Kategoriler

Türkiye'nin İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

91,00

Toplam

Yazar : Hediye Ergin
Basım Tarihi : Temmuz 2008
Sayfa Sayısı : 432
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-994-4941-83-9
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

"TÜRKİYE'NİN İMZALADIĞI İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİHediye ERGİNSunuş

Günümüzde Uluslararası İlişkiler Giderek Yoğunlaşmakta Ve Yaygınlık Kazanmaktadır. Ekonomik Ve Hukuki Açıdan Kurulan Uluslararası Bu İlişkiler, Uygulamada Karşımıza, Uluslararası Şirketler, İkili Anlaşmalar, Çok Taraflı Anlaşmalar Olarak Çıkmaktadır.

Uluslararası Şirketler, İkili Anlaşmalar, Çok Taraflı Anlaşmalar Dünyayı Hızla Globalleşmeye Sürüklemektedir. Uluslararası Sınırlar Giderek Önemini Yitirmekte, Dünyanın Bazı Bölgelerindeki Savaşlar, Başka Bölgelerde Yerini Ulusların Birleşip Yepyeni Bir Kimlikle Ortaya Çıkmalarına Neden Olmaktadır.

Uluslararası İlişkilerde En Önemli Kaynak, İkili Anlaşmalardır. Bu Konuda Sosyal Adaletin Kurulması Ve Yoksulluğun Önlenmesi İçin Ulusların Bir Araya Gelip, Çalışma Yaşamına Uluslararası Bir Düzen Ve Denetim Kazandırmak Amacıyla Oluşturulan, Uluslararası Çalışma Örgütü (Uço), İkili Anlaşma Düzeyini Aşarak Hu-Jkuki Ve İktisadi Açıdan Bağımsız Bir Kimliğe Kavuşmuştur.

Uluslararası Şirketler Ve Globalleşe İle Artan Uluslararası Çalışma İlişkileri Ve Özellikle Yabancı İşçilerin Sorunları Uço'nün İkili Ve Çok Taraflı Sözleşmelerle Kabul Ettiği Standartlarla Çözüme Kavuşturulmaya Çalışılmaktadır. Bu Konuda, Türkiye'nin Onayladığı Uçö (Ilo) Sözleşmeleri, Konuyla İlgilenen Hukukçu Ve İşletmecilerin Temel Kaynağını Oluşturmaktadır. Bu Alandaki Değişik Çalışmalar Arasında Değerli Meslektaşım Prof. Dr. Tankut Centel'in ""Türkiye'nin Onayladığı Ilo Sözleşmeleri"" Başlığı Altında Topladığı 56 Sözleşme Metni, Mess Tarafından Bastırılmış Ve İlgililerin Hizmetine Sunulmuştur (2. Bası, İstanbul 2004).

Buna Karşılık, Yabancı Ülkelere Gönderilen Türk İşçileri İle, Türkiye'de Çalışan Yabancı İşçilerin Sosyal Güvenlik Sorunlarını Çözüme Kavuşturmak Amacıyla İmzalanan İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri'nin Son Durumunu Gösteren Sağlıklı Bir Derleme Bugüne Kadar Çıkarılmamıştır. Çıkarılmış Olanların Bir Kısmı Eski, Bir Kısmı Da Eksiktir.

Bu Konudaki Boşluğu Doldurmak Amacıyla Değerli Meslektaşım Dr. Hediye Ergin, Uzun Ve Titiz Bir Çalışmadan Sonra, Sosyal Güvenlik Alamndaki 21 Anlaşma, 1 Mutabakat, 21 İdari Anlaşma Ve 9 Protokolü, Son Değişikliklerini De İşleyerek Bir Araya Getirmiş Ve ""Türkiye'nin İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri"" Başlığı Altında, İlgililerin Hizmetine Sunmuştur.

Çalışma İki Açıdan Hukukumuza Önemli Katkı Sağlayacaktır:

&#

İÇİNDEKİLER

 

Sunuş. 3

Önsöz. 3

İçindekiler 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Sözleşme  3

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan Sözleşmeye Ait Nihai Protokol 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulamasına Ait Tatbikat Anlaşması (İdari Anlaşma) 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Genel İdari Anlaşma 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşma  3

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mevcut Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanması Hakkında Anlaşma (İdari Anlaşma) 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleşme 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekillerine Dair İdari Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Bulgaristan Emekli Aylıklarının Türkiyede Ödenmesine İlişkin Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Sağlık Bakımı Hakkında (Protokol) 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdâri Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Protokol 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Aktedilmiş Olan 13/12/1999 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekline Dair İdari Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşmeye Ek Protokol 3

Türkiye ile Fransa Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 20 Ocak 1972 Tarihli Genel Sözleşmenin Uygulama Şekillerine Dair Genel İdarî Anlaşma 3

Türkiye ile Fransa Arasındaki 20 Ocak 1972 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmenin 16 Mayıs 1973 Tarihli Genel İdari Anlaşmasının Uygulanmasında Kullanılacak Formüller Örneklerini Tespit Eden 1 Numaralı Ek İdari Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Sözleşme 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Nihai Protokol 3

14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 Incı Maddelerine Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve “Hakların Meşruluğunu İlgilendiren” Ek Anlaşma  3

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekilleri Hakkında İdari Anlaşma 3

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Aktolunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine İlişkin Protokol 3

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Tatbikatı ile İlgili İdari Anlaşma  3

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasındaki 30/6/1978 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Uygulanmasına İlişkin Ek İdari Anlaşma 3

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Sözleşme. 3

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Nihai Protokol 3

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Arasında 1 Mayıs 1969 Tarihinde Akdedilen Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekilleri Hakkında İdari Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında 19 Haziran 1998 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme. 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakat 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlikle İlgili Mutabakatın Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda, 9/3/1987 Tarihli Anlaşmanın Uygulama Şekillerine Dair İdari Düzenleme. 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında K.K.T.C.’Nde Bulunan Türk Vatandaşlarının İkamet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarını Düzenlemeye İlişkin Protokol 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair İdari Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Usullerine İlişkin İdari Anlaşma 3

Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasındaki Protokol 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma. 3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 3

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında 6 Temmuz 1999 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma 3

İdari Anlaşma Eki Liste Protezler, Büyük Cihazlar ve Büyük Masraf Gerektiren Sağlık Yardımları Listesi 3