Kategoriler

Türk Hukukunda ve Dış Ticarette Poliçe

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

870,00 696,00
435,00 348,00
570,00 456,00

Toplam

Yazar : Nihayet Durukanoğlu , Av. Akın Ekici
Basım Tarihi : Eylül 2013
Sayfa Sayısı : 561
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-02-0
ISBN (Online) : 978-605-315-548-5
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

TÜRK HUKUKUNDA VE DIŞ TİCARETTE POLİÇE 

Av. Akın EKİCİ, Nihayet DURUKANOĞLU

 ÖNSÖZ            III

İÇİNDEKİLER    V

A. GİRİŞ           1

 

BÖLÜM I: TÜRK HUKUKUNDA POLİÇE

 

I. TÜRK HUKUKUNDA POLİÇE  5

1. GENEL OLARAK      5

1.1. Kıymetli Evrakın Tarihi Gelişimi       5

1.2. Kambiyo Senedi Olarak Poliçe       5

1.3. Poliçeye İlişkin Genel Açıklama       6

1.4. Poliçe ve Bono’nun Farklı Hukuki Sonuçları 8

1.4.1. Poliçe     8

1.4.2. Bono      8

1.5. Poliçenin Kullanım Alanı     8

2. POLİÇE UYGULAMASINDA KULLANILAN TANIM VE

KAVRAMLAR   9

2.1. Genel Olarak          9

2.2. Tanım ve Kavramlara İlişkin Açıklamalar       10

3. POLİÇENİN TANIMI VE KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİ   22

3.1. Genel Olarak          22

3.2. Poliçede Havale İlişkisi       22

3.2.1. Poliçede Üçlü Havale İlişkisi        23

3.2.2. Poliçede İkili İlişki            24

3.3. Kıymetli Evrak Niteliği         24

3.4. Kıymetli Evrakın Tanımı       25

4. POLİÇENİN EKONOMİK İŞLEVİ         25

4.1. Genel Olarak          25

4.1.1. Ödeme Aracı       25

4.1.2. Kredi Aracı          25

4.1.3. Yatırım Aracı       26

4.1.4. Teminat Aracı      26

5. POLİÇEDE TARAFLAR         26

5.1. Genel Olarak          26

5.1.1. Poliçeyi Düzenleyen (“Drawer”)     27

5.1.2. Muhatap (“Drawee”)         27

5.1.3. Lehtar (“Beneficiary”)       27

6. POLİÇENİN TAŞIMASI GEREKEN ŞEKİL ŞARTLARI  27

6.1. Genel Olarak          27

6.2. Poliçenin Düzenlenmesi      28

6.2.1. Poliçenin Düzenlenmesi Gereken Dil ve (“Poliçe”) Kelimesi           29

6.2.2. “Poliçe”nin Kayıtsız Şartsız Ödeme Emri Olması   30

6.2.2.1. Örnek Yargıtay Kararı    32

6.2.3. Muhatabın Belirtilmesi      33

6.2.4. Ödeme Vadesi    34

6.2.4.1. Örnek Yargıtay Kararı    35

6.2.5. Lehtar     36

6.2.5.1. Örnek Yargıtay Kararı    36

6.2.6. Düzenleyenin (Keşidecinin) İmzası            37

6.2.6.1. Genel Olarak     37

6.2.6.2. 5070 Sayılı Kanun Kapmasında Elektronik İmza  38

6.2.6.3. Örnek Yargıtay Kararı    40

6.2.7. Düzenlenme Tarihi ve Yeri            41

6.2.7.1. Düzenlenme Tarihi        41

6.2.7.2. Düzenlenme Yeri          42

6.2.7.3. Örnek Yargıtay Kararı    42

6.2.8. Ödeme Yeri         43

7. POLİÇEDE BULUNAN ZORUNLU OLMAYAN UNSURLAR      45

7.1. Genel Olarak          45

7.2. Poliçede Olması Gereken “Zorunlu” ve “İhtiyari “Unsurlar      45

7.2.1. Zorunlu Unsurlar  46

7.2.2. İsteğe Bağlı (İhtiyarı) Unsurlar       46

7.3. Poliçede Damga Vergisi     46

7.4. Örnek Yargıtay Kararı         47

8. POLİÇEDE ÖDEME VADESİ            47

8.1. Genel Olarak          47

8.2. Türk Hukukuna Göre Poliçe Vadelerinin Belirlenmesi            48

8.3. Vadeye İlişkin Hukuki Değerlendirme           49

8.4. Türk Hukukunda Poliçe Sürelerin Hesaplanması       49

8.5. Poliçe Tarihlerine (Ödeme Vadelerine) İlişkin Örnek Yargıtay Kararları           52

9. POLİÇEDE CİRO      54

9.1. Poliçenin Dolaşımı “CİRO”  54

9.2. Poliçenin Devredilmesi       55

9.3. Ciro Nedir? 56

9.3.1. Genel Olarak       56

9.3.2. Poliçenin Ciro Edilmesi    57

9.3.3. Cironun Yapılış Şekli        57

9.3.4. Cironun Yapılabileceği Süre         58

9.3.5. Ciro Yapılış Şekilleri         58

9.3.5.1. Tam Ciro          59

9.3.5.2. Beyaz Ciro       59

9.3.5.3. Örnek Yargıtay Kararı    60

9.4. Cironun Hükümleri  61

9.4.1. Genel Olarak       61

9.4.2. Poliçenin Devir İşlevi (Temlik İşlevi)          61

9.4.3. Hamilin Hak Sahipliği (Teşhis İşlevi)         62

9.4.4. Teminat İşlevi (Garanti İşlevi)        62

9.5. Def’iler (Alt İlişkilerden Bağımsızlık) 63

9.6. Cironun Yapılış Amaçlarına Göre Sınıflandırılması    64

