Kategoriler

Türkiyede Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi Ve Sendikasızlaştırma (1963- 2009)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

725,00 580,00

Toplam

Yazar : Dr. Murat Özveri
Basım Tarihi : Ocak 2013
Sayfa Sayısı : 458
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-4354-56-6
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
TÜRKİYEDE TOLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ SİSTEMİ VE SENDİKASIZLAŞTIRMA (1963- 2009 )Dr. Murat ÖZVERİİÇİNDEKİLERÖNDEYİŞ XV

SUNUŞ XVII

ÖNSÖZ XXI

KISALTMALAR XXV

GİRİŞ 1BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİ

1.1. Tarihsel Gelişim 7

1.2. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ve Özerkliği 9

1.2.1. Hak ve Güç İlişkisi 9

1.2.2. Hak Kavramı 10

1.2.3. Temel Haklar ve Sözleşme Özgürlüğü 12

1.2.4. Sosyal Bir Hak Olarak Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 15

1.2.5. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği 20

1.3. Ehliyet Kavramı ve Toplu İş Hukukunda İşlevi 23

1.3.1. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti 25

1.3.2. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Verilmesi 25

1.3.3. Karşılaştırmalı Hukukta Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Verilmesi 29

1.3.3.1. Fransa 29

1.3.3.2. Almanya 29

1.3.3.3. İsveç 30

1.3.3.4. Belçika 30

1.3.3.5. İsviçre 31

1.3.3.6. İtalya 32

1.3.3.7. Hollanda 32

1.3.3.8. Danimarka 32

1.3.3.9. Yunanistan 32

1.3.3.10. Avusturya 33

1.3.3.11. Portekiz 33

1.3.3.12. İngiltere 34

1.3.3.13. ABD 34

1.3.4. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Uluslararası Dayanakları 34

1.3.5. Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınması 39

1.3.5.1. 1947 Tarihli ve 5018 Sayılı Sendikalar Yasası 40

1.3.5.1.1. Devlet Denetiminde Sendika Yaratma 41

1.3.5.1.2. Toplu İş Sözleşmesi Yerine Umumi Mukavele 42

1.3.5.2. 1961 Anayasası 274 Sayılı Sendikalar ve 275 Sayılı Toplu

İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası 43

1.3.5.3. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası 46

1.3.5.4. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınması ve Anayasaya Aykırılık Sorunu 48

1.3.5.4.1. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasının Anayasaya Aykırı Olmadığını Savunan Görüşler 48

1.3.5.4.2. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasının Anayasaya Aykırı Olduğunu Savunan Görüşler 49

1.3.5.4.3. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Yorumu 52

1.3.5.4.4. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Sendikalara Tanınması

ve Devletin Kontrolü Yitirme Korkusu 57İKİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAF SENDİKAYI

BELİRLEME YÖNTEMLERİ

2.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 59

2.2. Ehliyet ve Yetki Kavramlarının Karşılaştırılması 60

2.3. Yetkili Sendikanın Belirlenmesinde Mutlak Çoğunluk ve En Fazla Temsil Yeteneği Ölçütleri 61

2.4. Dünyada Yetki Sistemi Örnekleri 65

2.4.1. İngiltere 65

2.4.2. Almanya 67

2.4.3. Fransa 70

2.4.4. İsveç 72

2.4.5. Belçika 72

2.4.6. İtalya 73

2.4.7. Hollanda 73

2.4.8. Danimarka 74

2.4.9. Yunanistan 74

2.4.10. Avusturya 75

2.4.11. ABD 75

2.5. Türkiye’de 1963-1980 Dönemi ve Yetki Sistemi 77

2.5.1. 1963-1980 Döneminin Genel Özellikleri 77

2.5.2. 1963-1980 Döneminde Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi 78

2.6. 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası ve Yetki Sistemi 79

2.6.1. 275 Sayılı Yasanın Tasarı Aşamasında Yetki Sistemi Açısından Değerlendirilmesi 79

2.6.2. 275 Sayılı Yasa ile Yetki Sistemi Tartışmaları ve Türk İş’in Yaklaşımı 81

2.6.2.1. 275 Sayılı Yasa Tasarısı Geçici Komisyon Değişiklikleri 81

2.6.2.2. 275 Sayılı Yasa Tasarısı Geçici Komisyon Değişikliklerine Türk İş’in Yaklaşımı 82

