Kategoriler

Suç Önleme

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

37,80
63,00 56,70
28,35

Toplam

Yazar : Ahmet Polat
Basım Tarihi : Ağustos 2014
Sayfa Sayısı : 253
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-57-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Doç. Dr. Ahmet POLAT

 

- Suç Önlemeye Giriş

- Birincil Önleme

- İkincil Önleme

- Üçüncül Önleme

- Suç Önleme Programı Planlama ve Uygulama Modeli

 

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER    V
TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ    XI
ÖNSÖZ    XI
GİRİŞ    1
1.BÖLÜM SUÇ ÖNLEMEYE GİRİŞ
l.SUÇ ÖNLEMENİN ETİMOLOJİSİ    7
2.SUÇ ÖNLEMENİN TARİHÇESİ     11
2.1.PRİMİTİF DÖNEMDE SUÇ ÖNLEME            12
2.2.0RTAÇAGDA SUÇ ÖNLEME    14
2.3.KLASİK OKULUN SUÇ ÖNLEME YAKLAŞIMI    16
2.4.POZİTİVİST DÜŞÜNCEDE SUÇ ÖNLEME    20
2.5.SUÇ ÖNLEMEDE YENİ PARADİGMALAR    28
3.TÜRKİYE’DE SUÇ ÖNLEME    30
3.1.İSLAMİYETTEN ÖNCE SUÇ ÖNLEME    31
3.2.İSLAMİYETTEN SONRA SUÇ ÖNLEME    35
3.3.TANZİMATTAN SONRA SUÇ ÖNLEME    43
3.4.CUMHURİYET DÖNEMİNDE SUÇ ÖNLEME    47
4.SUÇ ÖNLEME MODELLERİ    51
2.BÖLÜM BİRİNCİL ÖNLEME
1.ÇEVRESEL KRİMİNOLOJİ    56
1 .1.SUÇ KALIPLARI TEORİSİ    60
1.2.ÇEVRE DİZAYNI YOLUYLA SUÇUN ÖNLENMESİ    62
1.2.1.KORUNABİLİR ALAN YAKLAŞIMI    63
1.2.2.UYGULANMAS    I    66
1.2.2.1.GEÇİŞ KONTROLÜ            66
1.2.2.2.GÖZETİM    67
1.2.2.3.ETKİLEŞİMİN    GÜÇLENDİRİLMESİ    67
2.RASYONEL TERCİH TEORİSİ    68
3.RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ    70
4.CAYDIRICILIK    TEORİSİ    73
4.1.GENEL CAYDIRICILIK VE ÖZEL CAYDIRICILIK YAKLAŞIMLARI    74
4.2.SUÇUN YER DEĞİŞTİRMESİ VE FAYDALARIN YAYGINLAŞMASI    77
4.2.1.SUÇUN YER DEĞİŞTİRMESİ    77
4.2.2.FAYDALARIN YAYGINLAŞMASI    79
3. BÖLÜM İKİNCİL ÖNLEME
l.SUÇ TAHMİNİ    81
1.1.SUÇ FİİLİNİN TAHMİNİ    81
1.1.1 .KLİNİK SUÇ TAHMİNİ    82
1.1.1.1.TANIM    83
1.1.1.2.KLİNİK SUÇ TAHMİNİ YÖNTEMİ    84
1.1.1.3.GELECEK    İÇİN YENİ PERSPEKTİFLER    87
1.1.1.4.KLİNİK    TAHMİNLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER    88
1.1.2.İSTATİSTİKİ (.ACTUARİAL) SUÇ TAHMİNLERİ    90
1.1.2.1.TANIM    90
1.1.2.2.FARKLI İSTATİSTİKİ ÖLÇEKLER    91
1.1.2.3.İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ    93
1.1.2.4.İSTATİSTİKİ SUÇ TAHMİNİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER    98
1.1.3.SUÇLU KARİYERİ ARAŞTIRMASI    98
1.1.3.1.TANIM    98
1.1.3.2.SUÇ KARİYERİ TAHMİNİ ARAŞTIRMA YÖNTEMİ    101
1.1.3.3.SUÇLU KARİYERİ ARAŞTIRMASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER    105
1.2.RİSK FAKTÖRLERİ VE SUÇ FAİLİNİN TAHMİNİ    106
1.3.SUÇ YERİ VE SUÇ ZAMANININ TAHMİNİ    108
1.3.1.SICAK ALAN (HOT SPOT) ANALİZİ    109
1.3.2.MÜKERRER MAĞDURİYET ARAŞTIRMALARI    110
2.DURUMSAL SUÇ ÖNLEME YAKLAŞIMI    115
2.1.TANIMI VE AMACI    116
2.2.DURUMSAL SUÇ ÖNLEME ÖNLEMLERİ    118
2.2.1.GÖZETLEME    118
2.2.2.FİZİKİ KORUMA    120
2.2.3.GİRİŞ VE ÇIKIŞ KONTROLLERİ    120
2.2.4.SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLERİN KONTROLÜ    121
2.2.5.HEDEFLERLE İLGİLİ ÖNLEMLER    122
2.2.6.FAYDALARIN AZALTILMASI    123
2.3.UYGULANMASI VE ETKİLERİ    124
3.TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK    126
3.1.TDP FELSEFESİ    128
