Kategoriler

Türk Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

955,00 764,00
480,00 384,00
625,00 500,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. Faruk Acar , Arş. Gör. Ayşe Melek Turhan , Prof. Dr. Cevdet Yavuz , Arş. Gör. Rüveyda Çelik
Basım Tarihi : Kasım 2023
Sayfa Sayısı : 644
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-625-8200-93-5
ISBN (Online) : 978-625-8200-94-2
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe

18-19.03.2023 tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz Türk Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu’nda gerek kiraya veren gerekse de kiracıdan kaynaklanan tahliye sebepleri; kiralananda yenilik ve değişiklikler, kira bedelinin belirlenmesi gibi çeşitli kira hukukuna ilişkin güncel konular alanında uzman akademisyenler; avukatlar ve yüksek yargı üyeleri tarafından kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda Sempozyum ’da 13 akademisyen Bilim Kurulunda yer almış ve toplamda 29 bildiri sunulmuştur. Söz konusu sempozyumda kira hukukundaki güncel sorunlara ilişkin verimli tartışmalar yapılmış gerek doktrin gerekse uygulamaya katkı sağlanması hedeflenmiştir. Elinizdeki bu eser de bu sempozyumun somutlaşmış hali olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Türk Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu’nda sunulan bu çok kıymetli tebliğlerin tam metinlerini bildiri kitabı olarak yayınlanmaktayız. Bu kitapta yer alan bildirilerin doktrine, uygulamaya ve okuyuculara değerli katkılar sağlamasını temenni ederiz.


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ -  PROF. DR. CEVDET YAVUZ V
SEMPOZYUM KURULLARI VII
DEKAN PROF. DR. AYŞE NUHOĞLU’NUN AÇILIŞ KONUŞMASI XIII
DOÇ. DR. AHMET AYAR’IN AÇILIŞ KONUŞMASI XV

I. OTURUM

KİRA İLE KAT MÜLKİYETİNİN BULUŞMASINA VE AYRICA YENİ MALİKİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMASINA İLİŞKİN SORUNLAR
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI 1
KİRACININ VE BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİLERİN KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU
Doç. Dr. Müge ÜREM 9
KİRA SÖZLEŞMESİNDE MOBBİNG / HUZUR BOZUCU DAVRANIŞLAR: “KİRAYI YÜKSELT YA DA EVİMDEN ÇIK”
Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ 29

II. OTURUM

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YAN GİDER KAVRAMI VE HUKUKİ SONUÇLARI
Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN 59
KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI İLE TEMİNAT  ALTINA ALINAN ALACAĞIN KAPSAMI
Dr. Öğr. Üyesi Cihan AVCI BRAUN 65
KİRA HUKUKUNDA ÖNEMLİ AYIP KAVRAMI VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR
Dr. Öğr. Üyesi Çisil DURGUN ARSLAN 73

III. OTURUM

SÖZLEŞMENİN ERKEN FESHİ HALİNDE KİRACININ DEĞER ARTIŞ TALEBİ
Prof. Dr. M. Murat İNCEOĞLU 97
YARGITAY UYGULAMASINA GÖRE KİRACININ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKTEN KAYNAKLANAN DEĞER ARTIŞ TALEBİ
Arş. Gör. Dr. Efe Can YILDIRIR 103
TBK M. 321/F. III UYARINCA KİRACININ DEĞER ARTIŞI TALEBİNE İLİŞKİN BAZI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Dr. Pınar GÜZEL 107
KİRALANANDA KİRACI TARAFINDAN YAPILMIŞ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKTEN DOĞAN MASRAFLARIN TAZMİNİNİN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÜREM ÇETİNEL 131

IV. OTURUM

TBK M.315’İN YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ İÇERİĞİ KARŞISINDA İİK M.269 VD.NA DAYALI İCRA TAKİBİ VE TAHLİYE MÜMKÜN MÜDÜR?
Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ 149
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
Prof. Dr. Serdar KALE 163
7327 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE KONKORDATO MÜHLETİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK 175
İŞ YERİ KİRALARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK
Av. Dr. Umut METİN 215

V. OTURUM

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ
Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU 239
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KONUT VE ÇATILI İŞYERLERİNDE KİRAYA VERENDEN KAYNAKLANAN TAHLİYE DAVALARI
Muzaffer GÜRKANLI (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi) 251
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KİRACIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TAHLİYE
Hikmet KANIK (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi) 271

VI. OTURUM

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN TBK’NIN UYGULAMA ALANI
Prof. Dr. Faruk ACAR 353
VAKIF TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİNE DAİR BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Münevver Kübra BAKIRCI 369
KİRA BEDELİNİ SINIRLAYICI DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN 10.11.2022 TARİHLİ 2317/20 SAYILI KARARI’NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Güray TÜRKER 457
KİRA BEDELİNİN TÜFE'Yİ AŞAN ORANDA ARTTIRILMASININ, BELİRLİ SÜRELİ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDAKİ ON YILLIK SÜRENİN (TBK.M.347/F.1,C.3) BAŞLAMA ANINA ETKİSİ ÜZERİNE
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göktürk YILDIZ 479

VII. OTURUM

KİRA BEDELİNİN CİROYA ENDEKSLİ OLARAK BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA KİRA BEDELİNİN  TESPİTİ DAVASI
Dr. Yusuf Can DELİPINAR 487
BİRDEN FAZLA YIL DEVAM EDEN İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİNİN CİRO ÜZERİNDEN BELİRLENMESİNİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR
Prof. Dr. Burak ÖZEN 499
KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİNİN SÜRE VE PARA CİNSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Samet YAZICI (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi) 511
BASİRETLİ İŞ ADAMI GİBİ HAREKET ETMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN TACİRLERİN TBK’NIN KİRA HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINA GEREK VAR MI?
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin BİNGÖL 527

VIII. OTURUM

BİLDİRİM YOLUYLA SONA EREN KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI SÖZLEŞMELERİNDE KİRALANANIN İADESİ İÇİN AÇILACAK DAVANIN SÜREYE TABİ OLUP OLMADIĞI
Prof. Dr. Sezer ÇABRİ 549
TBK M. 346 UYARINCA EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YASAĞINA İLİŞKİN SORUNLARIN YAN GİDER KAVRAMI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Dr. Işıl YELKENCİ 559
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE BAŞLANGIÇ KİRA BEDELİ KONUSUNDA YASAL DÜZENLEME GETİRİLMESİ GEREKLİLİĞİ
Öğr. Gör. Merve BOZTEPE 577
KİRAYA VERENİN AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRAN VEYA KALDIRAN ANLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ
Arş. Gör. Tahir SARIDOĞAN 621