2.6.3. Yetkili Sendikayı Belirlemeye İlişkin Düzenlemeler 83

2.6.3.1. Yetkili Sendikanın Mutlak Çoğunluk Esasına Göre Belirlenmesi ve Türk-İş’in Yaklaşımı 84

2.6.3.2. 275 Sayılı Yasa Görüşmelerinde İşkolu-İşyeri Yetki Tespiti Ayrımı 86

2.6.3.3. 275 Sayılı Yasa Görüşmelerinde Meslek Sendikalarına

Yetki Verilip Verilmemesi Tartışması 87

2.6.3.3.1. Meslek Sendikacılığının Güçlü Sendikacılığın Doğmasını Engelleyeceği Savları 87

2.6.3.3.2. Türk-İş’in, Meslek Sendikacılığının Düzeni Bozacağı Kaygısı 90

2.6.4. Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Düzenlemeler 93

2.6.5. 275 Sayılı Yasa’ya İlişkin Yasa Koyucunun Beklentileri 96

2.6.6. Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Haklarına İlişkin Yasa Koyucunun Beklentilerinin Değerlendirilmesi 97

2.6.6.1. Sendika Korkusu 98

2.6.6.2. “Düzen Bozulacak” Korkusu 103

2.7. 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nda Yetki Sistemi Hükümleri 108

2.7.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenmesine Esas Alınan Çoğunluk Kavramı 108

2.7.1.1. 275 Sayılı Yasanın Öngördüğü Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sisteminde Salt Çoğunluğun Gerekli Olduğunu Savunanlar 109

2.7.1.2 En Fazla Temsil Yeteneğine Sahip Sendika Ölçütünü Savunanlar 110

2.7.2. İşyeri Düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 112

2.7.3. İşkolu Düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 113

2.8. 1963-1980 Dönemindeki Yetki Sisteminin Sendikacılığa Etkisi 114

2.8.1. Güçlenen Sendikacılık 115

2.8.2. 275 Sayılı Yasa’nın Uygulandığı Dönemde Sendikal Hareketin Bölünmesi ve Yetki Sistemi 118

2.8.2.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Sendikaların Varlık

Koşulu Haline Gelmesi 118

2.8.2.2. Sendikalar Arasında Toplu İş Sözleşmesi Yetki

Çekişmeleri 120

2.8.3. Yetkili Sendikanın Kayıtlar Üzerinden Belirlenmesinin Yarattığı Sorunlar 123

2.8.3.1. Yetki Tespitine Esas Belgelerde Sahtecilikler 124

2.8.3.2. Yetki Tespitinde Belgelerde Yapılan Sahteciliklerin Yetki Belirleme Sisteminden Kaynaklandığı Eleştirileri 125

2.8.4. Yetki Tespit İşlem Süresinin Uzaması 126ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE 1963-1980 DÖNEMİNDE UYGULANAN

YETKİ SİSTEMİ VE ARAYIŞLAR

3.1. Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arayışlar 131

3.1.1. Yetki Sistemine Müdahale 132

3.1.1.1. 1317 Sayılı Yasa’nın Önemi 132

3.1.1.2. 1317 Sayılı Yasa ve DİSK’i Tasfiye Etme Amacı 133

3.1.1.3. Güçlü Sendikacılık-Sendika Tekeli Tartışmaları 139

3.1.1.4. 1317 Sayılı Yasa Görüşmelerinde Sahtecilik ve

Referandum Tartışmaları 142

3.1.1.5. 1317 Sayılı Yasa’nın Anayasa Mahkemesi’nde

Tartışılması 144

3.1.1.5.1. TİP’in Anayasa’ya Aykırılık İddiaları 144

3.1.1.5.2. Anayasa Mahkemesi’nin İşkolu Barajına İlişkin İptal Gerekçeleri 145

3.1.1.5.3. Anayasa Mahkemesi’nin İşkolu Barajını İptal Kararının Sonuçları 150

3.1.2. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Oylama Yöntemiyle Belirlenmesi (Referandum) 151

3.1.2.1. Derby İşyeri İşgali ve Referandum 152

3.1.2.2. Referandum Uygulamasının Yaygınlaşması ve

Yasaklanması 153

3.1.3. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Referandumla Saptanabileceğine Karar Veren Yargı Kararları 154

3.1.3.1. Yetkili Sendikanın Belgelere Dayalı Olarak

Belirlenememesi ve Referandum 155

3.1.3.2. Yasada Referanduma İlişkin Boşluk Bulunduğu Saptaması 156

3.1.3.3. Yargıtay’a Göre Referandum 157

3.1.3.4. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na Göre Referandum 159

