Kategoriler

Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar & Başlıklar International Law Congress: Current Themes & Topics

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

95,00 76,00
125,00 100,00

Toplam

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Çakır
Basım Tarihi : Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 279
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN (Online) : 978-605-315-334-4
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, 5-9 Aralık 2018 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen Uluslararası Hukuk Kongresi: Güncel Temalar & Başlıklar’da alanında öncü akademisyenlerce sunulan tebliğler derlenmiştir.


İÇİNDEKİLER

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ SAHİPLERİNİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAKKI VE ÇALIŞMA HAKKINA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1
BAHTİYAR SAYGICI 1
CANCELLATION OF REFUGEES’ STATUS AND EXPULSION OF REFUGEES RESULTING FROM THE VIOLATION OF PUBLIC ORDER OR NATIONAL SECURITY: BURUNDIAN REFUGEES IN RWANDA 19
JACQUES KABANO 19
İŞ HUKUKU AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EDİMİNİ TAAHHÜT 27
AYŞEGÜL EKİN 27
TAX COMPLIANCE AMONG FIRMS: TESTING THE VALIDITY OF THE EXTENDED SLIPPERY SLOPE MODEL IN NIGERIA 33
MUSA ABDU 33
ADAMU JIBIR 33
SALİHU ABDULLAHI 33
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE  ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN YEMEN KRİZİ 47
FATMA TAŞDEMİR 47
ENERJİ SATIŞ ANLAŞMALARI (ESA) 67
ZEYNEP ÖZCAN 67
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HAKİM OLAN İLKELER 79
ZEYNEP ÖZCAN 79
MADDİ HUKUK BAKIMINDAN CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ 91
ZEYNEP ÖZCAN 91
LIBERTE DE PRESSE ET D'INFORMATION: ETUDE DE CAS COMPARATIVE POUR LA TURQUIE ET LA FRANCE SUR LA POLITIQUE PLUS LE DROIT 107
SONER AKIN 107
DIRITTI SANITARI INTERNAZIONALI: UNO STUDIO COMPARATIVO PER L'ITALIA E LA TURCHIA 119
SONER AKIN 119
KIRIM'IN İLHAKI SORUNU VE DEVLETLER HUKUKU BAKIMINDAN ANALİZİ 129
RUSTEM UMEROV 129
YABANCILARIN SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 147
NECLA ÖZTÜRK 147
GÜVEN YARAR 147
TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL STATÜLÜ YABANCI KAVRAMI: MAVİ VE TURKUAZ KARTLILAR 155
NECLA ÖZTÜRK 155
GÜVEN YARAR 155
INVESTIGATION ON MOTIVATION FACTORS AND THEIR EFFECTS ON BANK EMPLOYEES’ WORKING PERFORMANCE: A CASE STUDY OF GHANA  COMMERCIAL BANK 163
MOHAMMED ABDUL-LATIF 163
SINIR DIŞI ETME KONUSUNDA BİR ULUSLARARASI ANLAŞMA DENEMESİ: “YABANCILARIN SINIR DIŞI EDİLMESİNE İLİŞKİN TASLAK HÜKÜMLER” 175
HAKAN TAŞDEMİR 175
ESMİR KASI 187
TÜRKİYE' DE DOĞRUDAN PAZARLAMANIN  HUKUKİ BOYUTU 193
EHLİNAZ TORUN KAYABAŞI 193
FİLİSTİN DEVLETİ’NİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NE BAŞVURUSU BAĞLAMINDA MAHKEME’NİN YARGI YETKİSİNİ ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME 211
DİKRAN M. ZENGİNKUZUCU 211
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN BİRİNCİL VE İKİNCİL KAYNAKLARI NELERDİR? 221
ALİ EKİN 221
YATIRIM ANLAŞMALARININ ADİL VE HAKKANİYETE UYGUN MUAMELE STANDARDI 229
HANDE ÜNSAL 229
YAĞMA SUÇUNUN BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA İŞLENMESİ 243
MEHMET İŞÇENEROĞLU 243
KİROS SİLİNDİRİ VE İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 255
NEYİRE AKPINARLI 255
ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN OLARAK İŞ HUKUKU MEVZUATINDA SON DÖNEMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 275
HATİCE KARACAN ÇETİN 275
GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ (CMK M.139)  297
CAN CANPOLAT 297