve Tarihsel Gelişimi 1
ii. Spor Hukukunun Kaynakları 3
iii. Spor Hukukunun Temel İlkeleri ve Oyunun Kuralları (Lex Ludica) 5
iv. Spor Disiplin Hukukunun Kendine Özgülüğü ve Ceza Hukuku ile İlişkisi 7

BÖLÜM I:
FUTBOL VE BASKETBOL MEVZUATIMIZIN TANIDIĞI ULUSLARARASI SPOR BİRLİKLERİ

1.1. Genel Olarak 11
1.2. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Ulusal Olimpiyat Komiteleri 14
1.3. Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) 17
1.3.1. Uluslararası Birliğe İhtiyaç ve WADA’nın Kuruluşu 17
1.3.2. Temel Faaliyetler ve Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) Kodu 19
1.3.3. Dünya Anti Doping Ajansı (WADA)’nın Organları 20
1.4. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve Spor Tahkim Konseyi (ICAS) 22
1.5. Dünya Futbol Federasyonları Birliği  (FIFA) 29
1.6. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 33
1.7. Dünya Basketbol Birlikleri Federasyonu (FIBA)  ve Basketbol Tahkim
       Mahkemesi (BAT) 36
1.7.1. Dünya Basketbol Birlikleri Federasyonu (FIBA) 36
1.7.2. Dünya Basketbol Birliği (FIBA) Yargılama Mercileri 39
1.7.3. Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) 41

BÖLÜM II:
TÜRKİYE’DE SPORUN İDARİ VE YARGISAL YAPILANMASI

2.1. Gençlik ve Spor Bakanlığı 45
2.2. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Bağlı ve Bağımsız (Kısmen Bağımsız) Spor
       Federasyonları 48
2.2.1. Bağlı Spor Federasyonları 49
2.2.2. Bağımsız (Kısmen Bağımsız) Spor Federasyonları 50
2.2.3. Bağlılık, Bağımsızlık ve Özerklik 54
2.3. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Yargı Sistemi 56
2.3.1. Bağımlı ve Bağımsız (Kısmen Bağımsız) Federasyonlar İlk Derece
          Disiplin Yargılaması 57
2.3.2. Bağımsız (Kısmen Bağımsız) Federasyonlar Tahkim Yargılaması 62
2.4. Türkiye Basketbol Federasyonu 64
2.5. Türkiye Futbol Federasyonu 67

BÖLÜM III:
SPOR DİSİPLİN SUÇLARI

3.1. Spor Disiplin Suçları ve Kanunilik İlkesi 77
3.2. Sportmenliğe Aykırı Hareket 81
3.3. Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar 83
3.4. Kişilik Haklarına Saldırı ve Hakaret 90
3.5. Tehdit 95
3.6. Ayrımcılık 97
3.7. Kural Dışı Hareket, Sert ve Ciddi Faul, Şiddetli Hareket, Saldırı ve Kavga 101
3.7.1. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Yargılamalarında Kural Dışı
          Hareketler (Sert ve Ciddi Faul & Şiddetli Hareket) 103
3.7.2. Basketbol Disiplin Yargılamasında Kural Dışı Hareket 109
3.7.3. Saldırı 111
3.7.4. Kavga 115
3.7.5. Tükürme 120
3.8. Talimatlara Aykırı Hareket 121
3.9. Belgelerin Haksız Kullanımı ve Sahtecilik 129
3.10. Cezaya, Tedbire ve Disiplin Kurulu Kararına Uymama 134
3.10.1. Disiplin Cezaları 134
3.10.2. Tedbir Uygulaması 134
3.10.3. Cezaya ve Tedbire Uymama 135
3.11. Milli Müsabakaya veya Federasyon Etkinliğine Katılmama 138
3.12. Saha ve Seyirci Olayları 139
3.13. Çirkin ve Kötü Tezahürat (ÇKT) 147
3.14. Müsabaka Sonucunu Etkileme 151
3.15. Bahis 161
3.16. Görevi Kötüye Kullanma veya İhmal 162
3.17. Tanıklıktan veya Belge ya da Bilgi İbrazından Kaçınma, Gerçeğe Aykırı
        Beyan 164
3.18. Hükümlülük 165
3.19. Müsabakaya Katılmama ve Ligden veya Müsabakadan Çekilme 166
3.20. Doping 170

BÖLÜM IV:
SPOR DİSİPLİN YARGILAMALARINA HÂKİM OLAN İLKELER

4.1. Delillerin Değerlendirilmesi 173
4.2. “Şüpheden Sanık Yararlanır” İlkesi & “İhtimal Dengesi
        (Olabilirlik İhtimali)” Prensibi 175
4.3. Kusursuz Sorumluluk Kuralı ve Avrupa Adalet Divanı (ECJ) Meca-
       Medina-Majcen Kararı 177
4.4. Taraftar Eylemlerinde Kulüplerin ve Doping İhlallerinde Sporcuların
       Objektif Sorumluluğu 179
4.5. Teşebbüs 182
4.6. İştirak 184
4.7. Suçların ve Cezaların Birleşmesi 185
4.8. Tekerrür 187
4.9. Haksız Tahrik 189
4.10. Takdiri İndirim Nedenleri 190
4.11. Zamanaşımı 191

BÖLÜM V:
SPOR DİSİPLİN CEZALARI VE BU CEZALARIN SONUÇLARI

5.1. Genel Olarak 195
5.2. İhtar 198
5.3. Para Cezası 198
5.4. Ödüllerin İadesi 200
5.5. İhraç 201
5.6. Müsabakadan Men 202
5.7. Hak Mahrumiyeti 203
5.8. Lisansın ile Diğer Uygunluk Belgelerinin Askıya Alınması ve İptali 204
5.9. Seyircisiz Oynama ve Saha Kapatma 205
5.10. Hükmen Mağlubiyet 208
5.11. Puan İndirme ve Bir Alt Lige Düşürme 209
5.12. İnfazın Ertelenmesi 210
SONUÇ 213
KAYNAKLAR 225