3.2. Referanduma İlişkin Yargı Kararlarının Başlattığı Yetki Sistemi Tartışması 161

3.2.1. Referandumun Sosyal Taraflarca Değerlendirilmesi 162

3.2.1.1. İşçi Sendikalarının Referandum Değerlendirmeleri 164

3.2.1.2. İşveren Örgütlerinin Referandum Değerlendirmeleri 166

3.2.3. Öğretinin Referandum Değerlendirmesi 169

3.2.3.1. Referandumun Çözüm Olamayacağını Savunan Görüşler 169

3.2.3.2. Referandumun Çözüm Olduğunu Savunan Görüşler 173

3.2.3.2.1. Referandum İçin Yasa Değişikliğine Gerek Olmadığını Savunan Görüşler 174

3.2.3.2.2. Referandum İçin Yasa Değişikliğinin Gerekli Olduğunu Savunan Görüşler 178

3.2.4. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Durum Tespiti (İrade Beyanı) Yöntemiyle Belirlenmesi 185

3.2.5. Referandumu Yasayla Düzenleme Denemeleri 188

3.2.5.1. Referandumu Düzenleyen 1979 Tarihli Yasa Tasarısı 189

3.2.5.2. 1979 Tarihli Yasa Tasarısı, Referandum ve Güçlü

Sendikacılık 190

3.2.5.3. 1979 Tarihli Yasa Tasarısı ve Referandum Yöntemiyle Sahteciliklerin Önlenmesi 191

3.2.5.4. 1979 Tarihli Yasa Tasarısında Referandum Uygulama Esasları 192

3.2.5.5. 1979 Tarihli Yasa Tasarısının Yasalaşamamasının Etkileri 193DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE 1980-2009 DÖNEMİNDE UYGULANAN

YETKİ SİSTEMİ

4.1. 1980 Döneminin Genel Özellikleri 195

4.1.1. Türkiye’nin 1980’li Yıllarda Yeni Bir Ekonomik Modele Yönelmesi 197

4.1.2. 24 Ocak Kararları ve Toplu İş Sözleşmeleri 198

4.1.3. 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi 2004.2. 1980 Sonrası Toplu Pazarlığın Askıya Alındığı Dönem 202

4.2.1. 1980 Sonrası Sendika Yetki Başvurularının Durdurulması 203

4.2.2. 1980 Sonrası Zorunlu Tahkim Uygulaması 204

4.2.3. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliğinin 1980 Sonrası Kamu Düzeni Gerekçesiyle Sınırlandırılması 205

4.3. 2821 Sayılı Sendikalar, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nın Temel Yaklaşımı 206

4.3.1. MGK’nin 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’nın Toplu İş Sözleşmesi Hakkına İlişkin Yaklaşımı 207

4.3.1.1. Yasa Yoluyla “İyi” Sendikacı Yaratma Çabası 207

4.3.1.2. 12 Eylül Yönetiminin Toplu İş Sözleşmesi ve Grev

Haklarına Yaklaşımı 209

4.3.1.3. 275 Sayılı Yasa Dönemindeki Uygulamalara Tepki

Olarak 2822 Sayılı TSGLK 210

4.3.2. 2821 Sendikalar, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’yla Başlayan Döneme İlişkin Değerlendirmeler 211

4.3.2.1. 12 Eylül 1980 Öncesi Artan Grevler ve 274-275 Sayılı Yasaların Türkiye Gerçeklerine Uymadığı Eleştirisi 212

4.3.2.2. 12 Eylül 1980 Öncesi İdeolojik Sendikacılık Yapıldığı Eleştirisi ve Siyaset Yasağı 213

4.3.2.3. Siyaset Yasağıyla Sendikaların Baskı Altına Alınması 217

4.3.2.4. 12 Eylül 1980 Öncesi Sendika Enflasyonu Oluştuğu

Eleştirisi ve İşkolu Sendikacılığı 218

4.3.2.5. İşkolu-İşyeri Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Eleştiriler ve İşletme-İşyeri Toplu İş Sözleşmeleri 221

4.3.2.5. 12 Eylül 1980 Öncesi Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemine İlişkin Eleştiriler ve Yeni Yetki Sistemi 222

4.4. 12 Eylül 1980 Sonrasında Oluşturulan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Belirleme Sistemi 225

4.4.1. 2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti 225

4.4.2. 2821 ve 2822 Sayılı Yasalarda Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 226

4.4.2.1. İşkolunda Çalışan İşçilerin En Az Yüzde Onunu Üye

Yapma Koşulu 227

4.4.2.2. İşyeri veya İşletmede Çalışan İşçilerin Yarıdan Fazlasını

Üye Yapma Koşulu 228

4.4.3. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyet ve Yetkisinin Hukuki Sonuçları 228

