Kategoriler

TTK'na Göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketleri Denetlemesi ve İlgili Fesih Davaları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

480,00 384,00
240,00 192,00
315,00 252,00

Toplam

Yazar : Murat Alışkan
Basım Tarihi : Şubat 2007
Sayfa Sayısı : 269
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-994-4941-49-5
ISBN (Online) : 978-605-315-516-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

"TTK'NA GÖRE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN ANONİM ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ VE İLGİLİ FESİH DAVALARIMurat ALIŞKANKitapta; Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde Öngörülen, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketleri Denetlemesine Dair Esasların İncelenmesi Amaçlanmıştır. Ttk Hükümleri Çerçevesinde, Anonim Şirketlerin, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Ve Bu Denetim Sonucunda Bu Bakanlığa Tanınmış Olan, Anonim Şirketler Hakkında Fesih Davası Açma Yetkisi Ele Alınmaya Çalışılmıştır. Ttk Hükümleri Yanında, Bu Konuya İlişkin Olarak, Gündemdeki Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Düzenlemeyle Öngörülen Esaslar Da Çalışmaya Dahil Edilmiştir.İçindekiler:

-Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketleri Denetlemesi

-Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirket Hakkında Açabileceği Fesih Davaları-İçindekiler

-Kısaltmalar...Xııı

-Bibliyografya...Xv

-Giriş...1

-Konunun Takdimi Ve Sınırlandırılması...1

-İnceleme Plânı...3

-Birinci Bölüm

-Sanayi Ve Ticaret Bakanligi'nin Anonim Şirketleri Denetlemesi

-Denetim Kavramı Ve Terminoloji...5

-Kavram...5

-Terminoloji...7

-Anonim Şirketlerde Denetimin Gerekliliği

Ve Sınıflandırılması...14

-Anonim Şirketlerde Denetimin Gerekliliği, Amacı Ve Önemi...14

-Denetimin Sınıflandırılması...22

-İç Denetim - Dış Denetim...22

-Devlet Tarafından Denetleme - Denetleme Organı Tarafından Yapılan Denetleme...25

-Öngörüldüğü Mevzuata Göre Denetimin Sınıflandırılması...25

-Denetim Literatüründe Denetimin Sınıflandırılması...26

-Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin

-İç Denetimi...26

-Denetçiler Tarafından Yapılan Denetim...26

-Özel Denetçiler Tarafından Yapılan Denetim...29

-Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Dış Denetimi...31

-Sanayi Ve Ticaret Bakanlığpnın Anonim Şirketleri Denetlemesine Dair -Hukuki Dayanaklar, Temel Esaslar...34

-Kuruluş Ve Ana Sözleşme Değişikliklerinde İzin (Ttk.M.273, M.280-Türk Ticaret Kanunu Tasansı M.333)...34

-Anonim Şirketlerin Muamelelerinin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Denetlenmesi (Ttk. M. 274, Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük - Türk Ticaret Kanunu Tasansı M. 210)...35

-Ttk. M. 274 - Tasan M. 210...35

-Ortaklıklann Denetimine Dair Tüzük...39

-Odtüz. Kapsamındaki Şirketler...39

-Denetimin Hangi Açılardan Yapılacağı Ve Denetim Konulan...40

-Denetimin Yapılması...42

-Denetimin Sonuçlan...43

-Anonim Şirket Genel Kurullarında Komiser Bulundurulması Yoluyla Denetim (Ttk. M. 297, M. 378/F.2, M. 274/L3, Gk-Kom.Yön.; Tasan M. 407/No.3, M. 422/No.L)...46

-Diğer Mevzuat (Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü)...48

-Sanayi Ve Ticaret Bakanlığpnın Anonim Şirketler Hakkında Fesih Davası Açma Yetkisi (Ttk. M. 274/L2, Tasan M. 210/No.