Kategoriler

Tekdüzen Muhasebe Uygulamaları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

520,00 416,00
260,00 208,00
340,00 272,00

Toplam

Yazar : Hamza Koçakoğlu
Basım Tarihi : Eylül 2018
Sayfa Sayısı : 402
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-295-8
ISBN (Online) : 978-605-315-297-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu kitap, Tek Düzen Muhasebe Uygulamalarına birebir uygulamacı olarak yeni yetişen öğrencilere, bu mesleği yapan meslektaşlara genel hatlarıyla ve yasal dayanaklarıyla sağlıklı bir bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, teorik bilgilerden daha ziyade uygulamada karşılaşılan konulara ilişkin bilgiler yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III
MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ  Sıra No: 1 1
I– GİRİŞ 1
II– DÜZENLEMENİN AMACI 1
III– DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ 1
IV– DÜZENLEMENİN KAPSAMI 2
V-YAPILAN DÜZENLEMENİN VERGİ MEVZUATI İLE İLİŞKİSİ VE 
      YAPTIRIMI 3
VI– BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ 3
VII– YÜRÜRLÜK 4
VIII– 1993 HESAP DÖNEMİ İÇİN İHTİYARİ UYGULAMA 4
MUHASEBE USUL VE ESASLARI 5
I– MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 5
1– Sosyal Sorumluluk Kavramı 5
2– Kişilik Kavramı 6
3– İşletmenin Sürekliliği Kavramı 6
4– Dönemsellik Kavramı 6
5– Parayla Ölçülme Kavramı 6
6– Maliyet Esası Kavramı 6
7– Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 6
8– Tutarlılık Kavramı 7
9– Tam Açıklama Kavramı 7
10– İhtiyatlılık Kavramı 7
11– Önemlilik Kavramı 7
12– Özün Önceliği Kavramı 7
II– MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI 8
III–  MALİ TABLOLAR İLKELERİ 8
A) MALİ TABLOLARIN AMAÇLARI 9
B) MALİ TABLOLARDAKİ BİLGİLERİN ÖZELLİKLERİ 9
C) TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENME İLKELERİ 9
1– GELİR TABLOSU İLKELERİ 9
2– BİLANÇO İLKELERİ 11
a) Varlıklara İlişkin İlkeler 11
b) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler 12
c) Öz kaynaklara İlişkin İlkeler 13
IV– MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI 14
A) TEMEL MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI 14
1 – BİLANÇO 14
a) BİLANÇO TANIMI 14
b) BİLANÇO DÜZENLEME KURALLARI 14
c) BİLANÇONUN BİÇİMSEL YAPISI 14
d) BİLANÇO KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 15
2– GELİR TABLOSU 25
B) DİĞER MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI 29
1– FON AKIM TABLOLARI 29
A) FON KAYNAKLARI 31
B) FON KULLANIMLARI 32
C) Dönem İçi Nakit Çıkışları 34
D) Dönem Sonu Nakit Mevcudu 36
E) Nakit Artış veya Azalışı: 36
2– KAR DAĞITIM TABLOSU 36
A) DÖNEM KARININ DAĞITIMI 37
B) YEDEKLERDEN DAĞITIM 38
C) HİSSE BAŞINA KAR 38
D) HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 38
3– ÖZ KAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 38
V– TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI 
        AÇIKLAMALARI 52
A) TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ 52
B) HESAP PLANI 56
C) HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 74
1 – DÖNEN VARLIKLAR 74
10 – HAZIR DEĞERLER 74
100 – KASA 74
101– ALINAN ÇEKLER 75
102 – BANKALAR 76
103– VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (–) 79
104 – 105 – 106 - 107 79
108 – DİĞER HAZIR DEĞERLER 79
109 – 80
11 – MENKUL KIYMETLER 80
110 – HİSSE SENETLERİ 81
111 – ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 82
112 – KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 82
113 – 114 – 115 83
118 – DİĞER MENKUL KIYMETLER 83
119 – MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ( ) 83
12 – TİCARİ ALACAKLAR 84
120 – ALICILAR 84
121 – ALACAK SENETLERİ 86
122 – ALACAK SENETLERİ REESKONTU (–) 88
123 – 88
124- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 88
126 – VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 90
127 – DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 91
128 – ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 92
129 – ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (–) 93
13 – DİĞER ALACAKLAR 95
130 – 96
131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR 96
132 – İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 96
133 – BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 98
134 – 99
135 – PERSONELDEN ALACAKLAR 99
136 – DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 99
137 – DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (–) 101
138 – ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 103
139 – ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (–) 104
14 – 105
15 – STOKLAR 105
150 – İLK MADDE VE MALZEME 105
151 – YARI MAMULLER – ÜRETİM 107
152 – MAMULLER 109
153 – TİCARİ MALLAR 110
154 – 155 – 156 111
157 – DİĞER STOKLAR 111
158 – STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (–) 111
159 – VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 112
16 – 113
17 – YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 113
170–178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM 
        MALİYETLERİ 114
178- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME 
         HESABI 117
179 – TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 117
18 –GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 119
180 – GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 119
181 – GELİR TAHAKKUKLARI 120
19 – DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 121
190 – DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 121
191 – İNDİRİLECEK KDV 122