9.6.1. Genel Olarak       64

9.6.1.1. Tahsil Cirosu    64

9.6.1.2. Rehin Cirosu     65

9.6.1.3. Temlik Cirosu    66

9.7. Vadeden Sonraki Ciro        67

9.8. Çizilmiş Ciro           67

9.9. Örnek Yargıtay Kararı         68

10. POLİÇEDE “KABUL” VE “AVAL”      69

10.1. Genel Olarak Poliçede Kabul        69

10.2. Poliçenin Kabul İçin İbraz Edilmesi (Kabule Arz)    70

10.2.1. Genel Olarak      70

10.2.2. Kabul İçin İbraz Süresi   72

10.2.3. Poliçe Vadeleri, Kabul Edilmesi, Protesto Edilmesine

İlişkin Özet Bilgi Tablosu           73

10.2.4. Poliçenin Kabulü           74

10.2.5. Kabule İlişkin Şekil Şartı ve “Kabul Beyanı”         75

10.2.6. Kabulün Sınırlandırılması (Şartlı Kabul)    76

10.2.7. Poliçenin Muhatap veya Mümessili Tarafından Kabulü    77

10.2.8. Poliçenin Kabul İçin İbraz Yeri    77

10.2.9. Muhatabın Ödeme Sorumluluğunun Doğması     77

10.2.10. Kabul İçin Mecburiyet Olmaması          78

10.2.11. Muhatabın Ödeme Taahhüdü Altına Girmesi      79

10.2.12. Muhatap Tarafından Kabul Edilen Poliçe Örneği           79

10.2.13. Kabulün Sınırlandırılması          81

10.2.14. Kabul Şerhinin Çizilmesi           82

10.2.15. Kabul Eden Muhatabın Yükümlüğü       82

10.2.16. Örnek Yargıtay Kararı   82

10.3. Poliçede Aval       84

10.3.1. Genel Olarak      84

10.3.2. Poliçeye Aval Verilmesi 86

10.3.3. Kabul ve Avale İlişkin Muhtelif Hususlar  87

10.3.4. Aval Verenin Sorumluluğu          87

10.3.5. Avalistin Borcu Ödemesinden Sonra Lehine Aval Verdiği Kişiye Rücu Etmesi      89

10.3.6. Aval’de Şekil Şartları      90

10.3.7. Aval’in Düşmesi veya Sona Ermesi        92

10.3.8. Aval’in Geçerlilik Koşulları          92

10.3.9. Aval ve Kefalet Arasındaki Fark  93

10.3.9.1. Genel Olarak   93

10.3.9.1.1. Aval 93

10.3.9.1.2. Kefalet        93

10.3.9.2. Aval ve Kefalet Arasındaki Farka İlişkin Yargıtay

Kararı   94

10.3.10. Aval’de Uygulanacak Hukuk      95

11. POLİÇEDE ÖDEME            96

11.1. Genel Olarak        96

11.2. Ödeme İçin İbraz  96

11.2.1. Ödeme İçin İbraz Süresi 97

11.2.2. Ödemeye İlişkin Makbuz Talebi   98

11.2.3. Kısmi Ödeme    98

11.2.4. Yabancı Ülke Parası İle Ödeme  99

11.2.5. Poliçe Vadesinden Önce ve Vadesinde Ödeme  102

11.2.6. Ödemenin Sonucu         102

12. POLİÇEDE PROTESTO       102

12.1. Protesto Şekilleri ve Genel Açıklama         102

12.2. Ticari Protesto      103

12.2.1. Kabul Etmeme Protestosu         104

12.2.2. Ödememe Protestosu    104

12.3. Ayrı Bir Belge Olarak Noter Tarafından Düzenlenmesi        105

12.4. Protesto Belgesi Üzerinde Yer Alması Gereken Hususlar    105

12.5. Muhatap Dışındaki Müracaat Borçlularına Karşı Yasal Takibe Geçilebilmesi için Protesto Belgesinin Düzenlenmiş Olma

Zorunluluğu      106

12.6. Protestoya İlişkin Örnek Yargıtay Kararları 107

12.6.1. Genel Olarak      107

12.6.1.1. Avaliste Takip İçin Protestoya Gerek Olmadığına

İlişkin Yargıtay Kararı     107

12.6.1.2. Protesto Çekilmeden Takip Yapılamayacağına

İlişkin Yargıtay Kararı     108

13. POLİÇEDE MÜCBİR SEBEP           110

13.1. Genel Olarak        110

13.2. Örnek Yargıtay Kararı        111

14. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 112

14.1. Genel Olarak        112

14.2. Örnek Yargıtay Kararı        112

15. POLİÇEDE ZAMANAŞIMI    119

15.1. Genel Olarak        119

15.2. Örnek Yargıtay Kararları    120

16. POLİÇE NÜSHALARI VE SURETLERİ          122

16.1. Genel Olarak        122

16.2. Poliçe Nüsha ve Suretlerinin Hukuki Sonucu          122

16.2.1. Poliçe Nüshası  123

16.2.1.1. Poliçe Nüshaları Arasındaki İlişki          123

16.2.1.2. Birinci (“First”) ve ikinci (“Second”)  Nüsha Şeklinde Düzenlenen Poliçelere (“Bills of Exchange-BoE”) İlişkin Hukuki Değerlendirilmesi          124

16.2.2. Poliçe Sureti      126

17. KANUNLAR İHTİLAFI           126

17.1. Genel Açıklama    126

17.2. Kanunlar İhtilafı Hükümlerinin Sistematiği   127

 

BÖLÜM II: ULUSLARARASI UYGULAMADA POLİÇE

 

