Kategoriler

Tahkim Mevzuatı

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.205,00 964,00
605,00 484,00
785,00 628,00

Toplam

Yazar : Dr. Serhat Eskiyörük , Av. Arb. İsmail Altay
Basım Tarihi : Temmuz 2020
Sayfa Sayısı : 888
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-850-9
ISBN (Online) : 978-605-315-851-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Tahkim Mevzuatı kitabı, Türk tahkim mevzuatı, uluslararası tahkim sözleşmeleri, ad hoc ve kurumsal tahkim kuralları ile tahkimde kılavuz ilkeleri içeren bir derlemedir. Türk tahkim mevzuatı bölümünde, Anayasa’nın 125. Maddesinden başlamak üzere tahkime ilişkin başlıca düzenlemelerimiz olan HMK, MTK, MÖHUK ile ilgili mevzuat yer almaktadır. Finans hukuku, spor hukuku, sigorta hukuku, iş hukuku, turizm hukuku gibi belirli alanlara özgü düzenlemeler ayrıca ele alınmıştır. Uluslararası Sözleşmeler bölümünde, New York, ISCID, Avrupa Konvansiyonları ile Enerji Şartı Anlaşması yanında taşıma hukukuna ilişkin ve diğer uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Tahkim kurumları bölümünde, Türk tahkim kurumları, uluslararası tahkim kurumları ve yaygın kullanılan bölgesel ve sektörel tahkim kurumlarına yer verilmeye çalışılmıştır. Ad Hoc tahkim hususunda, UNCITRAL Tahkim Kurallarının çevirisi gerçekleştirilmiş ve CIArb Kuralları tanıtılmıştır. Kılavuz ilkeler bölümünde ise, Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Kılavuz İlkeleri, Prag Kuralları ve İSTA Hakem Etik Kuralları yer almaktadır. Neticeten Tahkim Mevzuatı kitabı, tahkim hukukuna ilişkin mevzuat, uluslararası anlaşmalar, kurallar ve kılavuz ilkeleri bir çatı altında toplamak suretiyle gerek kullanıcılara gerekse de araştırmacılara faydalı olması temennisiyle kaleme alınmıştır.


İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE MEVZUAT

TAHKİME İLİŞKİN İÇ MEVZUAT 1
T.C. ANAYASASI 1
KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN 1
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 3
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM  ÜCRET TARİFESİ 13
MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU 15
MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET  TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ 28
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU 30
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA    KANUN 31
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 35
YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI İÇİN SÖZLEŞME 35
ICSID SÖZLEŞMESİ 39
MİLLETLERARASI TİCARÎ HAKEMLİK KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ 54
ENERJIİ ŞARTI ANLAŞMASI 60
TAŞIMA HUKUKUNA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 63
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN  SÖZLEŞME (COTIF) 63
DEMİRYOLU İLE YOLCU VE BAGAJ NAKLİNE MÜTAALİK   BEYNELMİLEL ANTLAŞMA (CIV) 65
DEMİRYOLU İLE EŞYA NAKLİ HAKKINDA MİLLETLERARASI ANTLAŞMA (GIM) (CIM) 66
UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR VE DİĞER BAZI EYLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME (1963 TOKYO SÖZLEŞMESİ) 66
SİVİL HAVACILIĞIN GÜVENLİĞİNE KARŞI KANUN DIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (1971 MONTREAL SÖZLEŞMESİ) 67
ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIĞA İLİŞKİN YASADIŞI EYLEMLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 67
HAVA YOLUYLA ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA İLİŞKİN BELİRLİ KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME 68
DİĞER ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 69
EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 69
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU ARASINDA AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞUNU KURAN ANDLAŞMANIN YETKİ ALANINA GİREN ÜRÜNLERİN TİCARETİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA 70
NESLİ TEHLİKEDE OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (CITES SÖZLEŞMESİ) 72
KONTEYNERLERLE İLGİLİ GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ (1972) 72
AVRUPA SINIR ÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ 73
AVRUPA HABERLEŞME OFİSİ (AHO) KURULUŞ SÖZLEŞMESİ 75
GÖZDEN GEÇİRİLEN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA HAYVANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 76
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER   DÜNYA GIDA PROGRAMI ARASINDA  TEMEL ANLAŞMA 77
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALİ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR 77
APS - AVRUPA PATENT ORGANİZASYONUN AYRICALIKLARI VE DOKUNULMAZLIKLARI HAKKINDAKİ PROTOKOL (AYRICALIK VE DOKUNULMAZLIK PROTOKOLÜ) 78
GIDA VE TARIM İÇİN BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI ULUSLARARASI ANTLAŞMASI 79
ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMA 82
ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMA 82
AKDENİZ'İN DENİZ ORTAMI VE KIYI BÖLGESİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ 83
MİLLETLERARASI NAKLİYAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİNE MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 84
MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASI 85
AFRİKA KALKINMA FONU KURULUŞ ANLAŞMASI 85
AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASI 86
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI REASÜRANS ŞİRKETİ ANLAŞMA HÜKÜMLERİ 86
EMNİYETLİ KONTEYNERLER HAKKINDA  ULUSLARARASI SÖZLEŞME 87
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOLOJİ BANKASI KURULMASINA YÖNELİK ANLAŞMA 87
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM TİCARET, SANAYİ VE TARIM ODASI ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TAHKİM MERKEZİ'NİN TÜRKİYE'DE KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA 88
İİT TAHKİM MERKEZİ TÜZÜĞÜ 91
TÜRK TAHKİM MERKEZLERİ 99
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ 99
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 99
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI 104
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ SERİ TAHKİM KURALLARI 118
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) 120
ISTAC ÇEVRİMİÇİ DURUŞMA USUL VE ESASLARI 124
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR VE ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) 126
İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM) TAHKİM KURALLARI 129
İTOTAM ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI 146
EK IV İTOTAM KÜÇÜK HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN TAHKİM KURALLARI 149
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ  TAHKİM TÜZÜĞÜ 150
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TAHKİM DİVANI HAKEM ÜCRETLERİ VE İDARÎ GİDER ESASLARI 159
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ YÖNERGESİ 161
SEKTÖR, KURUM VE KURULUŞLARIN TAHKİM MEVZUATI 177
FİNANS HUKUKU 177

BANKACILIK KANUNU 177
BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM HEYETİNİN OLUŞUMU, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 178
6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU 185
BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 186
BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN   ESASLAR YÖNETMELİĞİ 186
BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ  TAŞLAR   İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ 187
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BIRLİĞİ (TSPAKB) TAHKİM KURALLARI 187
SPOR HUKUKU 197
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ   HAKKINDA KANUN 197
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STATÜSÜ 198
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU TALİMATI 204
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULU YÖNETMELİĞİ 209
SİGORTA HUKUKU 215
SİGORTACILIK KANUNU 215
SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİK 218
SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCA  SİGORTA HAKEMLERİNDE ARANACAK MESLEKİ DENEYİM İLE SİGORTA HAKEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE 233
SINAİ MÜLKİYET HUKUKU 234
SINAİ MÜLKİYET KANUNU 234
ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK 234
İŞ HUKUKU 235
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 235
İŞ̧ KANUNU 238
TARIM HUKUKU 239
SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ  BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 239
ÇELTİK EKİMİ KANUNU 241
TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNU 242
ÖRTÜALTI KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ 242
TARIMSAL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ 243
TURİZM HUKUKU 244
TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ 244
SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 244
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ TAHKİM KURULU YÖNERGESİ 245
ODALAR VE BORSALAR 251
BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ 251
TİCARET BORSALARI İLE ÜRÜN İHTİSAS BORSALARINDA ALİVRE VE VADELİ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ 256
ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ 256
ÇEVRE HUKUKU 261
DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN 261
VERGİ HUKUKU 262
HARÇLAR KANUNU 262
YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI   KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 263
GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 263
DİĞER MEVZUAT 263
BORÇLAR KANUNU 263
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 264
TÜRK TİCARET KANUNU 264
UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN  DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİLE HALLİ HAKKINDA KANUN 264
İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMASI  TEBLİĞİ 266
AD HOC TAHKİM 277
UNCITRAL TAHKİM KURALLARI 277
ULUSLARARASI TAHKİM KURULUŞLARI 293
MİLLETLERARASI TİCARET ODASI (ICC) TAHKİM KURALLARI 293
ICC TAHKİM KURALLARI EK III - TAHKİM MASRAFLARI VE ÜCRETLERİ 310
EK IV - DAVA YÖNETİM TEKNİKLERİ 313
EK V - ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI 314
EK VI – SERİ TAHKİM KURALLARI 318
KILAVUZ İLKELER 321
MİLLETLERARASI TAHKİMDE MENFAAT ÇATIŞMASINA İLIŞKİN ULUSLARARASI BAROLAR BİRLİĞİ (IBA) KILAVUZ İLKELERİ 321
MİLLETLERARASI TAHKİMDE TARAFLARIN TEMSİLİNE İLİŞKİN IBA KILAVUZ İLKELERİ 336
MİLLETLERARASI TAHKİMDE DELİL İKAMESİ HAKKINDA IBA KURALLARI 347
İSTA HAKEMLERCE UYULMASI GEREKEN ETİK KURALLAR 358

