Kategoriler

Temel Kanunların Yapımında Alman Kanun Yapma Tekniği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

70,00
31,50
42,00

Toplam

Basılı yayın siparişleriniz Pazartesi ve Perşembe günleri kargoya verilecektir.
Yazar : Akgün Bilgin
Basım Tarihi : Eylül 2019
Sayfa Sayısı : 271
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-579-9
Boyut : 16x23
Dili : Türkçe

Bu çalışma, Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatı Uyumuna yönelik çıkarılacak kanun ve mevzuata yardımcı olmak amacıyla kanun yapma tekniği açısından başarısı dünyaca kanıtlanmış Federal Almanya Cumhuriyeti’nin “Federal Bakanların İşbölümü Hakkında Tüzüğün 42. maddesinin 4. fıkrası uyarınca hazırlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları’na Göre Tavsiyeler”i esas alınarak Türk Bilim Adamlarına ve uzmanlara yönelik Türkçe ve Almanca kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Kitapta genel olarak, kural koyarken kanun yapma tekniği açısından, maddelerde genel kural ve istisna ilişkisine, maddenin fıkra ve bent şeklindeki yapısına, madde numara ve kenar başlıklarına, konunun genelden ayrıntıya doğru giden maddelerle düzenlenmesine, maddelerin sistematiğine ve birbirleriyle bağlantısına, maddelerin üç veya dört fıkradan uzun olmamasına ve istisnaların genel kuralı yok edecek derecede fazla bulunmaması ilkesine dikkat ve riayet etmek gerektiği anlatılmıştır.


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ III
1. BÖLÜM
HUKUK KURALLARININ YAZIMI
I. HUKUK DİLİ 3
II. HUKUKİ TERİMLER VE SÖZCÜKLERİN SEÇİMİ 15

a. Sözcük Seçimi Kuralları 22
b. Yazım Biçimi Kuralları 29
c. Cümle Yapısı Kuralları 44
d. Metin Yapısı Kuralları 54
III. DİL BAKIMINDAN KADIN – ERKEK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI 59
IV. KANUN VE TÜZÜKLERİN DİL BAKIMINDAN
    ŞEKİLLENDİRİLMESİ 71

a. Yazım Biçimi 71
b. Kısaltmalar 80
c. Son Günler ve Süreler 83
d. Nitelendirmeler 89
V. HUKUK KURALLARINDA ALINTI YAPMA USULLERİ 94
a. Tam Alıntı 95
b. Alıntı İsmi 97
c. Tamamlama veya Son İlan Tarihi 98
d. Bulunduğu Yer Bilgisi 100
e. Değişiklik Notu – (Son) Değişikliğin Belirtilmesi 110
VI. HUKUK KURALLARINDA ESASLI UNSURLARININ ALINMASI 114
VII. KANUN METİNLERİNE ATIF TEKNİĞİ 119

a. Atıf Tekniğinin Yararları ve Sakıncaları 124
b. Atıf Türleri ve Alıntı Usulü 128
c. Yürürlükte Olmayan veya Hükümsüz (Mevcut Olmayan) Normlara
       Yapılan Atıflar 144
d. Teknik Kurallara Yapılan Atıflar 145
e. Genel Koşullara Uymada Karineler 149
f. Teknik Kurallara Yapılan Atıfların Sınırları 152
2. BÖLÜM
TEMEL KANUNLARIN YAPIMI
I. TEMEL KANUNUN BAŞLIĞI 163
a. Başlığın Anlamı Usul ve Esasları 163
b. Tanım 165
c. Kısa İsim 170
d. Kısaltmalar 177
II. TAMAMLAMA TARİHİ 180
III. TEMEL KANUNUN GİRİŞ BÖLÜMÜ 181

a. Giriş Bölümü Önemi ve Konumu 181
b. Münferit Olarak Giriş Bölümleri 182
IV. İÇİNDEKİLER 184
V. TEMEL KANUNUN BÖLÜMLENMESİ 185

a. Kanunun Yapısı 185
b. Münferit Hükümler ve Tanımları 190
c. Üst Bölümlemeler ve Nitelendirilmesi 196
VI. TÜZÜK ÇIKARMA YETKİSİ 197
a. Yürütmeye Yetki Verilmesi 197
b. Yetki Kuralının Şekillendirilmesiyle İlgili Koşullar 200
c. Tüzük Çıkarma Yükümlülüğü veya TakdirYetkisi 202
d. Alt Yetkilendirme 203
e. Tüzük Çıkarılmasına Katılım Hakları 205
f. Geçiş Hükümleri 208
g. Takip Eden Değişiklikler 221
VII. YÜRÜRLÜLÜK KURALLARI 222
a. Yürürlülüğe Girme Düzenlemesi 222
b. Yürürlüğe Girme Tarihinin Kesin Olarak Belirlenmesi 225
c. Koşullu Yürürlülük 236
d. Bölünmüş Yürürlülük 240
e. Bağlantılı Yürürlük / Gekoppeltes Inkrafttreten 245
f. Geçmişe Etkili Yürürlülük / Rückwirkendes Inkrafttreten 247
g. Süre, Yürürlükten Kalkma 249
VIII. SONUÇ BÖLÜMÜ 259
a. Sonuç Bölümünün Anlamı 259
b. Münferit Sonuç Bölümleri 260
KAYNAK 263