Kategoriler

Tıbbi Uygulamalarda Ekip İş Birliği ve Güven İlkesi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Dr. Yakup Gökhan Doğramacı
Basım Tarihi : Eylül 2016
Sayfa Sayısı : 192
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-127-2
ISBN (Online) : 978-605-315-487-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada “Tıbbi Uygulamalarda Ekip İş Birliği Ve Güven İlkesi” konusu incelenmiştir. İlk olarak, yol gösterecek ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bazı temel kavramlar ve sonrasında tıbbi uygulamalarda görev alan meslek profesyonelleri örneklendirilmiştir. Tıpta iş birliğindeki çekirdek yapı olan ekip kavramı ele alınarak ekip içerisindeki yatay ve dikey iş birliği ve ortaya çıkabilecek hukuki durumlar incelenmiştir. Daha sonra birden fazla kişinin hareketi sonucu meydana gelen zararlarda sorumluluğun değerlendirilmesinde kullanılan güven ilkesi incelenerek, güven ilkesi ile ilgili örnekler değerlendirilmiştir.


İÇİNDEKİLER
ÖZET IX
ABSTRACT XI
İÇİNDEKİLER XIII
TABLOLAR LİSTESİ XVII
KISALTMALAR XIX
GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR
1. TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR 5
1.1. Sağlık ile İlişkili Kavramlar 6
1.1.1. Sağlık 6
1.1.2. Sağlık Hakkı 7
1.2. Tıp ile İlişkili Kavramlar 9
1.2.1. Tıp 9
1.2.2. Tıbbi Uygulama 9
1.2.3. Sağlık ve Tıp Hukuku 11
1.2.3.1. Tıp Hukukunun Gelişimi 12
1.2.4. Aydınlatılmış Onam 14
1.3. Sağlık ve Tıp Meslekleri Mensupları ile Hasta 15
1.3.1. Sağlık Meslekleri Mensubu 15
1.3.2. Tıp Meslekleri Mensubu 16
1.3.3. Sağlık Personeli 17
1.3.4. Hasta 18
1.3.5. Değerlendirme 19
2. TIP MESLEK MENSUPLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 20
2.1. Yasal Durum 21
2.2. Temel İlkeler 22
2.3. Tıp Meslek Mensupları 23
2.3.1. Hekimler 23
2.3.2. Diş Hekimleri 26
2.3.3. Hemşireler 28
2.3.3.1. Girişimleri ve Fonksiyonları 30
2.3.3.2. Sorumlulukları 32
2.3.4. Ebeler 36
2.3.5. Klinik Psikologlar 38
2.3.6. Fizyoterapistler 39
2.3.7. Odyolog 41
2.3.8. Diyetisyen 42
2.3.9. Dil ve Konuşma Terapisti 44
2.3.10. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri 45
2.3.10.1. Tıbbi Danışma Kuralları ve Sorumluluklar 46
2.3.10.2. Acil İlaç Kullanımı 47
2.3.10.3. Değerlendirme 47
2.4. Tıp Meslekleri İle İlgili Kurullar 48
2.4.1. Yüksek Sağlık Şurası 48
2.4.2. Tıpta Uzmanlık Kurulu 49
2.4.2.1. Kurul Kararları 50
2.4.3. Sağlık Meslekleri Kurulu 53

