Kategoriler

Türk Ticaret Kanunu (Güncellenmiş 3. Baskı)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

635,00 508,00
320,00 256,00
415,00 332,00

Toplam

Yazar : Av. Lütfü Başöz , Av. Ramazan Çakmakcı
Basım Tarihi : Haziran 2024
Sayfa Sayısı : 564
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-73-0
ISBN (Online) : 978-605-315-583-6
Boyut : 13,5 x 19,5
Dili : Türkçe

Zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımızın son güncellemeleri yapılmış olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun çalışmanın kapsamına alınmıştır. İçeriği özenle hazırlanmış olan bu çalışma ile Ticaret Hukuku mevzuatına dair düzenlemelere kolayca erişebileceksiniz.
İÇİNDEKİLER


TÜRK TİCARET KANUNU

BAŞLANGIÇ 3

BİRİNCİ KİTAP 7

Ticari İşletme 7

BİRİNCİ KISIM 7

Tacir 7

İKİNCİ KISIM 12

Ticaret Sicili 12

ÜÇÜNCÜ KISIM 18

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 18

DÖRDÜNCÜ KISIM 23

Haksız Rekabet 23

BEŞİNCİ KISIM 30

Ticari Defterler 30

ALTINCI KISIM 40

Cari Hesap 40

YEDİNCİ KISIM 43

Acentelik 43

İKİNCİ KİTAP 51

Ticaret Şirketleri 51

BİRİNCİ KISIM 51

Genel Hükümler 51

İKİNCİ KISIM 88

Kollektif Şirket 88

BİRİNCİ BÖLÜM 88

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 88

İKİNCİ BÖLÜM 90

Ortaklar Arasındaki İlişkiler 90

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 94

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri 94

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 97

Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması 97

BEŞİNCİ BÖLÜM 104

Tasfiye 104

ÜÇÜNCÜ KISIM 112

Komandit Şirket 112

BİRİNCİ BÖLÜM 112

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu 112

İKİNCİ BÖLÜM 113

Ortaklar Arasındaki İlişkiler 113

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 115

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri 115

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 118

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 118

DÖRDÜNCÜ KISIM 118

Anonim Şirket 118

BİRİNCİ BÖLÜM 118

Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler 118

İKİNCİ BÖLÜM 129

Yönetim Kurulu 129

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 143

Denetleme 143

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 154

Genel Kurul 154

BEŞİNCİ BÖLÜM 169

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 169

BİRİNCİ AYIRIM 169

Genel Olarak 169

İKİNCİ AYIRIM 171

Özel Değişiklikler 171

ALTINCI BÖLÜM 180

Pay ve Sermaye Koyma Borcu 180

BİRİNCİ AYIRIM 180

Pay 180

İKİNCİ AYIRIM 182

Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları 182

YEDİNCİ BÖLÜM 184

Menkul Kıymetler 184

BİRİNCİ AYIRIM 184

Pay senetleri 184

İKİNCİ AYIRIM 190

İntifa Senetleri 190

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 191

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler 191

SEKİZİNCİ BÖLÜM 192

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı 192

DOKUZUNCU BÖLÜM 194

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler 194

ONUNCU BÖLÜM 198

Sona Erme ve Tasfiye 198

ONBİRİNCİ BÖLÜM 205

Hukuki Sorumluluk 205

ONİKİNCİ BÖLÜM 209

Cezai Sorumluluk 209

BEŞİNCİ KISIM 211

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 211

ALTINCI KISIM 213

Limited Şirket 213

BİRİNCİ BÖLÜM 213

Tanım ve Kuruluş 213

İKİNCİ BÖLÜM 220

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi 220

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 221

Ortakların Hak ve Borçları 221

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 229

Şirketin Organları 229

BEŞİNCİ BÖLÜM 237

Sona Erme ve Ayrılma 237

ÜÇÜNCÜ KİTAP 240

Kıymetli Evrak 240

BİRİNCİ KISIM 240

Genel Hükümler 240

İKİNCİ KISIM 242

Nama Yazılı Senetler 242

ÜÇÜNCÜ KISIM 243

Hamile Yazılı Senetler 243

DÖRDÜNCÜ KISIM 246

Kambiyo Senetleri 246

BİRİNCİ BÖLÜM 247

Poliçe 247

BİRİNCİ AYIRIM 247

Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli 247

İKİNCİ AYIRIM 249

Ciro 249

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 252

