Kategoriler

Tıp ve Sağlık Hukuku Temel Mevzuatı (Yüksek Yargı Kararları İle)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.105,00 884,00
555,00 444,00
720,00 576,00

Toplam

Yazar : Av. Çağrı Şükrü Uluslu , Av. Burcu Öztoprak Alsulu , Av. Volkan Yalçınkaya
Basım Tarihi : Ocak 2020
Sayfa Sayısı : 871
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-782-3
ISBN (Online) : 978-605-315-783-0
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Sağlık hukuku gibi spesifik bir alanda çalışma yaparken en büyük eksikliğin çeşitlilik arz eden mevzuatın toplu halde bulunmayışı olduğunu gözlemledik. Sadece hukukçuların değil, aynı zamanda sağlık mesleği mensuplarının da faydalanacağı bu mevzuat derlemesi aynı zamanda güncel Anayasa Mahkemesi kararlarını da toplu halde içermektedir. Öte yandan Anayasa Mahkemesi kararlarına da yön veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kısa özetleri de kitaba eklenerek hem akademisyen hem de uygulamacı kişilerin faydalanması hedeflenmiştir.


İÇİNDEKİLER

KİTAP HAKKINDA III
SUNUŞ VII

ULUSLARARASI MEVZUAT
BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 3
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 17
LİZBON BİLDİRGESİ-1981 23
AVRUPA HASTA HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİLDİRGESİ OLARAK 28-30 MART 1994 AMSTERDAM BİLDİRGESİ 27
BALİ BİLDİRGESİ 33
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME 37
DÜNYA TIP BİRLİĞİ (WMA) HELSİNKİ BİLDİRGESİ İNSAN GÖNÜLLÜLER ÜZERİNDE YAPILAN TIBBİ ARAŞTIRMALARDA ETİK İLKELER 49

ULUSAL MEVZUAT
TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 59
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 91
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU   111
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 159
HUSUSİ HASTANELER KANUNU 165
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 175
HEMŞİRELİK KANUNU 181
ADLÎ TIP KURUMU İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN  185
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 195
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 203
NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 225
RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK 229
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ 241
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 261
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ 275
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 337
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  347
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ 399
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 407
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 431
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 463
AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS  HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 481
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 501
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 519
BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ 543
EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK 553
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ 569
AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 577
İLAÇLARIN GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 589
İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 611
MESLEK ETİĞİ KODLARI HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 635
TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ 645
TÜRK ECZACILAR DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ 653
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞHEKİMLİĞİ MESLEK ETİĞİ KURALLARI 657

KARARLAR
SAĞLIK HUKUKUNA İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR ÖZETLERİ 663
SAĞLIK HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 695