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ BİRLİĞİ VE GÜVEN İLKESİ
1. İŞ BİRLİĞİ VE EKİP ÇALIŞMASI 57
1.1. Ekip Çalışması 58
1.2. Ekip Çalışmasının Önemi 60
1.3. Ekip Çalışmasının Özellikleri 61
1.4. Ekip Türleri 62
1.4.1. Dikey Ekipler 63
1.4.2. Yatay Ekipler 63
1.4.3. Amerika Birleşik Devletleri Örneği 64
1.4.3.1. Çekirdek Ekipler 64
1.4.3.2. Koordinasyon Ekipleri 64
1.4.3.3. Acil Durum Ekipleri 64
1.4.3.4. Yardımcı Hizmetler 64
1.4.3.5. Destek Hizmetleri 65
1.4.3.6. İdare 65
1.5. Ekibi Başarıya Götüren Nedenler 65
1.6. Ekiplerin İletişimi 66
2. YATAY İŞ BİRLİĞİ 67
2.1. Genel Olarak 68
2.2. Yatay Örgütlenme 68
2.3. Hastanede Yatay İş Birliği 69
2.3.1. Hastane Yönetimi 69
2.3.1.1. Hastane Yöneticisi 70
2.3.1.2. Başhekim 71
2.3.1.3. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 72
2.3.1.4. İdari ve Mali İşler Müdürü 72
2.3.1.5. Sağlık Otelciliği Müdürü 74
2.3.1.6. Yatay İş Birliği Örnekleri 74
2.4. Tıbbi Yatay İş Birliği 76
2.4.1. Hekimler Arasında Yatay İş Birliği 77
2.4.1.1. Konsültasyon 78
2.4.1.1.1. Konsültasyonun Hukuki Niteliği 79
2.4.1.1.2. Konsültasyonun Nedeni ve Önemi 81
2.4.1.1.3. Hasta Hakkı Olarak Konsültasyon 82
2.4.1.1.4. Hekimin Konsültasyon İstemi 83
2.4.1.1.5. Konsültasyonun Şekli, Sonuçlanması ve Tutanağı 84
2.4.1.1.6. Konsültasyonun Sonuçları 85
2.4.1.2. Konsey ve Kurullar 86
2.4.2. Diğer Tıbbi Yatay İş Birlikleri 87
2.4.2.1. Hiyerarşik İlişki İçindeki Yatay İş Birliği 88
3. DİKEY İŞ BİRLİĞİ 90
3.1. Dikey Örgütlenme 90
3.2. Dikey İş Birliği 91
3.3. Hastane İçerisinde Dikey İş Birliği 93
3.3.1. Hastane Yönetimi 93
3.3.2. Yataklı Tedavi Kurumları Personeli 93
3.3.2.1. Bölüm Başkanı, Şef ve Uzmanlar 93
3.3.2.2. Şef Yardımcıları 94
3.3.2.3. Uzmanlık Eğitimi Görenler 94
3.3.2.4. Hemşire ve Hemşire Yardımcıları 96
3.3.2.5. Hastane Hizmetlileri 97
3.4. Dikey İş Birliği Sorunları 97
3.4.1. Yukarıdan Aşağıya 97
3.4.2. Aşağıdan Yukarıya 100
4. GÜVEN İLKESİ 100
4.1. Genel Olarak Güven İlkesi 101
4.1.1. Tanım 101
4.1.2. Köken ve Gelişimi 105
4.1.3. Hukuki Fonksiyonları ve Uygulama Alanı 107
4.1.3.1. Dikkat ve Özen Yükümlülüğü 109
4.1.3.2. Öngörülebilirlik 112
4.1.4. İstisnaları 112
4.2. Ekip İş Birliğinde Güven İlkesi 114
4.3.1. Sorumluluk Alanları 119
4.3.2. Bağımsız Sorumluluk Prensibi ve Rutin İşleyiş Teorisi 120
4.3.3. İş Birliği ve Sorumluluk 121
4.3.3.1. Yatay İş Birliği Uygulamaları 122
4.3.3.1.1. Cerrahi Uygulamalar 124
4.3.3.1.2. Konsültasyon 125
4.3.3.1.3. Hasta Bilgilendirilmesi 127
4.3.3.1.4. Bilgi ve Belgeler 127
4.3.3.1.5. Kurum Dışı Değerlendirmeler 130
4.3.3.1.6. Reçeteler 130
4.3.3.1.7. Kan, İlaç ve Diğer Tıbbi Malzemeler 131
4.3.3.2. Güven İlkesinin Devredilebilirliği 132
4.3.3.2.1. Hemşirelik Bakımı 132
4.3.3.2.2. Bilgilendirme 134
4.3.3.3. Dikey İş Birliği 136
4.3.3.3.1. Geminin Kaptanı Doktrini 137
4.3.3.3.2. Eğitim Görenler 141
4.3.3.3.3. Üstlenme Kusuru 142
4.3.3.3.4. Talimatların Denetimi 143
4.3.3.3.5. Hatalı Talimat 145
4.3.3.3.6. Standart Dışı Talimat 148
SONUÇ 151
KAYNAKÇA 163