A. GİRİŞ           131

II. ULUSLARARASI TİCARETTE  (“POLİÇE”) UYGULAMASI        133

1. GENEL OLARAK      133

1.1. Kıymetli Evrak Kavramı (“Negotiable Instrument”) ve Poliçe  133

1.2. Poliçenin Sahip Olduğu Özel Hukuk Statüsü (“A Special

Legal Status”)   134

1.3. Uluslararası Düzenlemeler   134

1.3.1. Birleşmiş Milletler (“United Nations-UN”)

Düzenlemelerinde Poliçe           135

1.3.1.1. Genel Olarak     135

1.3.1.2. Cenevre’de Kabul Edilen Üç Konvansiyon         135

1.3.1.3. Cenevre Konvansiyonuna Göre Poliçenin Taşıması Gereken Şekil Şartları           136

1.3.2. Amerika Birleşik Devletleri “ABD” Hukukunda Poliçe          138

1.3.2.1. Genel Olarak     138

1.3.2.2. ABD Hukukunda Ciro    139

1.3.2.2.1. Rücu Edilebilir (“With Recourse”)        139

1.3.2.2.2. Rücu Etme Hakkı Olmaksızın (“Without

Recourse”)        140

1.3.3. İngiliz Hukukunda Poliçe  140

1.3.3.1. Genel Olarak     140

1.3.3.2. İngiliz Hukukunda Poliçe Vadeleri          141

1.3.3.3. İngiliz Hukukunda Aval  142

1.3.3.4. İngiliz Hukukunda Müşterek Kabul          142

1.3.4. Çin Halk Cumhuriyeti Hukukunda Poliçe (“Hui Piao”)          143

1.3.4.1. Genel Olarak     143

1.3.4.2. Çin Hukukunda Poliçenin Taşıması Gereken Şekil Şartları           143

1.3.4.3. Çin Hukukunda Poliçe Vadeleri  144

1.3.4.4. Çin Hukukunda Garanti (“Bao Zheng”)    145

2. ULUSLARARASI TİCARETTE POLİÇENİN FONKSİYONU       147

2.1. Genel Olarak          147

2.2. Poliçenin Dış Ticaret İşlemlerindeki Fonksiyonu       148

2.2.1. Vadeli Mal Satım Fonksiyonu       148

2.2.2. Finansman Fonksiyonu (“Finance Function”)         149

2.3. Poliçenin Düzenlenmesinde Kullanılan İfadeler        150

2.4. Poliçe Düzenlenmesi          151

2.5. Poliçenin Kabul Edilmesi    151

2.6. Poliçe ve Bono’da Aval Şerhi Kavramı        152

2.7. Kabul (“Acceptance”) ve Aval (“Aval”)’in İhracatçı ile İthalatçı Açısından Riski            153

2.7.1. Genel Açıklama   153

2.7.2. İhracatçı Açısından Risk   153

2.7.2.1. İhracatçı Açısından Firma Kabulü ve Banka Avalinin Sonuçları    154

2.7.2.1.1.          154

Poliçenin İthalatçı Tarafından Kabulü     154

2.7.2.1.2.          155

Poliçede İthalatçı Kabulü ve Banka Avali           155

2.7.3. İthalatçı Açısından Risk    155

2.8. Poliçe Tarafları ve Örneği   157

2.8.1. Genel Olarak       157

2.8.2. Poliçe Tarafları    157

2.8.3. Poliçe Örneği      158

2.8.4. Poliçede Uygulanacak Hukuk       159

2.8.4.1. Genel Olarak     159

2.8.4.2. Düzenlendiği Yer          160

2.8.4.3. Ödeme Yeri      161

2.8.4.4. Poliçenin Kabul Yeri     161

2.8.4.5. Poliçenin Aval Yeri       161

2.8.4.6. Poliçenin Alt İlişkiden Bağımsızlığı         162

3. ULUSLARARASI UYGULAMADA POLİÇE VADELERİ            163

3.1. Genel Olarak          163

3.2. Görüldüğünde Ödenecek Poliçeler ile Kesin Vadeli Poliçeler           164

3.2.1. Görüldüğünde Ödenecek Poliçe (“At Sight”)         164

3.2.2. İleri Bir Tarihte Ödenecek Poliçe (“Term Bill”)         164

4.ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE “POLİÇE “UYGULAMASI          165