4.4.4. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kayıtlarına Göre Tespiti 230

4.4.5. Yetki Tespitine İtiraz ve Yetki Belgesinin Verilmesi 233

4.4.6. Yetki Belgesinin Hükümsüz Kalması 235

4.5. 12 Eylül 1980 Sonrasında Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Belirleme Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sorunlar 235

4.5.1. Yetki Sisteminin Sadece İşveren Örgütlerinin Görüşleri Doğrultusunda Hazırlandığı Eleştirisi 236

4.5.2. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin İşkolu Barajıyla Sınırlandırılması 239

4.5.2.1. İşkolu Düzeyinde Sendikalaşmayı ve Yetki Barajını

Savunan Görüşler 239

4.5.2.2. İşkolu Yetki Barajına Karşı Görüşler 246

4.5.2.2.1. İşkolu Yetki Barajının Uluslararası Sendikacılık

İlkelerine Aykırı Olduğunu Savunan Görüşler 246

4.5.2.2.2. İşkolu Yetki Barajları ve Sendika Oligarşisi (Azın Erki) 248

4.5.3. İşyeri-İşletme Ayrımından Kaynaklanan Sorunlar ve Grup Toplu İş Sözleşmeleri 257

4.5.3.1. Toplu Pazarlığın Düzeyi 262

4.5.3.2. İşyeri-İşletme Kavramları 263

4.5.3.3. İşletme Düzeyinde Yetki ve Yol Açtığı Sorunlar 268

4.5.3.4. İşkolu Belirlenmesi ve Yetki Tespit Sürecine Etkisi 273

4.5.3.5. Bakanlık İstatistiklerinin Sendikaların Gerçek Üye

Sayısını Yansıtmaması 277

4.5.3.6. Yetki Tespitinde Bakanlığın Yanlı Davranabileceği

Eleştirisi 279

4.5.3.7. Ayrıntılı Yasal Düzenleme ve Yetki Tespit İşlemlerinin Uzunluğu 281

4.6. 2012 Yılında Kabul Edilen 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve Yetki Sistemi 287

4.6.1. 6356 Sayılı Yeni Yasa’da Sendikalaşma Düzeyi ve İşkolu Sendikacılığı 288

4.6.2. 6356 Sayılı Yeni Yasa’da Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti ve İşkolu Barajları 290

4.6.3. 6356 Sayılı Yeni Yasa’da İşkolu Barajını Aşan Sendikaların Belirlenmesi ve İtiraz 291

4.7. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve Yetki Sistemi 292

4.7.1. 6356 Sayılı Yasa’da Yetki Tespit Başvuru Tarihinde İşyerinde Çalışan Sendika Üyelerinin E-Devlet Kapısı Üzerinden Tespiti 292

4.7.2. 6356 Sayılı Yasa’da Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespitine İtiraz 294

4.7.3. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın Öngördüğü Yetki Tespit Sisteminin Değerlendirilmesi 295

BEŞİNCİ BÖLÜM

1983-2009 DÖNEMİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

YETKİ SİSTEMİNİN METAL, PETRO KİMYA-LASTİK,

TEKSTİL VE KAĞIT SEKTÖRLERİ ÖZELİNDE İNCELENMESİ

5.1. İncelemenin Amacı ve Yöntemi 297

5.1.1. Amaç 297

5.1.2. Yöntem ve Sınırlılıklar 298

5.1.3. Araştırmanın Temel Varsayımları 299

5.2. Yetkili Sendikayı Belirleme Süresinin Sendikalaşmaya Etkisi 299

5.2.1. Yetki Tespit Başvurularının Sendikalara Göre Dağılımı ve Ortalama Sendikalaşma Oranları 302

5.2.2. Yetki Tespit Başvurularına İtiraz Nedenleri 303

5.2.3. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenmesinde Bakanlığın Etkisi 307

