Kategoriler

Türkiye'de Sporun Vergilendirilmesi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

270,00 216,00
135,00 108,00
180,00 144,00

Toplam

Yazar : Onur Özdoğan
Basım Tarihi : Eylül 2014
Sayfa Sayısı : 111
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4847-59-4
ISBN (Online) : 978-605-315-430-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

 

Onur ÖZDOĞAN

 

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR    III
ÖZ    V
ABSTRACT    V
ÖNSÖZ    VII
İÇİNDEKİLER    IX
GİRİŞ    1

BİRİNCİ BÖLÜM
SPOR VE SPORUN GELİŞİMİ

1. SPORUN TANIMI    5
2. SPORUN TARİHSEL GELİŞİMİ    6

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA SPORDAKİ KİŞİ
VE KURUMLAR

1. SPORCULAR    13
1.1. AMATÖR SPOR VE SPORCULAR    14
1.2. PROFESYONEL SPOR VE SPORCULAR    15
2. SPOR KULÜPLERİ    17
2.1. DERNEK OLARAK SPOR KULÜPLERİ    17
2.1.1. DERNEKLERİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ    17
2.1.2. GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ    18
2.1.3. KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER    21
2.2. ŞİRKET OLARAK SPOR KULÜPLERİ    24
2.2.1. ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞU, TÜRLERİ,  
          ORGANLARI VE YÖNETİMİ    24
2.2.2. SPOR KULÜPLERİNDE ŞİRKETLEŞME    25
2.2.3. FUTBOL KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞME TÜRLERİ    27
2.2.4. FUTBOL KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞME VERİLERİ    31
2.2.5. FUTBOL KULÜPLERİNE AİT ŞİRKETLERDE GELİR VE GİDER
          KALEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ    34
2.2.6. FUTBOL KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞMESİNE DAİR  
          ELEŞTİRİLER    35
3. ULUSAL SPOR BİRLİKLERİ    37
4. ULUSLARARASI SPOR BİRLİKLERİ    38
5. ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ VE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTELERİ    39
6. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    40
6.1. GSGM HUKUKİ YAPISI    40
6.2. GSGM YAPILANMASI VE GÖREVLERİ    40
7. TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER    41
8. HAKEMLER VE GÖZLEMCİLER    42
9. SPORCU TEMSİLCİLERİ    43
10. PROFESYONEL SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ    44
11. SPORA DESTEK VEREN KİŞİ VE KURULUŞLAR    44

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SPORUN VERGİ KANUNLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ

1. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN SPORA BAKIŞI    47
2. SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ    47
2.1. SPORCULARIN GELİRLERİ    48
2.1.1. SPORCU GELİRLERİ VE ÖZELLİKLERİ    48
2.1.2. ÜCRETLER    49
2.1.2.1. ÜCRET    49
2.1.2.2 AYLIK MAAŞ ÖDEMESİ    49
2.1.2.3.TRANSFER ÜCRETİ    50
2.1.2.4. PRİM ÖDEMELERİ    50
2.1.2.5. PERFORMANSA İLİŞKİN YAPILAN ÖZEL ÖDEMELER    51
2.1.3. SPONSORLUK GELİRLERİ    51
2.1.4. TAZMİNAT ÖDEMELERİ    52
2.1.5. SPORCULARA SAĞLANAN DİĞER MENFAATLER VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARA KATILAN SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELER VE SAĞLANAN MENFAATLERİN ÜCRET OLUP OLMADIĞI SORUNU    53
2.2. SPORCULARIN TABİ OLDUĞU VERGİLER    54
2.3. GVK AÇISINDAN SPORCULARIN PROFESYONEL OLMASININ VERGİ İLKELERİ UYARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ    54
2.4. GVK AÇISINDAN SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYGULAMALARI    59
2.4.1. 01.01.1994 ÖNCESİ DÖNEM    59
2.4.2. 01.01.1994 – 01.05.1994 ARASI DÖNEM    60
2.4.3. 01.05.1994 – 31.12.1998 ARASI DÖNEM    60
2.4.4. 01.01.1999 – 24.04.2003 ARASI DÖNEM    60
2.4.5. 24.04.2003 – 31.12.2007 ARASI DÖNEM    61
2.4.6. 31.12.2007 – 31.12.2017 ARASI DÖNEM    61
2.5. SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER    62
3. SPOR KULÜPLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ    70
3.1. SPOR KULÜPLERİNİN YAPILANMASI VE VERGİLENDİRMEYE  
        ETKİLERİ    70
3.2. SPOR KULÜPLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ SORUMLULUĞU    71
3.3. SPOR KULÜPLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ SORUMLULUĞU    73
3.4. SPOR KULÜPLERİNİN DİĞER VERGİLERDEN SORUMLULUĞU    79
3.5. SPOR KULÜPLERİNİN SPORCU GELİRLERİNDEN TEVKİFAT YAPMA USULÜ VE BU KONUDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ    80
4. ULUSAL FEDERASYON VE BİRLİKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ    82
4.1. FEDERASYONLARIN TABİ OLDUĞU VERGİLER    83
4.2. FEDERASYONLARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN  
       OLARAK TFF ÖRNEĞİ    84
5. TEKNİK ADAM ve ANTRENÖRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ    85
6. SPORCU TEMSİLCİLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ    87
7. HAKEMLERİN VE GÖZLEMCİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ    88
8. PROFESYONEL SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ    91
9. SPORA VERİLEN DESTEKLERİN VERGİSEL ALANDAKİ YANSIMALARI    91
10. ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRME KAPSAMINDA
      SPORUN VERGİLENDİRMESİ    95
10.1. ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRME KAVRAMI VE   
          ESASLARI    95
10.2. SPORDA ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖRNEKLERİ    97
SONUÇ    101
KAYNAKÇA    107