4.1. Genel Olarak          165

4.1.1. Uluslararası Kurallarda Ödeme Yöntemleri            165

4.2. Akreditifin Genel Uygulaması          166

4.2.1. Genel Olarak       166

4.2.2. Akreditifin Hukuki Niteliği  167

4.2.3. Akreditif Kavramı ve Tanımı         168

4.2.4. Akreditifin Kredi Fonksiyonu        169

4.2.4.1. Genel Olarak     169

4.2.4.2. Satıcı (“Beneficiary”) Açısından  169

4.2.4.3. Alıcı (“Applicant”) Açısından      170

4.2.5. Akreditifte Taraflar           171

4.2.5.1. Genel Olarak     171

4.2.5.2. Akreditif Amiri (“Applicant, Applicant for Credit,

Orderer, Principal”)        172

4.2.5.3. Amir Banka [Akreditif Bankası, (“Issuing Bank”)] 173

4.2.5.4. Lehtar (“Beneficiary”)     174

4.2.5.5. İhbar Bankası (“Advising Bank”) 175

4.2.5.6. Görevli Banka (“Nominated Bank”)         176

4.2.5.7. Teyit Bankası (“Confirming Bank”)          177

4.2.5.8. İştira Bankası (“Negotiating Bank”)         178

4.2.5.9. Rambursman Bankası (“Reimbursing Bank”)       178

4.2.6. Akreditif Çeşitleri 180

4.2.6.1. Genel Olarak     180

4.2.6.2. Dönülemez Akreditif (“Irrevocable Letter of

Credit-LCs”)      181

4.2.6.2.1. Dönülemez Teyitsiz Akreditif (“Irrevocable Unconfirmed Letter of Credit-LCs”)  182

4.2.6.2.2. Dönülemez Teyitli Akreditif (“Irrevocable

Confirmed Letter of Credit-LCs”)           183

4.2.7. Akreditifte Vadeler           184

4.2.7.1. Genel Olarak     184

4.2.7.2. Akreditifte Yer Alan Vadeler      185

4.2.7.2.1. Akreditif Vadesi (“Expiry Date”)          185

4.2.7.2.2. Yükleme Vadesi  (“Shipment Date”)    185

4.2.7.2.3. Vesaik İbraz Süresi (“Presentation Period”)     186

4.2.7.2.4. Vesaik İnceleme Süresi (“Period of Examination

of Documents”)            186

4.2.7.2.5. Poliçe Vadesi (“Maturity Date of Bill of

 Exchange”)      187

4.2.7.2.6. Ödeme Vadesi (“Due Date”)   188

4.3. Kabul Kredili Akreditif İşlemlerinde Poliçe   189

4.3.1. Genel Açıklama   189

4.3.2. Teyitli ve Teyitsiz Akreditiflerde Poliçe      191

4.3.2.1. Genel Olarak     191

4.3.2.2. Teyitli Akreditif (“Confirmed Letter of Credit-LCs”)          191

4.3.2.2.1. Kabul Kredili Akreditif İş Akışı “Teyitli” 192

4.3.2.3. Teyitsiz Akreditif (“Unconfirmed Letter of Credit-LCs”)    193

4.3.2.3.1. Kabul Kredili Akreditif  İş Akışı “Teyitsiz”         194

4.4. Uluslararası Kurallara Göre Poliçe Düzenlenmesi     196

4.4.1. UCP600 Kurallarına Göre Poliçenin Düzenlenmesi 196

4.4.1.1. Genel Olarak     196

4.4.1.2. Teyitisiz Akreditifler (“Unconfirmed Letter of

Credit-LCs”)      197

4.4.1.3. Teyitli Akreditif (“Confirmed Letter of Credit-LCs”)          198

4.4.2. ISBP745’e Göre Poliçelerin Düzenlenmesinde Dikkat

Edilecek Hususlar         199

4.4.2.1. Genel Olarak     199

4.4.2.2. ISBP745 ile Getirilen Önemli Değişiklikler           200

4.4.2.3. Poliçe Vadesinin Hesaplanması            201

4.4.2.4. Birden Fazla Yükleme Tarihi Taşıyan Konşimentoda Vade Hesaplaması  204

4.4.2.5. Birden Fazla Konşimento Düzenlenmesi Halinde

Vade Hesaplaması        204

4.4.2.6. Poliçede Vade (“Maturity Date”)            205

4.4.2.6.1. Vadenin Kesin (“Actual Date”) Olarak

Belirtilmesi        205

4.4.2.6.2. Poliçe Vadesinin İbrazından (“At Sight”)

İtibaren Belirli Bir Süre Sonrasını Gösterecek Şekilde Belirlenmesi          205

a. Uygun İbraz (“Complying Presentation”)         206

b. Uygun Olmayan İbraz (“Non-Complying

Presentation”)   206

4.4.2.7. Vesaikin Uygunluğuna Göre Vade Tesbiti Özet Bilgi Tablosu      207

4.4.2.8. Banka İş Günleri (“Banking Days”) Ödemesiz Günler (“Grace Days”), Fon Transferindeki Gecikmeler (“Delay in Remittance”)     208

4.4.2.9. Poliçenin Düzenlenmesi ve İmzalanması            209

4.4.2.9.1. Genel Olarak  209

4.4.2.9.2. Poliçede Düzenlenme Tarihinin Bulunması Zorunluluğu            209

4.4.2.9.3. Poliçenin Lehtar Tarafından Düzenlenmesi      210

4.4.2.9.4. Poliçede Muhatabın SWIFT Adresi Olarak Gösterilmesi           210

4.4.2.9.5. Herhangi Bir Bankada veya Görevli Bankada Kullanımda Olan Akreditif           211

4.4.2.9.6. Teyit Bankasında Kullanımda Olan Akreditifte, Vesaikin Rezervli Olması           212

4.4.2.10. Poliçe Üzerinde Tutarın Belirtilmesi      212

4.4.2.11. Poliçenin Akreditif Lehtarı (“Beneficiary”)

Tarafından Düzenlenmesi          214

4.4.2.12. Amir Firma Üzerine Düzenlenmiş Poliçeler       215

4.4.2.13. Poliçe Üzerinde Sonradan Yapılan Düzeltme ve

İlaveler  216

4.5 Akreditif İşlemlerinde İştira (“Negotiation”)    218

4.5.1. Genel Olarak İştira           218

4.5.2. UCP600 Kurallarına Göre İştiranın Tanımı  218

4.5.3. UCP Kurallarında İştira Tanımındaki Avans Ödemenin

Yanlış Yorumlanması    221

4.6. Bankaların İştira İşlemindeki Rolü    223

4.6.1. Genel Olarak       223

4.6.2. Amir Bankanın (“Issuing Bank”) Rolü         224

4.6.2.1. İştira Yöntemiyle (“By Negotiation”) Açılan Akreditif       224

4.6.2.2 Kabul Kedili (“By Acceptance”) veya Vadeli [Ödemesi Ertelemeli (“By Deferrred Payment”] Akreditif        226

4.6.2.3. Amir Banka Tarafından İştira Yapılamaması       228

4.6.3.Teyit Bankasının (“Confirming Bank”) İştira İşlemindeki

Rolü     229

4.6.4. Görevli Bankanın (“Nominated Bank”) İştira İşlemindeki

Rolü     231

4.6.4.1. İştira Konusunda Görevli Bankanın (“Nominated

Bank”) Yetkilendirilmesi 232

4.6.5. Teyit Bankası (“Confirming Bank”) veya Amir Bankanın (“Issuing Bank”) Poliçeyi Kabulü ile Akreditife İlişkin

Yükümlülüğün Yerine Getirmiş Olması Hususu   232

4.6.5.1. Genel Olarak     232

4.6.5.2. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı, Akreditifte “Poliçe”            233

4.7. Poliçenin İştirası (“Negotiation of Bill of Exchange-BoE”)    234

4.7.1. Genel Olarak       234

4.7.2. İskonto ve İştira Arasındaki Fark   234

4.8. İştira Edilen Kabul Kredili Akreditifler ve Vadeli (Ödemesi Ertelenmiş) Akreditiflerde Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlemler (“Fraud”) Sorunu           237

4.8.1. Genel Olarak       237

4.8.2. Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlem (“Fraud”) Kavramı           238

4.8.3. Lehtarın Dürüstlük Kurallarına Aykırı Bir Şekilde (“Fraud”) Akreditif Bedelini Talep Etmesi Haline Bağlı Olarak Akreditif

Bedelini İştira Etmiş Bankalar Açısından Ortaya Çıkabilecek

Hukuki Sonuçların Değerlendirilmesi      241

4.8.4. Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlemlerde (“Fraud”) Ödeme Vadesinden Önce İştira Yapılması Durumunda Ortaya Çıkan Sorunun ilgili Ülke İç Hukuku Hükümlerine Göre

Çözümlenmesine İlişkin Örnek Bir Yabancı Mahkeme Kararı        246

4.8.5. Dürüstlük Kurallarına Aykırı İşlemlerde (“Fraud”)

Ödeme Vadesinden Önce İştira Yapılması Durumunda Riskin

Kimde Kalacağına İlişkin UCP 600’de Yapılan Düzenleme           251

4.8.6. Amir Bankanın (“Issuing Bank”) İştira Konusunda Yetki Vermesi     252

4.8.6.1. Genel Olarak     252

4.8.6.2. İştira Yetkisinin Akreditif Açılışında Verilmesi     252

4.8.6.3. İştira Yetkisinin Uygun Vesaik İbrazında Verilmesi          252

4.8.6.4. Açık İştira Yetkisi Verilmeden İştira Masraflarının

Amire Ait Olacağının Şarta Bağlanması  252

4.8.6.5. İştiraya İlişkin Herhangi Bir Yetki Verilmemesi     253

5. VESAİK MUKABİLİ (“DOCUMENTARY COLLECTION”) ÖDEME ŞEKLİNDE POLİÇE   254

5.1. Giriş          254

5.2. Türk Hukukunda Vesaik Mukabili      255

5.2.1. Genel Olarak       255

5.2.2. Vesaik Mukabili Ödeme Yönteminde Taraflar        257

5.2.3. Vesaik Mukabili Ödemede Belgelerin Hazırlanması            257

5.2.3.1. İhracat İşlemlerinde Belgeler      257

5.2.3.2. Belgelerin İthalatçıya Teslimi     259

1. Vesaik İbrazında Ödeme (“Documents Against

Payment-D/P”)  260

2. Vesaikin Kabul Karşılığı Teslimi (“Documents Against Acceptance-D/A”)         260

5.3. Vesaik Mukabili (“Documents Against Payment-DP”)           261

5.3.1. Tanım ve Genel Açıklama 261

5.3.2. Vesaik Mukabilinde (“Documentary Collection-DC”)

Genel İş Akışı    264

5.3.3. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinde Taraflar 266

5.3.4. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Faydası ve Sakıncaları    266

