Kategoriler

Türk Medeni Hukuk Reformunun 95. Yılı Sempozyumu

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

225,00 180,00
295,00 236,00

Toplam

Yazar : Prof. Dr. O. Gökhan Antalya
Basım Tarihi : Mayıs 2022
Sayfa Sayısı : 327
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-982-7
Boyut : 16 x 23
Dili : Türkçe

Türk Medeni Hukuk Reformunun 95. Yılı Sempozyumu başlığıyla düzenlenen bilimsel toplantının amacı; 20. yüzyıl Türk kanunlaşma hareketinin en önemli sonuçlarından olan Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girişiyle başlayan, daha sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile devam eden Medeni Hukuk reformunun doksan beşinci yılının kutlanmasıdır. Geniş kapsamlı bir alanda, seçilen belirli konulara ilişkin öğreti ve uygulamaya yönelik gelişmelerin değerlendirildiği tebliğler, tam metin formatında bu kitapta bir araya getirilmiştir.


İÇİNDEKİLER
KİTAP HAKKINDA III
AÇILIŞ KONUŞMALARI 1

Prof. Dr.  O. Gökhan ANTALYA
Prof. Dr. Mehmet AKMAN

BİRİNCİ OTURUM

KİŞİLİK HAKKININ HAVADAN İHLALİ 7

Başak GÖRGEÇ

NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ 29

Gediz KOCABAŞ

NİŞANIN BOZULMASI HÂLİNDE MANEVİ TAZMİNAT 45

Tülay AYDIN ÜNVER

4721 SAYILI TMK ÇERÇEVESİNDE EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK M.186/III) 63

F. Zeynep ALTINER YOLCU

İKİNCİ OTURUM

BOŞANMA DAVALARINDA DNA ANALİZİ DELİLİNE BAŞVURULABİLİR Mİ? 91

Şirin AYDINCIK MİDYAT

BOŞANMA SEBEPLERİNDEN KUSUR ESASININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YAKLAŞIMLAR 121

Çisil DURGUN ARSLAN

ÇOCUK İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI 141

Didem ÖZCAN

ALMAN HUKUKU ÖRNEĞİYLE YOKSULLUK NAFAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 149

İpek ÇEVİK

ÜÇÜNCÜ OTURUM

DİJİTAL MİRAS 165

Eda ŞAHİN ŞENGÜL

İFA YARDIMCISI KAVRAMININ MAHKEME KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 189

Tuba AKÇURA KARAMAN

ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT 207

Mehtap İpek İŞLETEN

TÜRK-İSVİÇRE, ALMAN HUKUKU VE MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER ANTLAŞMASI (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA İFA GÜÇSÜZLÜĞÜ 215

Pelin ÇAVDAR

DÖRDÜNCÜ OTURUM

FİİLİ TAKSİMİN YASAL ÖNALIM HAKKINI ENGELLEMESİNE YÖNELİK YARGITAY UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 229

İlker ÖZTAŞ

KADASTRO ÇALIŞMALARINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU 241

R. Cem DİNAR

KİRALANANI ERKEN İADE EDEN KİRACININ YENİ KİRACI ÖNERMEK SURETİYLE SORUMLULUKTAN KURTULABİLMESİNE
İLİŞKİN TBK M. 325/1, C. 2 HÜKMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 269

Hülya ATLAN GÜRER

KİRALANANIN GERİ VERİLMESİNDE KİRAYA VERENİN KİRALANANDAKİ EKSİKLİKLERİ VE AYIPLARI KİRACIYA BİLDİRMESİ 283

Kazım Ali SONAT