Kategoriler

Trust Hukuku (İngiliz Hukuk Kaynaklı Trust Hukukunun Temel İlkeler)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

295,00 236,00
150,00 120,00
195,00 156,00

Toplam

Yazar : Lextray
Basım Tarihi : Mart 2013
Sayfa Sayısı : 142
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-79-5
ISBN (Online) : 978-605-315-369-6
Boyut : 15*21
Dili : Türkçe
TRUST HUKUKU (İNGİLİZ HUKUK KAYNAKLI TRUST HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ)İÇİNDEKİLER

Önsöz iii

İçindekiler v

Mahkeme Kararları Dizini ix

GİRİŞ 1BİRİNCİ BÖLÜM

İNGİLİZ HUKUKU

I – Genel 5

II – İngiliz Hukuk Sistemi 6

1) Tarihçe 8

2) Case Law ve Statutory Law 17

3) Common Law 19

4) Equity 22

III – İngiliz Hukuk Sisteminin Ayırdedici Özellikleri: 26İKİNCİ BÖLÜM

TRUST HUKUKU

I – Genel 31

II – Trust İlişkisinin Tarihsel Gelişimi 33

III – Trust’ın Tanımı ve Özellikleri 36

1) Trust’ın İnanca Dayalı Bir İlişki Olması 42

a) Trust İlişkisi Çerçevesinde Hareket Etme Yükümlülüğü 43

b) Sadakat Yükümlülüğü ve Çıkar Çatışmasına Girmeme Borcu 44

c) Yetkilerini Beneficiary’lerin Menfaatine Kullanma, Makul Dikkat ve Hüner yükümlülüğü 48

IV – Trust’ın Geçerlilik Şartları 49

1) Genel 50

2) Üç Belirlilik İlkesi (Three Certainties) 51

a) Niyetin Belirli Olması Gereği 52

b) Konunun Belirli Olması Gereği 53

c) Lehdarın Belirli Olması Gereği 53

d) Üç Belirlilikten Herhangi Birinin Eksik Olmasının Hükmü 55

3) Trust’ın Hukuka Uygun Bir Şekilde Oluşturulması Gereği: 56

4) Trust’ın Görünüşte veya Düzmece Olmaması Kuralı: 59

a) Trust Sözleşmesinde Yer Alan Hükümler Nedeniyle Görünüşte veya Düzmece Trust’lar (Formal Shams) 62

b) Trust’ın İdaresi Sırasında Settlor’un Trust Üzerinde Fiili Kontrolü Nedeniyle Görünüşte veya Düzmece Trust’lar (Administrative Shams) 65

5) Ebedi Olma Yasağı (The Rule Against Perpetuities): 66

V – Trust’ın Yapısı 67

1) Trust Anlaşması 68

2) İstekler mektubu (Letter of Wishes) 70

3) Settlor 71

4) Trustee 71

5) Beneficiary 71

6) Protector 72

VI - Trust’ın Türleri ve Çeşitleri: 73

1) Express Trust ve Implied Trust 74

2) Private Trust ve Public Trust 75

3) Life Interest Trust 76

4) Contingent Interest Trust 78

5) Revocable ve Irrevocable Trust 79

6) Discretionary Trust 79

7) Default Trust 81

8) Protective Trust 82

VII - Trust’ın İdaresi 83

1) Trust ilişkisinin başlaması 83

2) Trust kayıtları 85

a) Kasa 85

b) Dosya 86

c) Yazışmalar 86

d) Trustee Karar Defteri 86

e) Yatırım Kayıtları 87

f) Mali Tablolar 87

g) Elektronik Kayıt Sistemi 87

h) Saklama Müddeti 87

3) İstekler Mektubunun Hukuki Özellikleri 88

4) Protector’un Özellikleri 90

5) Trustee’nin Karar Alma Süreci 91ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TRUST İLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR

I – Trust’ın Günümüzde Kullanım Biçimleri 95

II – Trust İlişkisinin Tanınması 99

1) Lahey Sözleşmesi 100

2) İsviçre Federal İdare Mahkemesinin bir Kararı 101

III – Trust İlişkisinin Alternatifleri 102

1) Temsilcilik (Agency) 102

2) Yedieminlik (Bailment) 103

3) Sözleşme (Contract) 104

4) Mutemetlik Düzenlemesi (Fiduciary Arrangement) 105

5) Fidei Commissum 105

6) İnançlı İşlem (Fiducia) 106

7) Foundation 107

8) Hayat Sigortası (Life Assurance) 108

IV – Trust ve Foundation’ın Karşılaştırılması 109

1) Settlor ve Founder’ın Karşılaştırılması 114

2) Trustee ve Foundation’ın Yönetim Kurulu 115

3) Beneficiary’ler: 117

EK: Principles Of European Trust Law 121

KAYNAKÇA 129