5.3.4.1. Genel Olarak     266

5.3.4.2. Satıcı Firmalar Açısından          267

5.3.4.3. Satıcı Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar       267

1. Sözleşmeden Önce   267

2. Sözleşmeden Sonra  267

5.3.4.4. Sözleşmeden Sonra İhracatçı Açısından Vesaik

Mukabili Ödeme Şekli    268

1. Faydaları      268

2. Sakıncaları    268

5.3.4.5. Alıcı (ithalatçı) Firmalar Açısından          269

5.3.4.6. Vesaikinin İthalatçı Firmaya Ulaştırılması            270

1. Genel Olarak 270

2. Belgelerin İthalatçı Firmaya Gönderilmesi       271

2.1. Doğrudan İthalatçıya Gönderilmesi 271

2.2. Muhabir Banka Aracılığı İle Gönderilmesi     271

2.3. Temsilci Firmaya Gönderilmesi       272

5.4. Kabul Kredili Vesaik Mukabili (“Documents Against

Acceptance-DA”)          272

5.4.1. Giriş        272

5.4.2. Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar (“Uniform Rules for Collections-UCR 522”) 272

5.4.2.1. Genel Açıklama 272

5.4.3. URC522 Kuralları ve Kabul Kredili Vesaik Mukabili

Ödeme Şekli     276

5.4.3.1. URC522’ye Göre Poliçenin Düzenlenmesi          276

5.4.3.2. İhracatçı Tarafından Bankaya Verilen Tahsil

Talimatında (“Collection Instructions”) Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar          276

5.4.4. Kabul Kredili Vesaik Mukabilinde Süreç    278

5.4.4.1. Genel Olarak     278

5.4.4.2. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Amacı     279

5.4.4.3. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin

İşleyişi  280

1. Genel Açıklama         280

2. Kabul Kredili Vesaik Mukabili ”İthalatçı Firma Kabulü” 281

2.1. Genel Olarak          281

2.2. Poliçenin İthalatçı Tarafından Kabul Edilmesi          281

2.3. İthalatçı Tarafından Kabul Edilen Poliçeye İlişkin Şematik İş Akış Tablosu     282

3. Kabul Kredili Vesaik Mukabili ”İthalatçı Firma Kabulü+ Banka Avali”     283

3.1. Genel Olarak          283

3.2. İthalatçı Tarafından Poliçenin Kabul Edilmesi          283

3.3. İthalatçı Tarafından Kabul Edilen Poliçeye Banka Tarafından Aval Verilmesi 283

3.3.1. İthalatta Aval       284

3.3.2. İthalatçı Tarafından Kabul Edilen ve Banka Tarafından Aval Verilen Poliçeye İlişkin Şematik İş

Akış Tablosu     285

5.4.5. İthalat İşleminde Protesto            286

5.4.5.1. ICC Kurallarında Protesto          286

5.4.5.2. Poliçenin Protesto Edilmesi      287

1. Genel Olarak 287

2. Protesto (“Protest”)Süreci      288

5.4.6. Tahsil ve/veya İbraz Bankasının Sorumluluğu        289

5.5. Poliçenin İskonto veya İştirası [(“Discount”) or (“Negotiation”)]         290

5.5.1. Genel Açıklama   290

5.5.2. Poliçe İştirasında Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler      291

5.5.2.1. Uluslararası Düzenlemeler (“International Rules”) 291

5.5.2.2. Ulusal Düzenlemeler (“National Rules and

Regulations”)    292

6. KABUL KREDİLİ MAL MUKABİLİNDE POLİÇE           292

6.1. Genel Olarak          292

 

 

 

BÖLÜM III: TÜRK DIŞ TİCARETİNDE POLİÇE

 

III. DIŞ TİCARET UYGULAMASINDA POLİÇE     297

A. GİRİŞ           297

B. İTHALATTA POLİÇE  299

1. GENEL AÇIKLAMA   299

2. KABUL KREDİLİ SATIŞLARDA ÖDEME YÖNTEMLERİ          299

2.1. Genel Olarak          299

2.2. Ödeme Yöntemleri 300

2.2.1. Kabul Kredili Akreditif (“By Acceptance Credit”)    300

2.2.2. Kabul Kredili Vesaik Mukabili (“Documents Against Acceptance-DA”)       300

2.2.3. Kabul Kredili Mal Mukabili (“Delivered Against Goods”)    300

3. POLİÇEYE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER           301

3.1. Genel Olarak          301

3.2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Poliçe   302

3.3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Poliçe     302

3.4. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında

Kanun   303

3.4.1. Kambiyo ve Dış Ticaret Mevzuatında Poliçe         303

3.4.1.1. Uluslararası Ödeme Yöntemleri 304

3.4.1.2. Türkiye Uygulamasında Ödeme Şekilleri 305

3.4.2. Uluslararası Kurallarda Ödeme Yöntemleri ile Türkiye’de Kullanılan Ödeme Şekillerinin Karşılaştırmalı Tablosu        306

3.4.3. Poliçe Düzenlenerek Gerçekleştirilen Ödeme Şekilleri ve Genel Açıklama   307

4. İTHALATTA ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE “POLİÇE”  309

