Kategoriler

Transitional Justice Mechanisms in East Timor, Peru and Turkey: Addressing Violations of Economic, Social and Cultural Rights

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

157,00
78,50
102,05

Toplam

Yazar : Dr. Zeynep Ardıç
Basım Tarihi : Kasım 2021
Sayfa Sayısı : 358
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-958-2
Boyut : 16x23
Dili : İngilizce

Uluslararası insan hakları alanında son 70 yılda pek çok önemli gelişme yaşanmış olsa da bu hakların tanınması, korunması ve yerine getirilmesi konusunda çok ciddi sorunlar olduğu bir gerçektir. Geçmişte meydana gelen insan hakları ihlalleriyle yüzleşmek hem bu ihlallerin tazmin edilmesi hem de gelecekte gerçekleşmesi muhtemel ihlallerin önlenmesi açısından çok önemlidir. Geçiş dönemi adaleti göreceli olarak yeni bir alan olsa da insan hakları bağlamında vazgeçilmez bir paradigma haline gelmiştir. Demokrasiye geçiş ve çatışma sonrası süreçlerde, geçmişte işlenen yaygın ve sistematik insan hakları ihlalleriyle yüzleşme ve toplumsal uzlaşıyı sağlama açısından büyük önem taşıyan geçiş dönemi adaleti mekanizmaları dünyanın neredeyse her köşesinde uygulanmıştır ve uygulanmaya da devam etmektedir. Bu çalışma Doğu Timor ve Peru’da uygulanan mekanizmaları ekonomik, sosyal ve kültürel hakların ihlalleri bakımından incelemiş olup bu ülke deneyimlerinden Türkiye için ne tür dersler çıkarılabileceğini analiz etmektedir. Kürt Sorununun çözümü için bu mekanizmaların kullanılması varsayımsal olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu uygulamaların katılımcı, bütüncül ve taban hareketini esas alan bir yaklaşımla planlanması ve gerçekleştirilmesinin önemi de vurgulanmıştır. Geçiş dönemi adaletini kavramsallaştırarak başlayan bu araştırma, bahsedilen üç ülkenin deneyimlerini de detaylı bir şekilde tahlil etmiştir. Uluslararası insan hakları alanında giderek daha da popülerleşen geçiş dönemi adaletini örnekler üzerinden inceleyen bu kitap söz konusu kavram ve uygulamaların anlaşılması bakımından okurlara önemli bir katkı sunacaktır.

CONTENTS
KİTAP HAKKINDA V
ABBREVIATIONS VII
CONTENTS XI
PREFACE XV
INTRODUCTION 1
CHAPTER 1:
TRANSITIONAL JUSTICE

1. Introduction 9
2. The Historical Background of Transitional Justice 10
3. The Conceptualisation of Transitional Justice 13
3.1. What is transitional justice for? 13
3.2. The criticisms of transitional justice 22
4. Transitional Justice Mechanisms 32
4.1. Trials 33
4.2. Truth Commissions 36
4.3. Reparations 41
4.4. Institutional Reforms 46
4.5. Amnesties 51
Conclusion 54
CHAPTER 2:
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

1. Introduction 57
2. Economic, Social and Cultural Rights 58
2.1. ESCR in International Law 58
2.2. The Neglect of ESCR 59
2.3. Elements and obligations of ESCR 70
3. ESCR and Transitional Justice 74
3.1. Contextualisation of the neglect of ESCR 74
3.2. Transitional justice mechanisms to address ESCR 79
3.3. Limitations of transitional justice to address ESCR 82
3.4. ESCR in the context of development and transitional justice nexus 85
Conclusion 97
CHAPTER 3:
THE KURDISH QUESTION

1. Introduction 99
2. Background of the problem 100
2.1. The PKK insurgence 107
2.2. The Justice and Development Party (JDP) period in the Kurdish
       Question 109
2.3. Economic marginalisation of the Kurdish region 114
2.4. Relative deprivation of the Kurds 120
3. The human rights abuses and the significance of ESCR violations 123
3.1. Economic, Social and Cultural Rights 126
3.2. Forced migration 129
Conclusion 142
CHAPTER 4:
COMPARISONS: EAST TIMOR AND PERU

1. Introduction 145
2. East Timor 145
2.1. Historical background 146
2.2. Transitional justice process 151
2.3. ESCR and development 176
3. Peru 192
3.1. Historical background 192
3.2. Transitional justice process 199
3.3. ESCR and development 216
Conclusion 228
CHAPTER 5:
TRANSITIONAL JUSTICE MECHANISMS TO BE IMPLEMENTED IN THE KURDISH QUESTION

1. Introduction 231
2. An important decision: facing the past 231
2.1. Can Turkey pursue transitional justice? 232
2.2. Preparing people for the process 233
2.3. Why should Turkey pursue transitional justice? 237
3. Considering the local 240
3.1. What is actually local and why is locality critical for transitional
       justice? 241
3.2. What do locals want and how do they analyse the concepts of
       transitional justice? 244
3.3. Women and youth as locals 245
3.4. Limitations of locality 246
4. Adopting a participatory, holistic and grassroots approach 247
5. Designing the mechanisms 251
5.1. Trials 254
5.2. Truth Commissions 257
5.3. Reparations 266
5.4. Institutional Reforms 274
5.5. Amnesties 276
6. Concluding remarks 278
Conclusion 279
BIBLIOGRAPHY 283