Kategoriler

Tapu Sigortası

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Atilla Coşkun
Basım Tarihi : Haziran 2011
Sayfa Sayısı : 183
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4420-08-7
ISBN (Online) : 978-605-315-436-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
TAPU SİGORTASIAtilla COŞKUN---Taşınmaz Hakları

-Taşınmaz Hakları Yada Aynı Haklar

-Mülkiyet Hakkı

-Diğer Taşınmaz Hakları

-Taşınmaz Haklarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme

-Taşınmaz Haklarının Güvence Gereksinimi Ve Tapu Sicili Kurumunun Oluşumu

---Tapu Sigortası

-Tarihi

-Kavramsal Açılımı

-Hukuki Niteliği

-Tapu Sigortasının Konusu Ve Kapsamı

---Tapu Sigortasının Hukuki Unsurları

-Tapu Sigortası Poliçesipoliçenin Tarafları

-Poliçenin Düzenlenme Tarihi

-Poliçe Türleri

-Riziko

-Sigorta Bedeli

-Sigorta Priminin Belirlenmesi Ve Ödeme Biçimi

-Sigorta Süresi

-Zararın ( Hasarın ) Bildirimi

-Zarar Ve Zararın Tazmini

-Halefiyet İlkesi Ve Sigortacının Kusurlu Tarafa Rücu Hakkı

---Tapu Sigortası Uygulamaları

-Malik Ya Da Mülkiyet Sigortası

-İpotek Sigortası Uygulaması

-İpotek Ve İpotekli Alacak Kavramı Üzerine

-Kredi Kuruluşu Yada İpotek Sigortası Poliçesi (Lenders Policy)

-İpotek Rizikoları

-İpotek Sigortasının Üstlendiği Zarar

-İmar Sorunları Ve İmar Sigortası

---Taşınmaz Haklarının Güvence Gereksinimi Karşısında Türk Tapu Sicil Sistemi

-Türk Tapu Sicil Sistemi

-Tarihsel Gelişmesi Ve Yasal Dayanakları

-Tapu Sicilinin Tutulmasının Temel İlkeleri

-Tapu Sicilinin Tutulması

-Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu

-Devletin Sorumluluğunu Gerektiren Koşullar

-Zarar, Tapu Sicilinin Tutulması Kapsamında Gerçekleşmiş Olmalıdır

-Tapu Sicili Hukuka Aykırı Olarak Tutulmuş Olmalıdır

-Hukuka Aykırı Tutulan Sicil Nedeniyle Yitirilen Hak Kaybı Giderilememiş Olmalıdır

-Zarar İle Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Arasında İlliyet Bağı Olmalıdır

-Zarar Ve Giderilmesi

-Zararın Niteliği, Tesbiti Ve Giderilmesi

-Devletin Sorumlu Olmadığı Tabu Sicil Uygulamalarından Doğan Zararlar

-Bankacılık Sektörünün Karşı Karşıya Kaldığı Zarar

-Türk Tapu Sicil Uygulamalarının Ve Hak Uyuşmazlıklarının Boyutu

---Bazı Saptamalar Ve Türkiye İçin Tapu Sigortası Gereksinimi

-Tapu Sigortasının Sosyal Ekonomik Nedenleri Ve Fikri Temeli

-Türkiye Bakımından Bazı Saptamalar

-Sigorta Hakkı Ve Tapu Sigortası

-Tüketici Haklarının Korunması Hukuku Ve Tapu Sigortası

-Avrupa Birliği Müktesebatı Ve Tek Sigorta Piyasası

-Devletin Konut Finansmanı (Mortgage Sistemi) Uygulaması

-Türk Sigorta Hukuku Açısından Bir Saptama

-Tapu Sigortasının Uygulamasının Türkiye'ye Ve Türk Hukukuna Katkıları

-Taşınmaz Hak Sahipleri, Kredi Kuruluşları, Bankalar Ve Mortgage Sistemi Açısından

-Türk Sigortacılığının Gelişmesi

-Avukatlık Mesleği İçin Yeni Olanakların Açılması

-Tapu Poliçesi Örnekleri

---Malikler Tapu Sigoratası Poliçesi (2006)

---Kredi Tapu Sigortası/İpotek Poliçesi (2006)

-Malikler Tapu Sigortası Poli.Esi (Owners Policy)

-Kredi Tapu Sigortası/İpotek Poliçesi (Lenders Policy)