A. GENEL AÇIKLAMA   309

4.1. Kabul Kredili Akreditifi (“By Acceptance Credit”)      309

4.1.1. Genel Olarak       309

4.1.2. Bankalarca Kabul Kredili Akreditif Açılması           310

4.1.3. Türk Hukukunda Kabul Kredili Akreditif     310

4.1.3.1. Genel Olarak     310

4.1.3.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Akreditif        311

4.1.3.3. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma

Hakkında Kanun            312

4.1.4. Bankalarca Akreditif Taahhüt Kredisi Açılması       313

4.1.5. Kabul Kredili Akreditif Açılması (“Opening By

Acceptance LCs”)         314

4.1.5.1. Kabul Kredili Teyitsiz Akreditif (“By Acceptance and Unconfirmed LCs”) 314

4.1.5.2. Kabul Kredili Teyitli Akreditif (“By Acceptance and Confirmed-LCs”)       315

4.1.6. Kabul Kredili Akreditifte Poliçenin Düzenlenmesi  316

4.1.6.1. Genel Olarak     316

4.1.6.2. Akreditif Uygulamasında Poliçenin Düzenlenmesi Karşılaştırmalı Tablo   317

4.1.6.2.1. Teyitli Akreditif  (“Confirmed Letter of

Credit-L/Cs”)     317

4.1.6.2.2.Teyitsiz Akreditif  (“Unconfirmed Letter of

Credit-L/Cs”)     317

4.1.6.3. Kabul Kredili Akreditif (“Teyitli”) İş Akışı  318

4.1.6.4. Kabul Kredili Akreditif (“Teyitsiz”) İş Akışı           320

4.2. Kabul Kredili Vesaik Mukabili (“Delivered Againts

Acceptance-DA”)          321

4.2.1. Genel Olarak       321

4.2.2. İthalatçı Firma Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken

Hususlar           322

4.2.3. İthalata İlişkin Belgelerin İthalatçı Firmaya Gönderilmesi    323

4.2.3.1. Genel Olarak     323

4.2.3.2. Doğrudan İthalatçı Firmaya Gönderilmesi          323

4.2.3.3. Satıcının Türkiye’deki Temsilcisine Gönderilmesi            323

4.2.3.4. Satıcı Bankası Tarafından İthalatçının Türkiye’deki Bankasına Gönderilmesi         324

4.2.4. Kabul ve Aval Kredisi Yoluyla Finansman 325

4.2.4.1. Genel Olarak     325

4.2.4.2. Kabul Kredisi (“Acceptance Credit”)       325

4.2.4.3. Banka Tarafından Aval Kredisi Açılması 327

4.2.4.4. Banka Kabulü (“Bankers Acceptance”)   327

4.2.4.5. Banka Avali (“Bank Aval”)          328

4.2.4.5.1. Aval ile Kefalet Arasındaki Fark          329

4.2.4.5.2. Banka Tarafından Poliçeye Aval Verilmesi      329

4.2.4.5.3. Aval Kredisi (“Aval Credit”)     332

4.2.5. Bankalarca Dikkat Edilecek Hususlar        333

4.2.5.1. Genel Olarak     333

4.2.5.2. İthalatçı Firma Bankası Tarafından Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar    333

1. Genel Olarak Tespiti Gereken Hususlar           333

2. Bankalarca Tahsil Talimatında Kontrol Edilecek

Hususlar           334

4.2.6. Kabul Kredili Vesaik Mukabilinde Süreçler            337

4.2.6.1. Genel Olarak     337

4.2.6.2. Süreçlere İlişkin İş Akış Tablosu 338

4.2.6.3. Kabul Kredili Vesaik Mukabili, İş Akışı Firma Kabulü       343

4.2.6.4. Kabul Kredili Vesaik Mukabili İş Akışı, Firma

Kabulü ve Banka Avali Birlikte   345

4.3. Kabul Kredili Mal Mukabili   346

4.3.1. Genel Olarak       346

4.3.2. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme Şekli Süreci     347

5. BANKACILIK UYGULAMASINDA POLİÇEYE İLİŞKİN DİĞER HUKUKİ SÜREÇLER      348

5.1. Genel Olarak          348

5.2. Poliçe Vadesinin Uzatılması            349

5.3. Ödeme ve Poliçenin İbrazı  350

5.3.1. İthalatçı Tarafından Kabul Edilmiş Poliçenin İbrazı 350

5.3.2. Banka Tarafından Aval Verilen Bir Poliçenin İbrazı 350

5.4. Banka Avalini Taşıyan Bir Poliçenin Kaybolması      350

5.4.1. Kaybolan Poliçe Karşılığında Ödeme Yapılması   351

5.4.1.1. Mahkeme Kararının İbraz           351

5.4.1.1.1. Örnek Yargıtay Kararı 352

5.4.1.2. Avalist Banka Lehine Banka Garantisi Alınması  353

5.5. Gayri Nakit Aval Kredisinin Nakit Krediye Dönüşmesi          353

6. KABUL KREDİLİ İŞLEMLERDE MUHASEBE KAYDI  355

6.1. Genel Açıklama      355

6.1.1. Kabul Kredili Vesaik Mukabilinde Muhasebe Kaydı           357

6.1.2. Kabul Kredili Akreditiflerde Muhasebe Kaydı        358

7. KABUL KREDİLİ İŞLEMLERDE KOMİSYON VE MASRAF UYGULAMASI       360

7.1. Genel Açıklama      360

7.2. Aval ve İskonto İşlemlerinde Komisyon ve Faiz       362

7.3. Aval-Kabul Kredisi  363

7.4. İskonto/İştira Kredisi           363

8. KABUL KREDİLİ İŞLEMLERDE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER       364

8.1. Genel Açıklama      364

8.2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (“KKDF”)        364

8.2.1. Dahilde İşleme İzin Belgesi (“DİİB”) Kapsamında İthalat, Gümrük Vergileri ve KKDF           365

8.2.2. Yatırım Teşvik Belgesi (“YTB”) Kapsamında İthalat ve

KKDF   366

8.3. Damga Vergisi Uygulaması            367

8.3.1. Genel Açıklama   367

8.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”) Uygulaması            369

8.4.1. Genel Açıklama   369

8.4.2. Aval Nedeniyle Komisyon Tahsil Etme Hakkı ve BSMV     370

8.4.3. İskonto Nedeniyle Faiz Tahsil Etme Hakkı ve BSMV          371

8.4.4. Dahilde İşleme İzin Belgesi (“DİİB”) Kapsamında İthalatta (“BSMV”)           371

8.4.5. Yatırım Teşvik Belgesi (“YTB”) Kapsamında İthalatta

BSMV  373

8.4.6. Bankalarca Tahsil Edilecek Mali Yükümlülüklerin Özet Tablosu       373

9. KAMBİYO MEVZUATINA AYKIRI DAVRANANLARA UYGULANACAK MÜEYYİDE      374

9.1. Genel Olarak          374

10. İTHALAT AKREDİTİFLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY

KARARI            376

10.1. Genel Olarak        376

C. İHRACATTA POLİÇE 380

1. GENEL OLARAK İHRACAT İŞLEMLERİNDE “POLİÇE”           380

1.1. Poliçe [(“Bill of Exchange-BoE) or (“Draft”)]            380

1.2. Banka Ödeme Garantisi (“Bank Payment Guarantee”)           381

2. KAMBİYO VE DIŞ TİCARET MEVZUATINDA POLİÇE            381

2.1. Genel Olarak          381

2.2. Uluslararası Ödeme Yöntemleri ile Türkiye’de Kullanılan

Ödeme Şekillerinin Karşılaştırması         383

2.2.1. Poliçe Düzenlenmesini Gerektiren ödeme Şekilleri 385

2.3. Kabul Kredili Vesaik Mukabilinin (“Documents Against Acceptances-DA”) İhracatçı Açısından Değerlendirilmesi        385

