Kategoriler

Tüm Ceza Kanunları ve ilgili Mevzuat

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

415,00 332,00
210,00 168,00
270,00 216,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Haziran 2015
Sayfa Sayısı : 1098
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-17-7
ISBN (Online) : 978-605-315-554-6
Boyut : 13,5*19,5
Dili : Türkçe

 

İçindekiler 7

Dizin. 9

Avrupa İnsan HaklarıSözleşmesi 13

Türkiye CumhuriyetiAnayasası 31

Türk Ceza Kanunu 111

Türk Ceza KanunununYürürlük Ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun. 231

Ceza Muhakemesi Kanunu. 237

Ceza MuhakemesiKanununun Yürürlük Ve Uygulama 

Şekli Hakkında Kanun. 363

Ceza Muhakemeleri UsulüKanunu (Mülga) 371

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerininİnfazı Hakkında Kanun. 379

Cezaların İnfazıHakkında Kanun (Mülga) 439

Adlî Yargı İlk DereceMahkemeleri İle Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev VeYetkileri Hakkında Kanun. 455

Adli Sicil Kanunu. 473

Asayişe Müessir BazıFiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun. 481

Ateşli Silahlar VeBıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun. 483

Bilgi Edinme HakkıKanunu. 501

Çocuk Koruma Kanunu. 511

Küçükleri MuzırNeşriyattan Koruma Kanunu. 527

Denetimli SerbestlikHizmetleri Kanunu. 533

İnfaz Hâkimliği Kanunu. 551

İnternet OrtamındaYapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve 

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenenSuçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun. 555

Jandarma Teşkilat,Görev Ve Yetkileri Kanunu. 575

Kabahatler Kanunu. 589

Kaçakçılıkla MücadeleKanunu. 607

Çek Kanunu. 627

Kimlik Bildirme Kanunu. 639

Mal BildirimindeBulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu. 645

Memurlar Ve Diğer KamuGörevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun. 653

Emniyet TeşkilatıKanunu. 661

Polis Vazife VeSalahiyet Kanunu. 705

Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanun. 725

Ses Ve Gaz FişeğiAtabilen Silahlar 737

Hakkında Kanun. 737

Tanık Koruma Kanunu. 741

Terörle Mücadele Kanunu. 753

Toplantı Ve GösteriYürüyüşleri Kanunu. 777

Ailenin Korunması VeKadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 

Dair Kanun. 791

Uyuşturucu MaddelerinMurakabesi Hakkında Kanun. 805

Sporda Şiddet VeDüzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun. 813

Dilekçe HakkınınKullanılmasına Dair Kanun. 829

Türk Bayrağı Kanunu. 833

Taşınmaz MalZilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi

 Hakkında Kanun. 837

Tebligat Kanunu. 843

Orman Kanunu. 861

Türk Bayrağı Tüzüğü. 909

Adlî Kolluk Yönetmeliği 931

Adlî Ve ÖnlemeAramaları Yönetmeliği 945

Adlî Sicil Yönetmeliği 965

Ceza MuhakemesindeBeden Muayenesi, Genetik İncelemeler Ve 

Fizik Kimliğin Tespiti HakkındaYönetmelik. 977

Yakalama, GözaltınaAlma Ve İfade Alma Yönetmeliği 985

Suç Eşyası Yönetmeliği 1009

Ceza Muhakemesi KanunuGereğince Müdafi Ve Vekillerin

Görevlendirilmeleri İle YapılacakÖdemelerin Usul Ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik. 1021

Ceza MuhakemesiKanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına

 İlişkin Yönetmelik. 1029

Ceza MuhakemesiKanununda Öngörülen Telekomünikasyon

Yoluyla Yapılan İletişiminDenetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve

Teknik Araçlarla İzlemeTedbirlerinin Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik. 1055

Çocuk Koruma KanunununUygulanmasına İlişkin Usûl Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik. 1073

Ailenin KorunmasınaDair Kanunun Uygulanması Hakkında

 Yönetmelik. 1093