GİRİŞ

TAŞINMAZ HAKLARI

1. Taşınmaz hakları ya da aynî haklar 15

a) Mülkiyet hakkı 18

b) Diğer taşınmaz hakları 19

2. Taşınmaz haklarına ilişkin genel bir değerlendirme 20

3. Taşınmaz haklarının güvence gereksinimi ve tapu sicili kurumunun oluşumu 22

4. Tapu sicilinin tutulması ve güvence sistemleri uygulamalarına genel bakış 24BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU SİGORTASI

1. Tarihi 33

2. Kavramsal açılımı 39

3. Hukuki niteliği 41

4. Tapu sigortasının konusu ve kapsamı 42İKİNCİ BÖLÜM

TAPU SİGORTASININ HUKUKİ UNSURLARI

1. Tapu sigortası poliçesi 48

a) Poliçenin tarafları 51

b) Poliçenin düzenlenme tarihi 52

c) Poliçe türleri 53

2. Riziko 55

3. Sigorta bedeli 61

4. Sigorta priminin belirlenmesi ve ödeme biçimi 62

5. Sigorta süresi 63

6. Zararın (hasarın) bildirimi 65

7. Zarar ve zararın tazmini 66

8. Halefiyet İlkesi ve Sigortacının Kusurlu tarafa rücu hakkı 68

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAPU SİGORTASI UYGULAMALARI

1. Malik ya da mülkiyet sigortası 71

2. İpotek Sigortası uygulaması 73

a) İpotek ve İpotekli alacak kavramı üzerine 74

b) Kredi kuruluşu ya da ipotek sigortası poliçesi (“Lenders Policy”) 76

c) İpotek rizikoları 78

d) İpotek sigortasının üstlendiği zarar 83

3. İmar sorunları ve imar sigortası 84DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ HAKLARININ GÜVENCE GEREKSİNİMİ KARŞISINDA TÜRK TAPU SİCİL SİSTEMİ

A. Türk Tapu Sicil Sistemi 90

1. Tarihsel gelişmesi ve yasal dayanakları 90

2. Tapu sicilinin tutulmasının temel ilkeleri 93

3. Tapu sicilinin tutulması 95

4. Tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu 97

a) Devletin sorumluluğunu gerektiren koşullar 98

1) Zarar, tapu sicilinin tutulması kapsamında gerçekleşmiş olmalıdır 98

2) Tapu sicili hukuka aykırı olarak tutulmuş olmalıdır 100

3) Hukuka aykırı tutulan sicil nedeniyle yitirilen hak kaybı giderilememiş olmalıdır 101

4) Zarar ile tapu sicilinin hukuka aykırı tutulması arasında illiyet bağı olmalıdır 102

b) Zarar ve giderilmesi 103

1) Zararın niteliği, tesbiti ve giderilmesi 103

2) Devletin sorumlu olmadığı tapu sicil uygulamalarından doğan zararlar 104

3) Bankacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı zarar 106

B. Türk Tapu sicil uygulamalarının ve hak uyuşmazlıklarının boyutu 108BEŞİNCİ BÖLÜM

SONUÇ

BAZI SAPTAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN TAPU SİGORTASI GEREKSİNİMİ

A. TAPU SİGORTASININ SOSYAL EKONOMİK NEDENLERİ VE FİKRÎ TEMELİ 112

B. TÜRKİYE BAKIMINDAN BAZI SAPTAMALAR 114

1. Sigorta hakkı ve tapu sigortası 115

2. Tüketici haklarının Korunması Hukuku ve tapu sigortası 116

3. Avrupa Birliği müktesebatı ve tek sigorta piyasası 118

4. Devletin Konut Finansmanı (Mortgage Sistemi) uygulaması 121

5. Türk sigorta hukuku açısından bir saptama 124

C. TAPU SİGORTASI UYGULAMASININ TÜRKİYE’YE VE TÜRK HUKUKUNA KATKILARI 126

1. Taşınmaz hak sahipleri, kredi kuruluşları, bankalar ve mortgage sistemi açısından 126

2. Türk Sigortacılığının gelişmesi 129

3. Avukatlık mesleği için yeni olanakların açılması 129EKLER

TAPU POLİÇESİ ÖRNEKLERİ 133ALTA

MALİKLER TAPU SİGORTASI POLİÇESİ (2006)

KREDİ TAPU SİGORTASI/İPOTEK POLİÇESİ (2006)

1) MALİKLER TAPU SİGORTASI POLİÇESİ (Owners Policy) 135

2) KREDİ TAPU SİGORTASI/İPOTEK POLİÇESİ (Lenders Policy) 150