2.3.1. Genel Olarak       385

2.3.2. İhracatçı Firmanın Satış Sözleşmesinde (“Sales

Contract”) Dikkat Edeceği Hususlar       387

2.3.3. İhracatçı Tarafından Poliçenin Düzenlenmesi        389

2.3.3.1. Genel Olarak     389

2.3.3.2. Poliçenin Malın Yüklenmesinden Önce

Düzenlenmesi   389

2.3.3.3. İhracatçı Bankasının Yed-i Emin (“Custody”) Olarak

Tayin Edilmesi  390

2.3.3.4. Malın Yüklenmesinden Sonra Poliçenin

Düzenlenmesi   392

3. İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE  “POLİÇE”           393

3.1. Kabul Kredili Akreditif (“By Acceptance Credit”)       393

3.1.1. Genel Olarak       393

3.1.2. Kabul Kredili Akreditifte Poliçenin Düzenlenmesi  394

3.1.2.1. Genel Olarak     394

1. Teyitli Akreditif  (“Confirmed Letter of Credit-LCs”)     395

2. Teyitsiz Akreditif (“Unconfirmed Letter of Credit-LCs”)            395

3.2. İhracat Akreditiflerinin Açılışı           396

3.2.1. Teyitli Akreditif (“Confirmed Letter of Credit-LCs”) 396

3.2.1.1. Genel Olarak     396

3.2.1.2. Teyitli Akreditifte Amir Bankanın Kredilendirilmesi          398

3.2.1.3. Akreditife Teyit Eklenmesi         399

3.2.1.4. Banka Teyidinde Damga Vergisi Uygulaması     401

3.2.1.5. Teyitli Akreditiflerde Muhasebe Kaydı    402

3.2.1.6 Teyitli Akreditiflerde Komisyon ve Masraf Uygulaması    404

3.2.1.7. Kabul Kredili Teyitli Akreditif İş Akışı      405

3.2.1.8. Kabul Kredili Akreditif ”Teyitli” İş Akış Tablosu   406

3.2.2. Teyitsiz Akreditif (“Unconfirmed Letter of Credit-LCs”)       407

3.2.2.1. Genel Olarak     407

3.2.2.2. Teyitsiz Akreditiflerde Komisyon ve Masraf       408

3.2.2.3. Kabul Kredili Akreditif “Teyitsiz” İş Akışı 408

3.2.3. İhracat Akreditiflerine İlişkin Örnek Yargıtay Kararları         410

3.2.3.1. Genel Olarak     410

3.3. Kabul Kredili Vesaik Mukabilinde “Poliçe”    414

3.3.1. Genel Olarak       414

3.3.1.1. Taşıma Belgesinin İthalatçı Banka Emrine/Adına

Düzenlenmesi   415

3.3.1.2. Taşıma Belgesinin İthalatçı Firma Emrine/Adına Düzenlenmesi   415

3.3.2. Kabul Kredili Vesaik Mukabili, İthalatçı Firma Kabulü         416

3.3.2.1 Genel Olarak      416

3.3.2.2. İthalatçı Firma Kabulüne İlişkin Şematik İş Akışı

Tablosu.           417

3.3.3. Kabul Kredili Vesaik Mukabili, Firma Kabulü ile Banka

Avali Birlikte      418

3.3.3.1. Genel Olarak     418

3.3.3.2. İthalatçı Firma Kabulü ve Banka Avaline İlişkin

Şematik İş Akışı            419

3.4. Bankalarca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar         420

3.4.1. Genel Açıklama   420

3.4.2. Poliçenin Türk Hukukunda Geçerliliği        421

3.4.3. Tahsil Talimatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar        425

3.4.4. Yurtdışına Gönderilen Tahsil Talimatında (“Römiz

Mektubu”) Yer Alacak Hususlar  426

3.4.4.1. Genel Olarak     426

4. İHRACAT ALACAKLARININ İSKONTO (“DISCOUNT”) VE

 İŞTİRASI (“NEGOTIATION”)       433

4.1. Genel Açıklama      433

4.2. İskontonun Kaynağı            434

4.2.1. Genel Olarak       434

4.2.1.1. Türkiye’de İskonto         434

4.2.1.2. Yurt Dışında İskonto     434

4.3. Yurt Dışı İskontoda İhracatçıya Ödeme       435

4.4. Yurt İçi İskontoda İhracatçıya Ödeme          436

5. POLİÇE, BONO ve AKREDİTİF İSKONTOLARINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME        437

5.1. Genel Olarak          437

5.2. İskonto/İştira Bankasınca Avalist Bankadan Teyit Alınması   437

5.2.1.a. Poliçe Bedelinden Herhangi Bir İndirim Yapılmadan

Ödeme Yapılması         439

5.2.1.b. Poliçenin İlişkili Olduğu İşlemden Bağımsız Oluşu          439

5.3. Avalist Bankaya Kredi Açılarak İskonto Yapılması    440

5.3.1. Poliçe’nin Ciro (“Endorsement”) Edilmesi  440

5.3.1.1. Sorumsuzluk Kaydı       440

5.3.1.1.a. Rücu Edilemez (“Without Recourse”)   441

5.3.1.1.b. Rücu Edilebilir (“With Recourse”)        441

5.3.2. Akreditifin İskonto Edilmesinde Ciro (“Endorsement”),

Temlik (“Assigment”)     442

5.3.3. Poliçe Lehtarına Kredi Açılması    442

5.3.4. Poliçenin, Poliçe Lehtarı Olan Banka Tarafından

İskonto /İştira Edilmesi  443

5.3.5. İskonto İşleminde “Poliçe ve Bono” Kullanılması   443

5.3.6. Akreditiflerin İskontosu    444

5.3.6.1. Yurt İçi Alım Satım Nedeniyle Açılan Akreditiflerin İskontosu       444

5.3.6.2. Kabul Kredili Akreditif (“Acceptance Credit”)      444

a. Teyitli Akreditif (“Confirmed Letter of Credit-LCs”)      444

b. Teyitsiz Akreditif (“Unconfirmed Letter of Credit-LCs”)            445

5.3.6.3. Vadeli (Ödemesi Ertelenmiş) Akreditif (“Deferred

Letter of Credit”)           445

6. KAMBİYO MEVZUATINA AYKIRI DAVRANANLARA UYGULANACAK MÜEYYİDE      446

6.1. Genel Olarak          446

7. İHRACATA İLİŞKİN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI  448

7.1. Genel Olarak          448

Ç. TRANSİT TİCARETTE POLİÇE          455

1. GENEL AÇIKLAMA   455

2. TRANSİT TİCARETTE MAL BEDELİNİN ÖDENMESİ VE TAHSİL EDİLMESİ    455

2.1. Genel Olarak          455

3. ÜÇÜNCÜ ÜLKE BANKALARINDA AKREDİTİF AÇILMASI       456

3.1. Genel Olarak          456

4. TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİNDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA UYGULANMASI         458