192 – DİĞER KDV 123
193 – PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 124
194 – 126
195 – İŞ AVANSLARI 126
196 – PERSONEL AVANSLARI 127
197 – SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 127
198 – DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 128
199 – DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (–) 129
2 – DURAN VARLIKLAR 130
20 –  21 130
22 – TİCARİ ALACAKLAR 130
220 – ALICILAR 130
221 – ALACAK SENETLERİ 131
222 – ALACAK SENETLERİ REESKONTU (–) 132
224-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 133
225 – 133
226 – VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 133
227 – 134
228 – 134
229 – ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (–) 134
23 – DİĞER ALACAKLAR 135
230 – 135
231 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR 135
232 – İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 136
233 – BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 137
234 – 138
235 – PERSONELDEN ALACAKLAR 138
236 – DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 139
237 – DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (–) 139
238 – 140
239 – ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (–) 140
24 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 141
240 – BAĞLI MENKUL KIYMETLER 141
241 – BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
          KARŞILIĞI (–) 141
242 – İŞTİRAKLER 142
243 – İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (–) 143
244–İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
        KARŞILIĞI (–) 144
245 – BAĞLI ORTAKLIKLAR 145
246 – BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (–) 146
247 – BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER 
          DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (–) 146
248 – DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 147
249 – DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (–) 147
25 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 148
250 – ARAZİ VE ARSALAR 148
251 –YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 148
252 – BİNALAR 149
253 – TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 150
254 – TAŞITLAR 151
255 – DEMİRBAŞLAR 153
256 – DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 153
257 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (–) 154
258 – YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 156
259 – VERİLEN AVANSLAR 157
26 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 158
260 – HAKLAR 158
261 – ŞEREFİYE 159
262 – KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 160
263 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 160
264 – ÖZEL MALİYETLER 161
265 – 162
266 – 162
267 – DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 162
268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (–) 163
269 – VERİLEN AVANSLAR 164
27 – ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 165
270 – 165
271 – ARAMA GİDERLERİ 165
272 – HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 165
273 – 166
274 – 166
275 – 166
277 – DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 166
278 – BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (–) 167
279 – VERİLEN AVANSLAR 167
28 – GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR 
        TAHAKKUKLARI 168
280 – GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 168
281 – GELİR TAHAKKUKLARI 169
282- 283- 284- 285- 286- 287- 288- 289 170
29 – DİĞER DURAN VARLIKLAR 170
290 – 171
291 – GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 171
292 – DİĞER KDV 171
293 – GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 171
294 – ELDEN ÇIKARTILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN 
          VARLIKLAR 172
295 – PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 173
296 – 174
297 – DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 174
298 – STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (–) 174
299 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (–) 175
3 – KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 175
30– MALİ BORÇLAR 175
300 – BANKA KREDİLERİ 175
301-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 176
302-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA 
       MALİYETLERİ (-) 177
303 – UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE 
          FAİZLERİ 179
304 – TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ 179
305 – ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 180
306 – ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 181
307 – 182
308 – MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (–) 182
309 – DİĞER MALİ BORÇLAR 183
31 183
32 – TİCARİ BORÇLAR 183
320 – SATICILAR 183
321 – BORÇ SENETLERİ 185
322 – BORÇ SENETLERİ REESKONTU (–) 186
323 – 187
324 – 187
325 – 187
326 – ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 187
327 – 188
328 – 188
329 – DİĞER TİCARİ BORÇLAR 188
33 – DİĞER BORÇLAR 189
330 – 189
331 – ORTAKLARA BORÇLAR 189
332 – İŞTİRAKLERE BORÇLAR 190
333 – BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 190
334 – 191
335 – PERSONELE BORÇLAR 191
336 – DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 192
337 – DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (–) 193
338 – 339 – 194
34 – ALINAN AVANSLAR 194
340 – ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 194
341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 348 – 194
349 – ALINAN DİĞER AVANSLAR 194
