Kategoriler

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

252,00
126,00
163,80

Toplam

Yazar : Soner ALTAŞ
Basım Tarihi : Aralık 2017
Sayfa Sayısı : 1233
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-193-7
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Avukatların, hukukçuların, mali müşavirlerin, bağımsız denetçilerin, şirket yöneticilerinin, öğrencilerin ve şirketler hukukuna ilgi duyan her kesimden oku­run ticaret hukuku mevzuatına topluca ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan bu eserde, TürkTicaret Kanunu başta olmak üzere 19 kanun, 13 yönetmelik,  18 tebliğ ve konuya ilişkin KHK, Bakanlar Kurulu kararları ile usul ve esaslara, 2017 yılı Aralık ayı başı itibariyle ve güncel metinleriyle yer verilmiştir.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
TÜRK TİCARET KANUNU 1
TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA 
ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  359
SERMAYE PİYASASI KANUNU 369
SINAİ MÜLKİYET KANUNU 451
KOOPERATİFLER KANUNU 543
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU 571
TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN 591
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 601
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA KANUN 653
PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 659
ÇEK KANUNU 669
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 679
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 681
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU 701
TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN'İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI HAKKINDA KANUN  709
UMUMİ MAĞAZALAR KANUNU 711
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU 715
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 735
MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU 747
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 759
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 765
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN  BELİRLENMESİNE DAİR KARAR  781
ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİNİN
AYRIMINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI 787
TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 789
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ 
USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 851
ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ 
İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 881
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET 
BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 887
ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK 
GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 893
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET 
SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK 899
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ 909
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ 939
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL 
VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 943
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 955
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 961
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 969
PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1039
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1047
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ 1057
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ
 ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU 
VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM 
ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1065
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA 
UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL  
SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ 1069
TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL
 KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA 
YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ 1073
TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 1079
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ 1081
HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 1085
HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN 
ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 1089
ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1091
MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN 
TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER
 İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET 
SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1095
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI 
BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1103
ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ
MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ 1105
4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED 
ŞİRKETLERİN YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1111
KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ 1115
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN 
BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  1137
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ 1143
KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARININ OLAĞAN GENEL 
KURUL TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK 
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 1151
ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 1155
SİSTEMATİK FİHRİST 1159