5.2.3.1. Bakanlığın Kendi Kayıtlarına Göre Yetki Tespiti Yapması 307

5.2.3.2. Bakanlığın Yetki Tespiti Yapma Süresi 308

5.2.3.3. Yetki Tespiti Aşamasında Bakanlığın Tarafsızlığı 310

5.2.3.3.1. Yüzde On Barajı ve Bakanlığın Tutumu 310

5.2.3.3.2. Bakanlığın Yansız Davranmadığı İleri Sürülen Yetki

Tespiti Örnekleri 311

5.2.3.3.2.1. Erdemir Yetki Süreci (1984) 312

5.2.3.3.2.2. Erdemir Yetki Süreci (1995) 313

5.2.3.3.2.3. Bakanlığın Kamu İşyerleri Yetki Tespitlerinde Yanlı Davrandığı Eleştirisi 316

5.3. Metal, Petro Kimya-Lastik, Tekstil ve Kağıt Sektörlerindeki Yetki Başvurularının Değerlendirilmesi 316

5.3.1. Yetki Tespiti İstenilen İşyerlerinin Yıllara Göre Dağılımı ve Toplu Pazarlık Alanının Daralması 317

5.3.1.1. Türk-İş’e Bağlı Türk Metal Sendikası 1992-2009 Dönemi Yetki Tespit İstemleri Sayısı 317

5.3.1.2. DİSK’e Bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası 1992-2009

Dönemi Yetki Tespit Başvuru Sayısı 318

5.3.1.3. Hak-İş’e Bağlı Çelik-İş Sendikası 1992-2009 Dönemi

Yetki Tespit Başvuru Sayısı 319

5.3.1.4. Türk-İş’e Bağlı Petrol-İş Sendikası 1992-2009 Dönemi

Yetki Tespit Başvuru Sayısı 320

5.3.1.5. DİSK’e Bağlı Lastik-İş Sendikası 1992-2009 Dönemi

Yetki Tespit Başvuru Sayısı 321

5.3.1.6. Türk-İş’e Bağlı TEKSİF Sendikası 1992-2009 Dönemi

Yetki Tespit Başvuru Sayısı 322

5.3.1.7. DİSK’e Bağlı Tekstil-İş Sendikası 1992-2009 Dönemi

Yetki Tespit Başvuru Sayısı 323

5.3.1.8. Hak-İş’e Bağlı Öz İplik-İş Sendikası 1998-2009 Dönemi

Yetki Tespit Başvuru Sayısı 324

5.3.1.9. Türk-İş’e Bağlı Selüloz-İş Sendikası 1992-2009 Dönemi

Yetki Tespit Başvuru Sayısı 325

5.3.2. Yetki Tespitine İtiraz ve Sonuçları 326

5.3.2.1. Uzayan Yetki Belgesi Alma Süresi 327

5.3.2.2. Yetki Belgesi Almış Ancak Üyesi Kalmamış Sendikalar 335

5.3.2.2.1. Üye Kalmadığı İçin Yetki Sürecinin Kesilmesi 335

5.3.2.2.2. Yetki Tespit Sürecinin Uzamasının Teşhir Edilmesi 345

5.3.2.3. Yetki İtirazları ve Sendikalarla Ödün Pazarlığı 347

5.3.2.3.1. Yetki İtirazıyla Yetkili Sendikanın Belirlenmesinin Uzamasının Sendikal Rekabet İçin Kullanılması 348

5.3.2.3.2. Yetki İtirazıyla Yetkili Sendikanın Belirlenmesinin Uzamasının İşverenler Tarafından Kullanılması 350

5.3.2.3.3. Yetkili Sendikayı Yetkisizleştirme Örneği 351

5.4. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sorununun Çözümüne İlişkin Tespitler 353

5.4.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sisteminin Dayanması Gereken Temel İlkeler 354

5.4.1.1. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi-Sendika Çokluğu 354

5.4.1.2. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sisteminin Sendikaların Bağımsızlığı İlkesini Gözetmesi 354

5.4.1.3. Yetki Belirleme Sürecinde İşveren Otoritesinin Sınırlandırılması 354

5.4.1.4. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sisteminin Denetlenebilir ve

Hızlı Uygulanabilir Olması Gerekliliği 358

5.4.2. Toplu Pazarlıkta Yasal Müdahalenin En Aza İndirilmesi Gerekliliği 358

5.4.2.1. Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı İçin Etkili Güvence Sistemi 359

5.4.2.1.1 Barışçıl Toplu Eylem Hakkı 359

5.4.2.1.2. Aynen İfa Kurumu 360

5.4.2.2. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenme Sürecinde Bağımsız Kurulların Yetkilendirilmesi 362

5.4.2.3. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Belirlenme Yöntemleri 363

5.4.2.4. Yetkili Sendikanın Doğrudan İşçiler Tarafından

Belirlenmesi 364

5.4.2.4.1. Sendikanın “Etkili Güç” Olarak Yetki Alması 364

5.4.2.5. Yetkili Sendikanın Referandum Yöntemiyle Belirlenmesi 368

5.4.2.6. Yetkili Sendikanın Üye Onay Yöntemiyle Belirlenmesi (Cardcheck) 369

SONUÇ 373

TABLO LİSTESİ 385

KAYNAKÇA 387

EKLER 419

DİZİN 451