Kategoriler

Tıp Hukuku Dergisi Yıl 2024 Sayı 25

Bu dergiyi edinebilmek için derginin ilgili yılına abone olmanız gerekmektedir.

Tıp Hukuku Dergisi 2024 Yılı Aboneliği

Sayfa Sayısı : 238
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISSN : 2147-1045
ISSN (Online) : 2149-4193
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
TIP HUKUKU DERGİSİ
Sayı 25/Yıl 2024

İÇİNDEKİLER

Makaleler 1
Araştırma Makalesi
Aydınlatılmış Onamın, Genel Olarak Alınmış Olması Nedeniyle Ayrıca Özel Onam Alınmasının Gerekmediğine Dair Danıştay’ın Yeni Yaklaşımı-Enjeksiyon Sebebiyle Oluşan Kalıcı Sakatlıktan Ötürü Açılan Tam Yargı Dava Pratiği
Prof. Dr. Selami DEMİRKOL 3
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Yapılan Son Düzenlemeler Konusunda Hekimlerin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Orhan MERAL 
Prof. Dr. Serkan ÇINARLI 
Dr. Öğr. Üyesi İpek ÇİMEN BULUT 
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ 
Doç. Dr. Yasin CEYLAN 41
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Tıp Hukukuna Uygulanması
Av. Dr. Ferit Çağdaş ŞAHAN 63
Yargıtay Kararları Işığında Nöroşirürjide Malpraktis
Dr. Sabahattin HIZIROĞLU 75
Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddetin Önlenmesinin Kriminolojik Yönden Bir Değerlendirmesi
Dr. Kübra TUNÇ 105
Tıbbi Müdahale Sözleşmesinde Bilgilendirme Borcu
Halide SAVAŞ 123

Çeviri 181
Postmortal Döllenmeye Dair Hususlar De Lege Lata Et Ferenda
Prof. Dr. Matthias KRÜGER 
Çev.: Öğr. Gör. Dr. Şule KARATAŞ 183

GENEL EDİTÖR VE EDİTÖR YARDIMCISI

Hakan Hakeri
Serkan ÇINARLI

DİL EDİTÖRÜ VE EDİTÖRLER KURULU

Gülçin ÇAM
Cahid Doğan
Derya Tekin
Ekin Özgür Aktaş
Ergun Özsunay
Fatih Birtek
Yener Ünver

YAYIN KURULU

Murat Tümay
Orhan Meral
Anıl ÇAMYAMAÇ
Ekin Özgür Aktaş
Hacı Kara
Hasan Serdar IŞIK
Mehmet Refik KORKUSUZ
Melik Kartal
Serdar Nart

DANIŞMA KURULU

İlyas Doğan
Orhan Meral
Recep Gülşen
Sevtap Metin
Yalçın Büyük
Ahmet Nezih Kök
Anıl ÇAMYAMAÇ
Ayşe Melda Sur
Bruce Patsner
Ekin Özgür Aktaş
Erdem Özkara
Ergul Celiksoy
Faik Çelik
Halil ALTINDAĞ
Handan Yokuş Sevük
Hans Lilie
Henning Rosenau
Mehmet Ayan
Murat Doğan
Nesrin Çobanoğlu
Pervin Somer
Pınar Karacan
Ramazan Çağlayan
Ramazan Yıldırım
Serkan ÇINARLI
Sırrı Düğer
Tevfik Özlü
Yasin Ceylan
Zafer Zeytin
Zehra ODYAKMAZ
Zeynep Burcu Akbaba
  • Aydınlatılmış Onamın, Genel Olarak Alınmış Olması Nedeniyle Ayrıca Özel Onam Alınmasının Gerekmediğine Dair Danıştay’ın Yeni Yaklaşımı-Enjeksiyon Sebebiyle Oluşan Kalıcı Sakatlıktan Ötürü Açılan Tam Yargı Dava Pratiği - Selami Demirkol
  • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Yapılan Son Düzenlemeler Konusunda Hekimlerin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Orhan Meral, Serkan ÇINARLI, Ferit Çağdaş Şahan, Ekin Özgür Aktaş, Yasin Ceylan
  • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Tıp Hukukuna Uygulanması - Ferit Çağdaş Şahan
  • Yargıtay Kararları Işığında Nöroşirürjide Malpraktis - Halide Savaş
  • Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddetin Önlenmesinin Kriminolojik Yönden Bir Değerlendirmesi - Kübra TUNÇ
  • Tıbbi Müdahale Sözleşmesinde Bilgilendirme Borcu - Halide Savaş
  • Postmortal Döllenmeye Dair Hususlar De Lege Lata Et Ferenda - Şule Karataş