Kabul ve Aval 252

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 255

Ödeme 255

BEŞİNCİ AYIRIM 258

Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları 258

ALTINCI AYIRIM 269

Poliçe Nüshaları ve Suretleri 269

YEDİNCİ AYIRIM 271

Çeşitli Hükümler 271

SEKİZİNCİ AYIRIM 274

Kanunlar İhtilafı 274

İKİNCİ BÖLÜM 276

Bono veya Emre Yazılı Senet 276

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 279

Çek 279

BİRİNCİ AYIRIM 279

Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli 279

İKİNCİ AYIRIM 282

Devir 282

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 284

Ödeme ve Ödememe 284

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 289

Çeşitli Hükümler 289

BEŞİNCİ AYIRIM 292

Kanunlar İhtilafı 292

BEŞİNCİ KISIM 293

Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı 

Senetler 293

ALTINCI KISIM 295

Makbuz Senedi ve Varant 295

DÖRDÜNCÜ KİTAP 300

Taşıma İşleri 300

BİRİNCİ KISIM 300

Genel Hükümler 300

İKİNCİ KISIM 302

Eşya Taşıma 302

ÜÇÜNCÜ KISIM 317

Taşınma Eşyası Taşıması 317

DÖRDÜNCÜ KISIM 320

Değişik Tür Araçlar ile Taşıma 320

BEŞİNCİ KISIM 321

Yolcu Taşıma 321

ALTINCI KISIM 325

Taşıma İşleri Komisyoncusu 325

BEŞİNCİ KİTAP 329

Deniz Ticareti 329

BİRİNCİ KISIM 329

Gemi 329

BİRİNCİ BÖLÜM 329

Genel Hükümler 329

İKİNCİ BÖLÜM 331

Geminin Kimliği 331

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 336

Gemi Sicili 336

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 349

Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar 349

BİRİNCİ AYIRIM 349

Uygulanacak Hükümler 349

İKİNCİ AYIRIM 349

Mülkiyet 349

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 354

Gemi Rehni 354

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 369

İntifa Hakkı 369

İKİNCİ KISIM 370

Donatan ve Donatma İştiraki 370

ÜÇÜNCÜ KISIM 377

Kaptan 377

DÖRDÜNCÜ KISIM 386

Deniz Ticareti Sözleşmeleri 386

BİRİNCİ BÖLÜM 386

Gemi Kira Sözleşmeleri 386

İKİNCİ BÖLÜM 388

Zaman Çarteri Sözleşmesi 388

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 390

Navlun Sözleşmesi 390

BİRİNCİ AYIRIM 390

Genel Hükümler 390

İKİNCİ AYIRIM 391

Yükleme ve Boşaltma 391

ÜÇÜNCÜ AYIRIM 404

Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları 404

DÖRDÜNCÜ AYIRIM 415

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu 415

BEŞİNCİ AYIRIM 416

Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden 416

ALTINCI AYIRIM 422

Denizde Taşıma Senetleri 422

YEDİNCİ AYIRIM 429

Emredici Hükümler 429

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 430

Zamanaşımı 430

BEŞİNCİ BÖLÜM 430

Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi 430

BEŞİNCİ KISIM 439

Deniz Kazaları 439

BİRİNCİ BÖLÜM 439

Müşterek Avarya 439

İKİNCİ BÖLÜM 443

Çatma 443

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 446

Kurtarma 446

ALTINCI KISIM 455

Gemi Alacakları 455

YEDİNCİ KISIM 458

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini 458

SEKİZİNCİ KISIM 466

Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler 466

ALTINCI KİTAP 482

Sigorta Hukuku 482

BİRİNCİ KISIM 482

Genel Hükümler 482

İKİNCİ KISIM 497

Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler 497

BİRİNCİ BÖLÜM 497

Zarar Sigortaları 497

İKİNCİ BÖLÜM 506

Can Sigortaları 506

SON HÜKÜMLER 516


TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ KISIM 537

Genel Hükümler 537

İKİNCİ KISIM 539

Özel Hükümler 539

BİRİNCİ BÖLÜM 539

Başlangıç 539

İKİNCİ BÖLÜM 540

Ticari İşletme 540

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 541

Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler 541

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 543

Anonim Şirket ve Limited Şirketler 543

BEŞİNCİ BÖLÜM 547

Taşıma İşleri 547

ALTINCI BÖLÜM 547

Deniz Ticareti 547

YEDİNCİ BÖLÜM 549

Sigorta Hukuku 549

ÜÇÜNCÜ KISIM 550

Diğer Kanunların Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan 

Hükümleri ve Son Hükümler 550