35 – YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 195
350 – 358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ 
          BEDELLERİ 195
358-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME 
        HESABI 196
36 – ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 197
360 – ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 197
361 – ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 202
362  – 204
363 – 204
364 – 204
365 – 204
366 – 204
367 – 204
368  VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ 
         VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 204
369 – ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 205
37 – BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 206
370 – DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
          KARŞILIKLARI 206
371 – DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER 
          YÜKÜMLÜLÜKLERİ (–) 207
372 – KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 208
373 – MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 209
374 – 210
375 – 210
376 – 210
378 – 210
379 – DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 210
38 – GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 
        TAHAKKUKLARI 210
380 – GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 210
381 – GİDER TAHAKKUKLARI 211
39 – DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 213
390 – 214
391 – HESAPLANAN KDV 214
392 – DİĞER KDV 216
393 – MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 218
394 – 219
395 – 219
396 – 219
397 – SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 219
398 – 220
399 – DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 220
4 – UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 220
40 – MALİ BORÇLAR 221
400 – BANKA KREDİLERİ 221
401-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 222
402-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA 
       MALİYETLERİ (-) 222
403 – 404 – 223
405 – ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 223
406 – 224
407 – ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 224
408 – MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (–) 225
409 – DİĞER MALİ BORÇLAR 225
41– 225
42– TİCARİ BORÇLAR 225
420 – SATICILAR 226
421 – BORÇ SENETLERİ 226
422 – BORÇ SENETLERİ REESKONTU (–) 227
423 – 228
424 – 228
425 – 228
426 – ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 228
427 – 228
428 – 228
429 – DİĞER TİCARİ BORÇLAR 228
43 – DİĞER BORÇLAR 229
431 – ORTAKLARA BORÇLAR 229
432 – İŞTİRAKLERE BORÇLAR 229
433 – BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 230
434 –  435 231
436 – DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 231
437 – DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (–) 231
438 – KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA 
           TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 232
439 – 233
44 – ALINAN AVANSLAR 233
440 – ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 233
441 – 442 – 443– 444 – 445 – 446 – 448 – 233
449 – ALINAN DİĞER AVANSLAR 233
45 – 234
46 – 234
47 – BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 234
470 – 234
471 – 234
472 – KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 234
473 – 474 –  475 – 476 –  477 – 478 – 234
479 – DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 234
48 – GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER 
        TAHAKKUKLARI 235
480 – GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 235
481 – GİDER TAHAKKUKLARI 235
49 – DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 236
490 – 491 – 236
492 – GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN 
          EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 236
493 – TESİSE KATILMA PAYLARI 237
494 – 495 – 496 – 497 – 498 – 237
499 – DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 237
5 – ÖZ KAYNAKLAR 238
50 – ÖDENMİŞ SERMAYE 238
500 – SERMAYE 238
501 – ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 239
502- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 239
503- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) 240
51 – 241
52 – SERMAYE YEDEKLERİ 241
520 – HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 241
521 – HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI 241
522 – MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 242
523 – İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 242
524 – 243
525 – 243
526 – 243
527 – 243
528 – 243
529 – DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 243
53 – 243
54 – KAR YEDEKLERİ 243
540 – YASAL YEDEKLER 243
541 – STATÜ YEDEKLERİ 244
542 – OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 245
544 – 545 – 546 – 547 – 245
548 – DİĞER KAR YEDEKLERİ 245
549 – ÖZEL FONLAR 245
55 – 246
56 – 246
57 – GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 246
570 – GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 246
58 – GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (–) 246
580 – GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 246
59 – DÖNEM NET KARI (ZARARI) 247
590 – DÖNEM NET KARI 247
591 – DÖNEM NET ZARARI (-) 247
6 – GELİR TABLOSU HESAPLARI 248
60 – BRÜT SATIŞLAR 248
600 – YURTİÇİ SATIŞLAR 248
601– YURTDIŞI SATIŞLAR 249
602 – DİĞER GELİRLER 251
61 – SATIŞ İNDİRİMLERİ (–) 251
610 – SATIŞTAN İADELER (–) 251
611 – SATIŞ İSKONTOLARI (–) 252
612 – DİĞER İNDİRİMLER (–) 253
62 – SATIŞLARIN MALİYETİ (–) 254
