Kategoriler

Türk Hukukunda Kadın İşçilerin Sosyal Güvenliği

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

40,00

Toplam

Yazar : Ebru Pakin Akın
Basım Tarihi : Temmuz 2005
Sayfa Sayısı : 167
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-975-8654-88-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

TÜRK HUKUKUNDA KADIN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİEbru PAKİN AKINKadın İşçilerin Hem İşgücünün Fiziki Açıdan Nispeten Güçsüz Kesimini Oluşturmaları Hem De Analık Durumları Nedeniyle Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Özel Bir Önem Taşımaktadır. Konunun Taşıdığı Öneme Karşın Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretimizde Kadın İşçilerin Sosyal Güvenliği Ayrı Bir Monografinin/ Kitabın Konusunu Oluşturmamıştır. Esa¬Sen Genel Olarak Da Öğretimizde Sosyal Güvenlik Hukukuna Bugüne Kadar Hak Ettiği Değerin Verildiği Söylenemez. Söz Konusu Eksiklik Alanında İlk Ve Tek Olan Bu Kitapla Giderilmiştir.


İÇİNDEKİLER

Önsöz     V
Sunu     VII
İçindekiler    IX
Kaynakça    XVII
Kısaltmalar    XXV
Giriş    XXIX

BİRİNCİ BÖLÜM
KADIN SİGORTALI KAVRAMI

§ 1. Kadın İşçi Kavramı    1
§ 2. Kadın Sigortalı ve Kadın İştirakçi Kavramı
I. Genel Olarak    6
II. Sosyal Sigortalar Kanununda Kadın Sigortalı    6
1. Zorunlu Sigortalılık    6
2. İsteğe Bağlı Sigortalılık    14
III. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Kadın Sigortalı    16
IV. Bağ - Kur Kanununda Kadın Sigortalı    17
V. Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Kadın Sigortalı    21
VI. Emekli Sandığı Kanununda Kadın İştirakçi    24
§ 3. Sigortalı ve İştirakçi Yakını Kadın ile Hak Sahibi Kadın Kavramları    27

İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL SİGORTA KANUNLARINDA SİGORTALI KADINLARA YAPILAN YARDIMLAR

§ 4. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda    31
I. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası    32
1. Genel Olarak    32
2. Emziren Kadın Sigortalının İş Kazası    35
3. Emziren Kadın Sigortalıya Sağlanan Sigorta
    Yardımları    39
A. Parasal Yardımlar    39
B. Sağlık Yardımları    45
4. Hak Sahibi Olarak Kadına Sağlanan Sigorta
    Yardımları    47
A. Dul Kadına Bağlanan Gelir    48
B. Kız Çocuğa Bağlanan Gelir    49
C. Anaya Bağlanan Gelir    52
D. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi    55
E. Gelirlerin Kesilmesi    56
F. Evlenme Yardımı    57
II. Hastalık Sigortası    57
1. Genel Olarak    57
2. Sigorta Yardımını Gerektiren Olay (Çocuk Düşürme)    58
3. Sigorta Yardımlarından Yararlanma Şartları    59
4. Sigorta Yardımlarından Yararlanacak Kadınlar    63
5. Sigorta Yardımları    67
A. Parasal Yardımlar (Geçici İş göremezlik Ödeneği)    67
B. Sağlık Yardımları    70
III. Analık Sigortası    72
1. Genel Olarak    72
2. Sigortalı Kadının ve Erkek Sigortalının Sigortalı
    Olmayan Karısının Analığı    75
3. Sigortalı Niteliğinin Yitirilmesi Halinde Analık    77
4. Sigorta Yardımları    78
A. Sağlık Yardımları    78
a. Gebelik Yardımı    78
b. Doğum Sağlık Yardımı    79
B. Parasal Yardımlar    81
a. Maktu Gebelik ve Doğum Yardımı    81
b. Emzirme Yardımı    82
c. Geçici İş göremezlik Ödeneği    82
IV. Yaşlılık Sigortası    88
1. Genel Olarak    88
2. Kadınların Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları    89
3. Kadınların Geçiş Dönemi Özel Şartları    91
4. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi    97
5. Yaşlılık Aylığının Kesilmesi    97
6. Toptan Ödeme    98
A. Yaşlılık Toptan Ödemesi    98
B. Evlenme Toptan Ödemesi    99
V. Malüllük Sigortası    99
VI. Ölüm Sigortası    100
1. Genel Olarak    100
2. Hak Sahipliği    101
3. Ölüm Aylığı    103
A. Aylığın Bağlanması    103
a. Dul Kadına Bağlanan Aylık    103
b. Kız Çocuğuna Bağlanan Aylık    105
c. Anaya Bağlanan Aylık    107
B. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi    110
C. Aylıkların Kesilmesi    111
4. Toptan Ödeme    113
5. Evlenme Yardımı    115
§ 5. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda
I. Yaşlılık Sigortasında Kadınlar için Yaşlılık Aylığı Şartları    118
II. Yaşlılık Sigortasında Kadınlar için Geçiş Dönemi Özel Şartları    118
III. Toptan Ödeme    120