4.1. Genel Olarak          458

 

BÖLÜM IV: YURT İÇİ TİCARETTE POLİÇE

 

A. GİRİŞ           461

IV. YURT İÇİ TİCARET UYGULAMASINDA (“POLİÇE”)    463

1. GENEL OLARAK      463

2. ÖDEME ARACI OLARAK “POLİÇE” DÜZENLENMESİ            466

2.1. Yurt iç Yerleşiklerin 32 Sayılı Karar Kapsamında Yabancı

Para Poliçe Düzenlemesi          466

2.2. Yurt İçi Poliçelerde Yabancı Para İşlemlere İlişkin Mevzuat Düzenlemesi       466

2.3. Yurt İçi Yerleşiklerce Döviz Ödenmek Üzere Poliçe

Düzenlenmesi   468

2.4. Poliçenin Poliçe Borçlusu Tarafından Kabul Edilmesi          468

2.5. Poliçenin Bankaya Tahsile Verilmesi           469

2.6. Poliçe Bedelinin Borçlu Tarafından Ödenmesi         469

2.7. Poliçenin Protesto Edilmesi           470

3. KREDİ ARACI OLARAK “POLİÇE” NİN KULLANILMASI          470

3.1. Bankalarca Kredi Açılması  471

3.1.1. Gayri Nakit Kredi Açılması ve Aval verilmesi         471

3.1.1.1. Genel Açıklama 471

3.1.1.2. Mevzuat Düzenlemesi   471

3.1.1.3. TC Merkez Bankası’nın 08.02.2013 Tarih, 2013/YB-4 Sayılı Genelgesi Çerçevesinde Kredi Açılması ve Aval

Verilmesi          474

3.1.1.4. Aval Verilmeden Önce Poliçenin Hukuken

Geçerliliğinin Tespit Edilmesi     475

3.1.1.5. Banka Tarafından Kredi Açılması           476

1. Banka Avali   476

2. Banka Kabulü           476

3.1.1.6. Aval ile Kefalet Arasındaki Fark 477

3.1.1.7. Banka Tarafından Poliçeye Aval Verilmesi         478

3.1.1.8. Banka Avalini Taşıyan Poliçe Bedelinin Vadesinde Ödenmesi    481

3.1.1.9. Döviz, Dövize Endeksli ve Türk Lirası Kredi Tanımı        484

3.1.2. Nakit Kredi Açılması        487

3.1.2.1. İskonto/İştira Kredisi     487

3.1.2.1.1. Genel Olarak  487

3.1.2.1.2. Türkiye’de Yerleşiklerce Düzenlenen Poliçe

İskonto/ İştirası 489

1. Genel Olarak 489

2. Avalist Banka Dışındaki Bir Türk Bankası Tarafından İskonto Edilmesi 489

3. Avalist Banka Tarafından İskonto Edilmesi     492

4. Yurt Dışı Banka Veya Avalist Bankanın Yurt Dışı

Şubesi Tarafından İskonto Edilmesi       494

3.1.2.1.3. Avalist Bankaya Kredi Açılmasının Hukuki Değerlendirmesi      499

4. 805 SAYILI İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN KARŞISINDA YABANCI

DİLDE POLİÇE DÜZENLEMESİ            500

4.1. Genel Olarak          500

4.2. 805 Sayılı Kanun ile İlgili Örnek Yargıtay Kararları     504

4.2.1. Genel Olarak       504

5. YURT İÇİ İŞLEMLERDE MUHASEBE KAYDI 513

5.1. Genel Açıklama      513

5.2. Kabul Kredili Vesaik Mukabilinde Muhasebe Kaydı  515

5.3. Kabul Kredili Akreditiflerde Muhasebe Kaydı           516

5.4. Gayri Nakit Kredinin Nakit Krediye Dönüşmesi         518

6. KABUL KREDİLİ İŞLEMLERDE KOMİSYON VE MASRAF UYGULAMASI       520

6.1. Genel Açıklama      520

7. YURT İÇİ İŞLEMLERDE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER      521

7.1. Damga Vergisi Uygulaması            521

7.1.1. Genel Olarak       521

7.2. Aval ve İskonto İşlemlerinde Banka ve Sigorta Muamele

Vergisi (“BSMV”)           524

7.2.1 Bankanın Komisyon Tahsil Etme Hakkı      524

7.2.1.1. Aval-Kabul Kredisi        525

7.2.1.2. İskonto/İştira Kredisi     525

7.3. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (“KKDF”)        526

7.3.1. Genel Olarak       526

8. UYGULAMAYA İLİŞKİN SORULAR VE YANITLARI     526

8.1. Genel Olarak          526

8.1.1. Yurt İçi Ticarette Firmalar  Poliçeleri Türkçe’mi

Düzenlemek Zorundalar?           526

8.1.2. Poliçe  Türkçe Düzenlenirse Aval Kaşesi Türkçe’mi

Olmak Zorunda?           527

8.1.3. Poliçe Üzerine 2 Ayrı Dilde Yazım Yapılabilir mi,

Yapılabilirse Özelikle Poliçe Kelimesi Dışındaki Hangi

Kelimeler Düzenlendiği Ülkenin Dilindeki Kelimeler Olmalıdır?     527

9. KAMBİYO MEVZUATINA AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDE     528

9.1. Genel Olarak          528

 

BÖLÜM V: KAVRAM VE TANIMLAR

 

V. KAVRAM VE TANIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA          533

1. GENEL OLARAK      533

2. KAVRAM VE TANIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI TABLO          533

 

KISALTMALAR 553

BİBLİYOGRAFYA         557

KANUNLAR VE DİĞER DÜZENLEMELER         560