620 – SATILAN MAMULLER MALİYETİ (–) 254
621 – SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (–) 255
622 – SATILAN HİZMET MALİYETİ (–) 255
623 – DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (–) 256
63 – FAALİYET GİDERLERİ 256
630 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (–) 256
631 – PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (–) 257
632 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (–) 258
64 – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR (–) 259
640 – İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 259
641 – BAĞLI ORTAKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 260
642 – FAİZ GELİRLERİ 260
643 – KOMİSYON GELİRLERİ 261
644 – KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 262
645 – MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 262
646 – KAMBİYO KARLARI 263
647 – REESKONT FAİZ GELİRLERİ 263
648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 264
649 – DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 264
65 – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARI (–) 265
650 – 651 –  652 – 265
653 – KOMİSYON GİDERLERİ (–) 265
654 – KARŞILIK GİDERLERİ (–) 265
655 – MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (–) 266
656 – KAMBİYO ZARARLARI (–) 266
657 – REESKONT FAİZ GİDERLERİ (–) 267
658- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) 267
659 – DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (–) 268
66– FİNANSMAN GİDERLERİ (–) 268
660 – KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (–) 268
661 – UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (–) 269
67 – OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 269
670 – 270
671 – ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 270
672 – 673 – 674 – 675 – 676 – 677 – 678 – 270
679 – DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 270
68– OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 271
680– ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (–) 271
681– ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (–) 271
682 – 683 – 684 – 685 – 686 – 687 – 688 – 272
689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 272
69 – DÖNEM NET KARI VE ZARARI 273
690 – DÖNEM KARI VEYA ZARARI 273
691–DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK 
        KARŞILIKLARI (–) 274
692 – DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 274
697- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME 
         HESABI 274
698-ENFLASYON DÜZELTME HESABI 275
7– MALİYET HESAPLARI 276
7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI 276
70 – MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI 277
700 – Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 277
701 – Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 278
71 – DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ 278
710 – Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 278
711 – Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı 280
712 – Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı 281
713 – Direkt İlk madde ve Malzeme Miktar Farkı 281
72 – DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 281
720 – Direkt İşçilik Giderleri Hesabı 281
721 – Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı 285
722 – Direkt İşçilik Ücret Farkları 286
723 – Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkı 286
73 – GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 286
730 – Genel Üretim Giderleri 286
731 – Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 288
732 – Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları 288
733 – Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 288
734 – Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 289
74 – HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 289
740 – Hizmet Üretim Maliyeti 289
741 – Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 293
742 – Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları 294
75 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 294
750 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri 294
751 – Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 300
752 – Araştırma ve Geliştirme Gider Farkları 301
76 – PAZARLAMA VE SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ 301
760 – Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 301
761 – Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 306
762 – Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı 307
77 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 307
770 – Genel Yönetim Giderleri 307
771 – Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 313
772 – Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı 313
78 – FİNANSMAN GİDERLERİ 313
780 – Finansman Giderleri Hesabı 313
781 – Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 315
782 – Finansman Giderleri Fark Hesabı 315
7/B – SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI 318
79 – GİDER ÇEŞİTLERİ 318
790 – İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 318
791 – İşçi Ücret ve Giderleri 318
792 – Memur Ücret ve Giderleri 318
793 – Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 318
794 – Çeşitli Giderler 318
795 – Vergi Resim Ve Harçlar 318
796 – Amortismanlar Ve Tükenme Payları 318
797 – Finansman Giderleri 318
798 – Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları 318
799 – Üretim Maliyet Hesabı. 318
TEKDÜZEN MUHASEBE UYGULAMA SORULARI 323
YARARLANILAN KAYNAKLAR 385