Kategoriler

Türkiye’de Vergi Cezası, Denetimi ve Uzlaşma Oranları Üzerine Optimal Vergi Stratejisi

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

295,00 236,00
150,00 120,00
195,00 156,00

Toplam

Yazar : Ali Kemal Gaygılı
Basım Tarihi : Ocak 2018
Sayfa Sayısı : 180
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-215-6
ISBN (Online) : 978-605-315-574-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Üç ana bölümden oluşan bu eserde, optimal vergi politikasına ilişkin devlet ile mükellefler arasındaki çıkar çatışmasının en aza indirilmesini sınayacak senaryolar üzerinden politika önermelerinde bulunulmuş ve uzlaşma müessesesi açısından referans bir strateji teklifi geliştirilmiştir.


ÖZET III
ABSTRACT V
TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ XI
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
OPTİMAL VERGİ VE OPTİMAL VERGİ KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
1.1. OPTİMAL VERGİ KAVRAMI VE VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ 5
1.1.1. Optimal Vergi Kavramı 5
1.1.2. Optimal Vergi Sisteminin Temel İlkeleri 5
1.1.2.1.  Vergileme İlkesi 6
1.1.2.2. Vergileme İlkelerinin Gelişimi 7
1.1.2.2.1. Vergileme İlkelerinin Gelişimi 7
1.1.3. Optimal Vergilemede Temel Sorunlar 17
1.2. OPTİMAL VERGİLEMEYE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 20
1.2.1.Optimal Vergilemeye Yönelik Genel Bir Bakış 20
1.2.2. Optimal Vergi Teorisinin Temel Varsayımları ve Sonuçları 23
1.2.3. Optimal Vergi Teorisi Açısından Gelir, Tüketim ve Sermaye Vergileri 27
1.2.3.1. Optimal Gelir Vergisi 28
1.2.3.2. Optimal Tüketim Vergisi 30
1.2.3.3.Optimal Sermaye Vergileri 32
1.2.4. Optimal Vergilemeye Yönelik Bazı Yaklaşımlar 33
1.2.4.1. Adil Vergileme Yaklaşımı 34
1.2.4.2. Optimal Vergileme Yaklaşımı 34
1.2.4.3. Optimal Dolaylı- Dolaysız Vergiler Yaklaşımı (Ramsey Kuralı) 36
1.2.4.4. Arz Yönlü Yaklaşım ve Laffer Eğrisi 37
İKİNCİ BÖLÜM
OPTİMAL VERGİ TEORİSİNİN TÜRKİYE UYGULAMASI
2.1. OPTİMAL VERGİ UYGULAMASINA YÖNELİK HUKUKSAL 
ALTYAPI 45
2.1.1. Türkiye’de Vergileme Sürecinin Kısa Tarihçesi 45
2.1.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem Gelişmeleri 45
2.1.1.2. Cumhuriyet Dönemi Gelişmeleri 47
2.1.2. Türkiye’de Temel Vergi Kanunları’nın Tarihsel Gelişimi 48
2.1.2.1. Kurumlar Vergisi’nin Tarihi Gelişimi 49
2.1.2.2. Gelir Vergisi’nin Tarihi Gelişimi 55
2.1.2.3. Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) Tarihi Gelişimi 60
2.2. OPTİMAL VERGİ UYGULAMASININ EKONOMİK ETKİNLİĞİ 65
2.2.1. Vergi İncelemesi 65
2.2.1.1. Denetim Kavramı 65
2.2.1.2. Vergi Denetimi Kavramı ve Vergi Denetiminde Amaç 66
2.2.1.3. Vergi İncelemesi 68
2.2.1.4. Etkinlik Kavramı, Vergi İncelemesinde Etkinliğin Ölçülmesi ve Politika Önerileri 72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE OPTİMAL VERGİ ORANI, CEZASI, DENETİMİ VE UZLAŞMA ORANLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR DENEME
3.1.VERGİ CEZASI, DENETİMİ VE UZLAŞMA ORANLARI 113
3.2. ARAŞTIRMAYA YÖNELİK LİTERATÜR 114
3.3.ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 120
3.3.1.Araştırmanın Amacı 120
3.3.2. Araştırmanın Yöntemi 121
3.3.2.1 Araştırmanın Veri Tabanı ve Düzenleme 121
3.3.2.2. Hasılat Beyanı Koşullu Alternatif Hesap Modülü: Vergi Cezası, Denetimi, Uzlaşma Oranları 122
3.4.VERGİ ORANI, VERGİ CEZASI, DENETİM VE UZLAŞMA ORANLARI ÜZERİNE KARAR KRİTERİ: ANALİTİK BULGULAR 124
3.4.1. Modül Tabanlı Senaryolar: Vergi Cezası, Denetim, Uzlaşma ve Vergi   
          Oranları Arasında Olması Gereken İlişki 130
3.4.1.1. Vergi İnceleme Raporlarına Göre Alternatif Senaryolar 133
3.4.1.2. Alternatif Senaryolara Esas Politika Önermesinin Temel Gerekçesi 134
3.4.1.3. Alternatif Senaryo Grupları ve Kısa Vadeli Politika Önermeleri 134
3.4.1.4. Alternatif Senaryo ve Uzun Vadeli Politika Önermeleri 138
3.4.2. Optimal Vergilendirme Süreci ve Kurumsal Fonksiyonellik Üzerine Yeni 
         Bir Strateji Önerisi 144
3.4.2.1. Yeni Stratejinin Temel Unsurları 145
3.4.2.2. Strateji Uygulamasına Yönelik Bir Deneme 148
SONUÇ 151
KAYNAKÇA 155