İNGİLİZCE MEVZUAT

INTERNATIONAL ARBITRATION RULES 367
LCIA 2014 ARBITRATION RULES 367
AAA INTERNATIONAL ARBITRATION RULES 391
INTERNATIONAL EXPEDITED PROCEDURES 407
ICSID RULES OF PROCEDURE FOR ARBITRATION PROCEEDINGS (ARBITRATION RULES) 409
PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRATION RULES 2012 427
WIPO ARBITRATION RULES 444
WIPO EXPEDITED ARBITRATION RULES 465
CODE OF SPORTS-RELATED ARBITRATION 484
REGIONAL ARBITRATION INSTITUTES 511
DIAC ARBITRATION RULES 2007 511
ARBITRATION RULES OF THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE 526
RULES FOR EXPEDITED ARBITRATIONS OF THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE 546
SCC PROCEDURES FOR THE ADMINISTRATION OF CASES UNDER THE 2010 UNCITRAL ARBITRATION RULES 559
APPENDIX II SCC PROCEDURES AS APPOINTING AUTHORITY UNDER THE 2010 UNCITRAL ARBITRATION RULES 562
CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION (CIETAC) ARBITRATION RULES 563
HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE  ADMINISTERED ARBITRATION RULES 2018 586
ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE 630
DIS ARBITRATION RULES 2018 655
SWISS CHAMBERS’ ARBITRATION INSTITUTION 682
VIENNA RULES AND VIENNA MEDIATION RULES 2018 701
RULES OF CEPANI THE BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION 719
CIArb ARBITRATION RULES 1 DECEMBER 2015 738
COMMODITY ARBITRATION 763
FEDERATION OF OILS, SEEDS AND FATS ASSOCIATIONS LTD FOSFA INTERNATIONAL RULES OF ARBITRATION AND APPEAL 763
THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION 771
EXPEDITED ARBITRATION PROCEDURE RULES NO. 126 785
ARBITRATION RULES NO.127 789
THE INTERNATIONAL COTTON ASSOCIATION LIMITED 795
THE LMAA TERMS 2017 829
THE LMAA INTERMEDIATE CLAIMS PROCEDURE 2017 846
THE LMAA SMALL CLAIMS PROCEDURE 2017 853
GUIDELINES 859
RULES ON THE EFFICIENT CONDUCT OF PROCEEDINGS IN INTERNATIONAL ARBITRATION (PRAGUE RULES) 859