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞ-KUR KANUNLARINDA SİGORTALI KADINLARA YAPILAN YARDIMLAR

§ 6. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda (Bağ-Kur Kanunu)
I. Sağlık Sigortası    121
1. Genel Olarak    121
2. Kız Çocukları    122
3. Yardımlar ve Süresi    123
II. Yaşlılık Sigortası    124
1. Genel Olarak    124
2. Kadınların Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları    124
A. Tam Yaşlılık Aylığı    124
B. Kısmi Yaşlılık Aylığı    125
C. İleri Yaşlılık Aylığı    126
3. Kadınların Geçiş Dönemi Özel Şartları    127
A. Tam Yaşlılık Aylığında    127
B. Kısmi Yaşlılık Aylığında    129
4. Yaşlılık Aylığının Kesilmesi    129
5. Toptan Ödeme    130
III. Ölüm Sigortası    130
1. Genel Olarak    130
2. Hak Sahibi Kadınlar    131
3. Ölüm Aylığı    131
A. Aylığın Bağlanması    133
a. Dul Kadına Bağlanan Aylık    133
b. Kız Çocuğuna Bağlanan Aylık    134
c. Anaya Bağlanan Aylık    136
B. Aylıkların Birleşmesi    137
C. Aylıkların Kesilmesi    137
4. Toptan Ödeme    138
§ 7. 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda    139DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA İŞTİRAKÇİ KADINLARA YAPILAN YARDIMLAR

§ 8. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Kadınlara Özgü Haklar
I. İştirakçi ve Yakını Olarak    144
1. Sağlık Yardımları    144
A. Yararlanma Hakkı Olanlar    145
a. İştirakçi Olarak    145
b. İştirakçi Yakını Olarak    145
B. Sağlık Yardımlarının Kapsamı    146
a. İştirakçi Bakımından    146
b. İştirakçi Yakını Bakımından    147
c.Tüp Bebek Tedavisi    148
d. Doğum Giderleri    148
2. Aile Yardımı Ödeneği    148
3. Doğum Yardımı Ödeneği    149
4. Emeklilik Aylığı    150
A. Genel Olarak    150
B. Kadınların Emeklilik Aylığından Yararlanma Şartları    150
C. Kadınların Geçiş Dönemi Özel Koşulları    152
II. Hak Sahibi Olarak    154
1. Dul Yetim Aylığından Yararlanma Şartları    155
2. Dul Kadına Bağlanan Aylık    157
3. Kız Çocuğuna Bağlanan Aylık    158
4. Anaya Bağlanan Aylık    160
5. Aylıkların Birleşmesi    160
6. Aylıkların Kesilmesi    161
7.Toptan Ödeme ve İkramiye    162
8. Evlenme İkramiyesi    163

Sonuç    165