3.1.1.TDP’NİN TANIMI    129
3.1.2.TDPTMİN AMACI    130
3.1.3.TDP'NİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ    133
3.1.3.1.SUÇ VE SUÇLULUĞUN ARTMASI    133
3.1.3.2.GÜVENSİZLİK KAYGISININ (SUÇ KORKUSU)ARTMASI    135
3.1.3.3.POLİSİN SOSYAL YAŞAMDAN UZAKLAŞMASI    138
3.1.3.4.POLİS TEŞKİLATLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM    139
3.2. TDP’NİN TEMEL UYGULAMA ALANLARI    144
3.2.1.TOPLUMUN GÜVENLİK FAALİYETLERİNE KATILIMININ SAĞLANMASI    144
3.2.2.TDP BİRİMLERİNİN KONUŞLANDIRILMASI    147
3.2.3.YAYA DEVRİYE UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ 148
3.2.4.KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ORTAKLAR İLE İŞBİRLİĞİ 149
3.2.5.GÜVENSİZLİK KAYGISIYLA (SUÇ KORKUSU) MÜCADELE    151
3.2.6.TOPLUMUN RİSK ALTINDAKİ KESİMLERİNE YÖNELİK HİZMETLER    153
3.2.7.PROBLEM ÇÖZÜMLÜ POLİSLİK YAKLAŞIMI    154
3.2.8.SUÇ ÖNLEME YAKLAŞIMI    157
4.TÜRKİYE'DE TDP    159
4.1.TDPNİN GELİŞİMİ    159
4.2.TDP BİRİMLERİNİN YAPILANMASI    161
4.2.1.TDP'DE PERSONEL SEÇİMİ VE EĞİTİMİ    161
4.2.2.TDP'DE GÖREVLENDİRME VE ÇALIŞMA ESASLARI    162
4.2.3.TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK MERKEZ YAPILANMASI 163
4.2.4.TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK İL YAPILANMASI    164
4.3. TDP’NİN SAHADA UYGULANMASI    164
4.3.1.SORUMLULUK ALANI HUZUR TOPLANTILARI (SAHT). 164
4.3.2.BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI    165
4.3.3.BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI    165
4.3.4.BİREYSEL İRTİBAT ÇALIŞMALARI    165
4.3.5.VATANDAŞLARDAN GELEN VE ÇÖZÜMLENMEK ÜZERE İLGİLİ EMNİYET BİRİMLERİNE YA DA KURUMLARA BİLDİRİLEN KONULAR    166
4.3.6.OKUL AİLE BİRLİĞİ TOPLANTILARI    166
4.3.7.SOSYAL ETKİNLİKLER    167
4.3.8.SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ    167
4.3.9.DESTEK ZİYARETLERİ    167
4.3.10.DİĞER ÇALIŞMALAR    167
4.4.BAZI İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNİN ÖRNEK UYGULAMALARI    168
4.5.TDP UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ    170
4.BÖLÜM ÜÇÜNCÜL ÖNLEME
1.ÖZEL CAYDIRICILIK    181
2.REHABİLİTASYON    183
2.1.REHABİLİTASYONUN TANIMI    183
2.2.REHABİLİTASYONUN    TARİHÇESİ    185
2.3.RİSK-İHTİYAÇ-UYGUNLUK    MODELİ    186
2.4.FARKLI REHABİLİTASYON PERSPEKTİFLERİ    188
2.4.1.GENEL KİŞİLİK VE BİLİŞSEL SOSYAL ÖĞRENME PERSPEKTİFİ    188
2.4.2.KANIT TABANLI ISLAH FAALİYETLERİ    189
2.4.3.BİLİŞSEL DAVRANIŞSAL TERAPİ    190
2.4.4.UYUŞTURUCU MAHKEMELERİ    191
2.5 .REHABİLİTASYON PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRMESİ    192
2.6.REHABİLİTASYONUN GELECEĞİ    196
5.BÖLÜM
SUÇ ÖNLEME PROGRAMI PLANLAMA VE UYGULAMA MODELİ
1 .VERİLERİN TOPLANMASI AŞAMASI    199
1.1.VERİ KAYNAKLARI    200
1.2.VERİ KALİTESİ    201
1.3.BİLİNMEYEN SUÇLULUK SORUNU    203
2.ANALİZ AŞAMASI    204
3.UYGULAMA AŞAMASI    206
4.DEĞERLENDİRME    AŞAMASI    207
4.1.BİR SUÇ ÖNLEME DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEĞİ: MARYLAND BİLİMSEL METOT ÖLÇEĞİ  208            
4.2.MARYLAND ÖLÇEĞİNİN UYGULANMASI    209
4.2.1.BAŞARILISUÇ ÖNLEME PROGRAMLARI    209
4.2.2.BAŞARISIZ    SUÇ ÖNLEME PROGRAMLARI    210
4.2.3.UMUT VEREN SUÇ ÖNLEME PROGRAMLARI    212
SONUÇ 215
KAVRAMLAR DİZİNİ    219
KAYNAKÇA    221